0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Оцінювання інвестиційної привабливості підприємства (ID:698296)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 85
Рік виконання: 2020
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Інвестиційна діяльність як об’єкт інвестиційного менеджменту 5 1.2. Інвестиційна привабливість: сутність, фактори та умови формування 8 1.3. Методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості 15 1.4. Методи оцінки ефективнності інвестиційних проектів 20 1.5. Стан та проблеми інвестиційного розвитку підприємств України 23 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ЛЕОНТРАНССЕРВІС» 31 2.1. Загальна характеристика підприємства 31 2.2. Фінансово-економічний аналіз роботи ТОВ «ЛЕОНТРАНССЕРВІС» 36 2.3. Аналіз конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості підприємства 47 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 55 3.1. Визначення можливостей та напрямів підвищення інвестиційної привабливості 55 3.2. Розробка заходів щодо підвищення інвестиційної привабливості підприємства 59 3.3. Економічна ефективність заходів 68 ВИСНОВКИ 75 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 78 ДОДАТКИ 82
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку економіки України однією з ключових умовою соціально-економічного зростання є залучення достатніх інвестицій. Ринкові умови господарювання роблять актуальною проблему інвестування для будь-якого підприємства. Оскільки підприємство, яке використовує залучені інвестиційні ресурси, має більш високий фінансовий потенціал свого розвитку. Можливості такого залучення безпосередньо пов’язане з інвестиційною привабливістю підприємства, як об’єкта інвестування. Підприємство зацікавлене у підвищенні рівня інвестиційної привабливості, адже кожен суб’єкт господарювання прагне розвивати своє виробництво, підвищувати свою конкурентоспроможність та залучати ресурси на інвестиційному ринку на кращих умовах. Отже, сучасний стан національної економіки передбачає необхідність активізації інвестиційної діяльності, що визначається економічною, фінансово-кредитною та інвестиційною політикою, яка реалізується в країні. Питанням інвестиційної діяльності, формування та використанні інвестиційних ресурсів, оцінки ефективності інвестицій та інвестиційної привабливості присвячено праці таких вітчизняних учених, як: О.А. Андраш [8], І.О. Бланк [9], Н.Ю. Брюховецька [10], Ю.В. Буднікова [11], С.А. Буткевич [12], В.І. Гунько [15], А.О. Епіфінов [18], С.О. Євтушенко [17], Я.Є. Задорожня [20], Т.В. Майорова [23], О.Г. Мельни [24]к, А.А. Пересада [26], Л.О. Чорна [34], А.В. Чупіс [35], К.В. Щиборщ [36] та ін. Але значна частина питань, пов’язаних з дослідженням сутності та оцінки інвестиційної привабливості підприємств, ще залишається не розкритою або потребує удосконалення. Мета дослідження полягає в оцінці інвестиційної привабливості підприємства, розробці та обґрунтуванні можливостей та шляхів підвищення інвестиційної привабливості. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження: - визначити сутність інвестиційної привабливості, факторів та умов її формування; - дослідити методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості; - розглянути стан та проблеми інвестиційного розвитку підприємств України; - провести аналіз та оцінити інвестиційну привабливість ТОВ «ЛЕОНТРАНССЕРВІС»; - розробити заходи щодо підвищення інвестиційної привабливості досліджуваного підприємства та оцінити їх економічну ефективність. Об’єктом дослідження є процес оцінювання інвестиційної привабливості підприємства. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти оцінювання інвестиційної привабливості підприємства. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики оцінювання інвестиційної привабливості підприємства, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (оцінювання інвестиційної привабливості підприємства), графічний (для наочного зображення інформації), розрахунково-конструктивний та експериментальний (можливості та напрями підвищення інвестиційної привабливості) та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства інфраструктури України, річні звіти та документи первинного й бухгалтерського обліку підприємства, наукові літературні джерела. Нaукoвa нoвизнa дoслiдження пoлягaє в нaступних oснoвних пoлoженнях:  визначено можливості та напрями підвищення інвестиційної привабливості;  розроблено заходи щодо підвищення інвестиційної привабливості ТОВ «ЛЕОНТРАНССЕРВІС» та обгрунтовано їх економічна ефективність. Практичне значення одержаних результатів полягає у визначенні та обгрунтуванні напрямків підвищення інвестиційної привабливості підприємства транспортної галузі, що сприятиме підвищенню ефективності його діяльності та конкурентоспроможності. Обсяг і структура дипломної роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.