0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Управління рекламою міжнародної компанії (ID:698305)

Тип роботи: магістерська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 85
Рік виконання: 2020
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Сутність реклами та її види 7 1.2. Організація рекламної діяльності, принципи та канали поширення 16 1.3. Методика оцінки ефективності рекламної діяльності підприємства 23 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ КОМПАНІЇ NEMIROFF 30 2.1. Основна характеристика Міжнародної горілчаної компанії Nemiroff 30 2.2. Маркетингова характеристика компанії Nemiroff 35 2.3. Аналітична оцінка роботи веб-сайту компанії Nemiroff 44 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ NEMIROFF 52 3.1. Сучасні технології застосування Інтернет - технологій у маркетингу 52 3.2. Тренди та перспективи розвитку реклами в інтернеті 58 3.3. Рекомендації щодо впровадження інноваційних підходів у маркетинг компанії Nemiroff 63
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. В Україні становлення ринкових відносин здійснюється на засадах формування споживчо-орієнтованої економіки. Ключового значення для підвищення конкурентоздатності вітчизняних підприємств при цьому набуває активізація їх маркетингової діяльності, однією з найважливіших складових якої є реклама. На відміну від підприємств країн з розвинутою економікою, вітчизняні організації не мають достатнього досвіду і традицій щодо реклами, яка почала своє становлення як окрема сфера економіки лише із здобуттям Україною незалежності. Підприємства, які не ведуть рекламну діяльність – банкрутують, бо не витримують конкурентної боротьби за частку на ринку. Тому вивчення та розробка методологічних та методичних засад рекламної діяльності набуває сьогодні значної актуальності. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам управління рекламною діяльністю останнім часом присвячено багато наукових праць відомих іноземних та вітчизняних вчених таких, як: Аакер Д., Дж. Бернет, Ф. Джефкінс, Бове К., Котляр Ф., Дейян А., Миронов Ю. , Гаркавенко С., Ковшова І., Мятин Е. та ін. Разом з тим, нині існує необхідність постійного вивчення особливостей управління рекламою міжнародної компанії. Мета дослідження – розширення та поглиблення теоретичних положень до управління та організації рекламної діяльності підприємства, а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення організації реклами міжнародної компанії (на прикладі горілчаної компанії Nemiroff)». Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження: − дослідити сутність реклами та її види; − розглянути організацію рекламної діяльності, принципи та канали поширення реклами; − вивчити метoдику оцінки ефективності рекламної діяльності підприємства; − дати загальну характеристику компанії Nemiroff; − проаналізувати маркетингову характеристику компанії Nemiroff; − надати аналітичну оцінку роботи веб-сайту компанії Nemiroff; − розглянути сучасні технології застосування Інтернет - технологій у маркетингу; − визначити тренди та перспективи розвитку реклами в інтернеті; − розробити рекомендації щодо впровадження інноваційних підходів у маркетинг компанії Nemiroff. Об’єктом дослідження є процес управління рекламою міжнародної компанії. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти управління рекламної діяльністю підприємства. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики з удосконалення організації управління рекламної діяльністю підприємства, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз маркетингової характеристики компанії Nemiroff), графічний (для наочного зображення інформації), розрахунково-конструктивний та експериментальний (розробка рекомендації щодо впровадження інноваційних підходів у маркетинг компанії Nemiroff) та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, наукові літературні джерела. Обсяг і структура магістерської роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків