0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Формування системи інтегрованих маркетингових комунікацій підприємства для досягнення лідерства на ринку (ID:698304)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 77
Рік виконання: 2020
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 8 1.1. Сутність поняття «інтегрованих маркетингових комунікацій» 8 1.2. Роль маркетингової діяльності в забезпеченні лідерства підприємства на ринку 12 1.3. Процес формування системи інтегрованих маркетингових комунікацій 21 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 28 2.1. Організаційно-економічна характеристика ПАТ iм. Т.Г. Шeвчeнка 28 2.2. Аналіз поточного стану системи маркетингових комунікацій ПАТ iм. Т.Г. Шeвчeнка 39 2.3. Оцінка конкурентоспроможності ПАТ iм. Т.Г. Шeвчeнка на ринку 45 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 50 3.1. Напрямки досягнення лідерства на ринку 50 3.2. Розробка рекомендацій щодо формування системи інтегрованих маркетингових 57 ВИСНОВКИ 68 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 71 ДОДАТКИ 75
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. В процесі вирішення завдань, які постають перед сучасними підприємствами, постійно виникають чинники зовнішнього середовища, що суттєво впливають на можливості досягнення встановлених цілей. Суб'єкти господарської діяльності знаходяться під впливом значних змін, створених дією ринкових сил. Споживачі все більш вимогливіше ставляться до продукції, що реалізується, конкуренція у відповідних товарних категоріях зростає, боротьба підприємств за споживача продукує нові підходи та інструменти. Динамічні перетворення на глобальних і національних ринках вказують на зниження ефективності традиційних підходів до реалізації класичних програм маркетингу. Сучасні умови господарювання, які характеризуються жорсткою конкуренцією на внутрішніх і зовнішніх ринках, стрімким розвитком науково-технічного прогресу та інформаційних технологій, зміною смаків і поведінки споживачів, вимагають пошуку нових ефективних механізмів з використанням дієвих інструментів формування маркетингових конкурентних переваг і завоювання лідерських позицій на сучасному ринку. Стрімкі перетворення в економічному геопросторі вимагають відповідної реакції і в підходах до маркетингової діяльності як для підприємств, що знаходяться на етапі становлення та розгортання своєї діяльності, так і для відомого та успішного бізнесу. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами розвитку альтернативних концепцій маркетингу займалось чимало відомих вчених, зокрема, Балабанов Л., Близнюк С., Войчак А., Григорчук Т., Дубовик Т., Дубинський І., Лилик І., Лиходій В., Мамалига С., Матвіїв М. та ін. Значну увагу з кола зарубіжних вчених питанням маркетингу приділяли Берман Б., Девіс К., Дональдсон Т., Еванс Дж., Кілі М., Левіт К., Мескон М. та ін. В науковій літературі проблеми формування та використання інтегрованих маркетингових комунікацій розглядаються як вітчизняними так і зарубіжними вченими маркетологами: Дібровою Т.Г., Котлером Ф., Мазилкіною С.І., Примак Т.О., Решетніковою І.Л., Роматом Е.В., Смітом П., Старостіною А.О., Холенсоном С., Шерашевою М.Ю. Однак слід зазначити, що в сучасних конкурентних умовах існує необхідність постійного вивчення особливостей формування системи інтегрованих маркетингових комунікацій підприємства для досягнення лідерства на ринку. Мета дослідження – розширення та поглиблення теоретичних положень до особливостей формування системи інтегрованих маркетингових комунікацій на підприємстві, а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення системи маркетингових комунікацій на підприємстві для досягнення лідерства на ринку (на прикладі ПОСТ ТГ «Шевченко»). Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити сутність поняття «інтегрованих маркетингових комунікацій»;  розглянути роль маркетингової діяльності в забезпечені лідерства підприємства на ринку;  вивчити процес формування системи інтегрованих маркетингових комунікацій;  дати організаційно-економічну характеристика ПОСТ ТГ «Шевченко»;  проаналізувати поточний стан системи маркетингових комунікацій ПОСТ ТГ «Шевченко»;  оцінити конкурентоспроможність ПОСТ ТГ «Шевченко» на ринку;  запропонувати напрямки досягнення лідерства на ринку;  розробити рекомендації щодо формування системи інтегрованих маркетингових. Об’єктом дослідження є процес формування та шляхів удосконалення системи інтегрованих маркетингових комунікацій підприємства з метою досягнення лідерства на ринку. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти формування системи інтегрованих маркетингових комунікацій підприємства. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики формування системи інтегрованих маркетингових комунікацій підприємства, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз поточного стану системи маркетингових комунікацій ПОСТ ТГ «Шевченко»), графічний (для наочного зображення інформації), розрахунково-конструктивний та експериментальний (розробка рекомендації щодо формування системи інтегрованих маркетингових ПОСТ ТГ «Шевченко») та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, річні звіти та документи первинного й бухгалтерського обліку ПОСТ ТГ «Шевченко», наукові літературні джерела. Практичне значення одержаних результатів дипломної роботи полягає в тому, що рекомендації автора стосовно стратегії розвитку та заходів щодо формування системи інтегрованих маркетингових можуть бути застосовані на ПОСТ ТГ «Шевченко». Обсяг і структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.