0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Обґрунтування доцільності виведення агропродовольчої продукції на ринок країн Близького Сходу (ID:698308)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 70
Рік виконання: 2020
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕOРЕТИЧНI OСНOВИ ЗДІЙСНЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА ЗОВНІШНІХЇ РИНКАХ 6 1.1. Торговельні відносини як економічна категорія 6 1.2. Особливості функціонування закордонних ринків агропродовольчої продукції 11 1.3. Нормативно-правове забезпечення виведення агропродовольчої продукції на ринок країн Близького Сходу 16 РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЮ ПРОДУКЦІЄЮ 24 2.1. Характеристика зовнішньоторговельного обороту України агропродовольчою продукцією 24 2.2. Стан торговельно-економічного співробітництва України з країнами Близького Сходу 32 2.3. Ринок агропродовольчої продукції країн Близького Сходу 44 РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН АГРОПРОДОВОЛЬЧОЮ ПРОДУКЦІЄЮ З КРАЇНАМИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ 51 3.1. Напрями розвитку торговельно-економічного співробітництва з країнами Близького Сходу 51 3.2. Обґрунтування структури торгівлі агропродовольчою продукцією України з країнами Близького Сходу 58 ВИСНОВКИ 62 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 64 ДОДАТКИ 67
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Протягом останніх двадцяти років Україна розширює взаємодію з державами як ближнього, так і далекого зарубіжжя. Однак в умовах, коли всі країни, як розвинені, так і ті, що розвиваються, формують широку в географічному відношенні, розгалужену й ефективну мережу регіонального партнерства та угод, українська участь у процесах інтеграції є досить обмеженою. За своїм географічним положенням для України перспективна співпраця як з країнами Заходу, так і з країнами Сходу. Країни Близького Сходу, економіки яких активно розвиваються в останні десятиліття, налаштовані на розширення і зміцнення взаємин з Україною, що підтверджується успішно підписаною Угодою про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та Ізраїлем у січні 2019 року. Український внутрішній ринок привабливий для експортерів та інвесторів з різних держав, тому багато країн, у тому числі Туреччина та Єгипет, виступають з пропозицією про укладення Угоди про ЗВТ. Таким чином, виходячи із взаємної зацікавленості України та країн Близького Сходу в подальшому розвитку торговельно-економічних відносин, а також нових можливостей і перспектив, які будуть досягнуті у разі виведення агропродовольчої продукції, це дослідження є актуальне. У зарубіжній та вітчизняній літературі проблеми економічного розвитку країн Близького Сходу в умовах глобалізації висвітлено у працях західних вчених, що зробили значний внесок у розвиток теорії та практики міжнародної економічної інтеграції та її впливу на господарський розвиток арабських країн, таких як Л. Беннет, К. Браун, Ж. Готліб, Х. Жерарі, Дж. Камільєрі, Ж. Карло, Ф. Костантен, Ф. Нойгарт, Д. О’Салліван, П. Савон, К. Ханельт, У. Хольм. Разом з тим, недостатньо дослідженими залишаються питання розбудови міжнародного економічного співробітництва між окремими країнами і регіонами світу – зокрема, між країнами Близького Сходу і Україною. Метою дослідження є пошук шляхів та обґрунтування доцільності виведення агропродовольчої продукції на ринок країн Близького Сходу. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити торговельні відносини як економічна категорія;  розглянути особливості функціонування закордонних ринків агропродовольчої продукції;  вивчити нормативно-правове забезпечення виведення агропродовольчої продукції на ринок країн Близького Сходу;  дати загальну характеристику зовнішньоторговельного обороту України агропродовольчою продукцією;  оцінити стан торговельно-економічного співробітництва України з країнами Близького Сходу;  проаналізувати ринок агропродовольчої продукції країн Близького Сходу  визначити напрями розвитку торговельно-економічного співробітництва з країнами Близького Сходу;  обґрунтувати структуру торгівлі агропродовольчою продукцією України з країнами Близького Сходу. Об’єктом дослідження є процес виведення агропродовольчої продукції на ринок країн Близького Сходу. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти удосконалення зовнішньої торгівлі. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики з удосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (характеристику зовнішньоторговельного обороту України агропродовольчою продукцією), графічний (для наочного зображення інформації), розрахунково-конструктивний та експериментальний (розробка напрямків розвитку торговельно-економічного співробітництва з країнами Близького Сходу) та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, наукові літературні джерела. Обсяг і структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.