0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Управління зовнішньоекономічною діяльністю в організації (на прикладі АТ «Коблево») (ID:698301)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 80
Рік виконання: 2020
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність зовнішньоекономічної діяльності суб’єкта господарювання 5 1.2. Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві 9 1.3. Методичні підходи щодо оцінки ефективності процесу управління зовнішньоекономічної діяльності підприємства 16 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 24 2.1. Загальна характеристика діяльності АТ «Коблево» 24 2.2. Аналіз управління діяльністю підприємства 33 2.3. Ефективність експортного потенціалу підприємства 42 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 55 3.1. Стратегія розвитку зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві 55 3.2. Заходи щодо удосконалення організації ЗЕД на підприємстві 62 3.3. Економічна ефективність від сукупності розроблених заходів 69 ВИСНОВКИ 72 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 76
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. У сучасних умовах господарювання основною ланкою зовнішньоекономічного комплексу країни є підприємство, що має можливість самостійно здійснювати операції та нести відповідальність за управління своєю діяльністю. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності вимагає розробки стратегії відповідного управління, оскільки така діяльність є більш ризикованою і вимагає врахування багатьох чинників не лише усередині країни, а й тих, що пов’язані з функціонуванням підприємств-партнерів. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження теоретичних підходів виходу підприємств на зовнішні ринки достатньо актуальні. Питання щодо зовнішньоекономічної діяльності підприємства та особливості її організації досліджували такі вчені, як: О. В. Баула, О. А. Кириченко, О. П. Кісь, М. Г. Саєнко та ін. Однак слід зазначити, що в сучасних глобалізаційних умовах зовнішньоекономічна діяльність швидко розвивається, набуваючи нових рис та форм. Тому існує необхідність постійного вивчення особливостей її управління. Мета магістерської роботи полягає в обґрунтуванні теоретичних засад і розробці практичних рекомендацій спрямованих на удосконалення процесу управління зовнішньоекономічною діяльністю в організації. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити сутність зовнішньоекономічної діяльності суб’єкта господарювання;  розглянути процес організації зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві;  вивчити методику оцінки ефективності процесу управління зовнішньоекономічної діяльності підприємства;  дати загальну характеристику діяльності підприємства АТ «Коблево»;  проаналізувати управління зовнішньоекономічною діяльністю АТ «Коблево»;  визначити ефективність експортного потенціалу АТ «Коблево»;  розробити стратегію розвитку зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві;  запропонувати заходи щодо удосконалення організації ЗЕД на підприємстві;  визначити економічну ефективність від сукупності розроблених заходів. Об’єктом дослідження є процес управління зовнішньоекономічною діяльністю в організації Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики з удосконалення організації управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз ефективність управління ЗЕД АТ «Коблево»), графічний (для наочного зображення інформації), розрахунково-конструктивний та експериментальний (розробка заходів щодо удосконалення організації управління ЗЕД АТ «Коблево») та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, річні звіти та документи первинного й бухгалтерського обліку АТ «Коблево», наукові літературні джерела. Практичне значення одержаних результатів дипломної роботи полягає в тому, що рекомендації автора стосовно стратегії розвитку та заходів щодо удосконалення організації управління ЗЕД можуть бути застосовані на АТ «Коблево». Обсяг і структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків