0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Науково-технічний прогрес та інноваційна діяльність підприємства (ID:698317)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 75
Рік виконання: 2020
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність науково-технічного прогресу та інноваційної їдіяльності підприємства 5 1.2. Особливості інноваційного розвитку видавничо-поліграфічної галузі 10 1.3. Методи оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності підприємства 15 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 23 2.1. Загальна характеристика підприємства 23 2.2. Аналіз економічного стану підприємства 28 2.3. Аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємства 43 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 55 3.1. Напрями активізації інноваційної діяльності підприємства 55 3.2. Шляхи удосконалення управління інноваційними процесами на підприємстві 59 ВИСНОВКИ 67 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 70 ДОДАТКИ 75
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми дослідження. Загальні тенденції економічного розвитку неминуче означають, що компанії повинні оволодівати сучасними досягненнями науково-технічного прогресу. Підприємства повинні ризикувати, застосовуючи новітні досягнення науки, нових продуктів і технологій, організації управління та виробництва. Ще одним великим ризиком є пасивне очікування моменту, коли ситуація стане повністю зрозумілою. Ризик, пов’язаний із впровадженням різних інновацій, різний: інновації щодо часткової модернізації виробничих підприємств і технологій, відновлення продукції, зменшення виробничих витрат та збільшення матеріального інтересу команди в результатах роботи пов'язані з незначним ризиком, а також обов'язковими вимогами до постійного підвищення ефективності виробництва. Наукові дослідження проблематики інноваційної діяльності підприємств та впровадження досягнень науково технічного прогресу у виробництво проводили вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: І. Лукінов, М. Чумаченко, В. Карпов, А. Коренной, О. Амоша, Ю. Бажал, Л. Барютін, С. Козьменко, В. Бабич, П. Завлін, А. Васильєв, С. Ілляшенко, С. Покропивний, В. Захарченко, А. Кац, В. Трапезніков, М. Дворцин, В. Юсім, О. Семенюк, Л. Водачек, О. Водачкова, О. І. Дацій, П. С. Харів, О.М. Собко, С.М. Ілляшенко, О.В. Прокопенко, в.г. Федоренко, А.А. Пересада, В.в. Стадник, М.А. Йохна, О.М. Грубляк, М.А. Іванюк, О.М. Колодізєв, А.А. Пересада та інші. Разом з тим, теоретичні та практичні аспекти інноваційної діяльності у видавничо-поліграфічної галузі розроблені недостатньо та потребують уточнення і подальшого розвитку в сучасних умовах. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних положень та розробка практичних рекомендацiй щодо удосконалення інноваційної діяльності підприємства шляхом використання досягнень науково-технічного прогресу. Досягнення даної мети здійснюється через вирішення наступних завдань: • розкрити сутність науково-технічного прогресу та інноваційної їдіяльності підприємства; • розглянути особливості інноваційного розвитку видавничо-поліграфічної галузі; • визначити методи оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності підприємства; • дати загальну характеристику підприємства; • проаналізувати сучасний економічний стан підприємства; • оцінити ефективність інноваційної діяльності підприємства; • визначити напрями активізації інноваційної діяльності підприємства; • запропонувати шляхи удосконалення управління інноваційними процесами на підприємстві. Об’єктом дослідження є процес інноваційної діяльності підприємства. Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні аспекти інноваційної діяльності підприємства. Поглиблені дослідження здійснені на матеріалах ЗАТ Рекламно-поліграфичний центр «Діалог». Методи дослідження: Для реалізації поставлених у магістерській роботі завдань було використано такі методи дослідження: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємства у досліджуваному підприємстві), графічний (для наочного зображення інформації), розрахунково-конструктивний та експериментальний (напрями активізації інноваційної діяльності підприємства) та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради України, річні звіти та документи первинного й бухгалтерського обліку ЗАТ Рекламно-поліграфичний центр «Діалог», наукові літературні та інтернет джерела. Практичне значення одержаних результатів дипломної роботи полягає у наданні рекомендацій, спрямованих на удосконалення інноваційної діяльності підприємства шляхом використаня досягнень НТП. Обсяг і структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний зміст викладено на ____ сторінках друкованого тексту, магістерська робота містить ___ таблиць і ___ рисунків. Список використаних джерел включає ____ найменувань. Прошли апробацію на Міжнародної науково-практичної конференції фахівців, магістрантів, аспірантів та науковців «Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті (13-14 листопада 2020 р. м. Одеса).