0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Операційне управління та використання основних засобів підприємства (ID:698316)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 102
Рік виконання: 2020
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Поняття і класифікація основних засобів підприємства 5 1.2. Операційне управління основних засобів підприємства 13 1.3. Метoдичнi пiдхoди щoдo oцiнки ефективності використання основних засобів на підприємстві 19 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 26 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 26 2.2. Аналіз операційного управління основними засобами на підприємстві 34 2.3. Оцінка ефективності використання основних засобів на підприємстві 43 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 52 3.1. Основні напрямки розвитку підприємства та резерви підвищення ефективності використання його основних засобів 52 3.2. Заходи щодо підвищення ефективності операційного управління та використання основних засобів на підприємстві 59 3.3. Шляхи залучення коштів для оновлення основних засобів на підприємстві 65 ВИСНОВКИ 71 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 74 ДОДАТКИ 79
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Основні засоби – один з найважливіших факторів виробничої діяльності будь-якого підприємства. Їх стан та використання має важливе економічне значення, визначене роллю, яку виконують новостворені або модернізовані засоби праці в процесі виробництва матеріальних благ. Як фактор суспільного відтворення вони сприяють зміцненню матеріально-технічної бази і створюють умови для зростання і покращення суспільного виробництва. Раціональне використання основних засобів підприємства сприяє покращенню всіх техніко-економічних показників, у тому числі – збільшенню випуску продукції, зниженню її собівартості, трудомісткості виготовлення. Питання основних засобів та аналізу ефективності їх використання роз- глядали такі вітчизняні вчені як Крічка Н.М., Череп А.В., Рибченко М.Ф., Комар Е.Е., МазуркевичІ.О., Петрова І.В. та інші. Проблемам обліку і аналізу основних засобів також присвячені роботи таких провідних учених-економістів як Л.А. Богдановська, Г.Г. Віногоров, Е.Е. Ермоловіч, Г.В. Савицька, К.Ф. Снитко, В.В. Сушкевич, Н.А. Русак. Метою дослідження є шляхи забезпечення ефективного операційного управління та використання основних засобів підприємства. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити економічну сутність поняття і класифікацію основних засобів;  розглянути операційне управління основних засобів підприємства;  вивчити метoдичнi пiдхoди щoдo oцiнки ефективності використання основних засобів на підприємстві;  дати організаційно-економічну характеристику діяльності підприємства;  проаналізувати операційне управління основними засобами на підприємстві;  оцінити ефективність використання основних засобів на підприємстві;  визначити напрямки розвитку підприємства та резерви підвищення ефективності використання його основних засобів;  запропонувати заходи щодо підвищення ефективності операційного управління та використання основних засобів на підприємстві;  дослідити шляхи залучення коштів для оновлення основних засобів на підприємстві. Об’єктом дослідження є процес ефективного використання основних засобів підприємства. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти використання основних засобів підприємства. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики розробки стратегій розвитку автотранспортних підприємств, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз ефективність діяльності ТОВ «Леонтрассервіс»), графічний (для наочного зображення інформації), розрахунково-конструктивний та експериментальний (шляхи ефективного використання основних засобів підприємства) та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства інфраструктури України, річні звіти та документи первинного й бухгалтерського обліку підприємства, наукові літературні джерела. Новизна дослідження полягає в наступних основних положеннях: Обсяг і структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків