0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Інноваційна політика підприємства та механізм її реалізації (на прикладі ТОВ АФ «Ватутіна») (ID:698325)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 60
Рік виконання: 2020
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. 4 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ У ТВАРИННИЦТВІ 4 1.1. Сутність інновацій та інноваційного процесу підприємства 4 1.2. Особливості формування інноваційної політики АПК підприємств 9 1.3. Аналіз ефективності інноваційної політики підприємства 14 РОЗДІЛ 2. 22 АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТОВ АФ «ВАТУТІНА» 22 2.1. Загальна характеристика ТОВ АФ «Ватутіна» 22 2.2. Аналіз управління виробництвом ТОВ АФ «Ватутіна» 28 2.3. Оцінка інноваційної політики ТОВ АФ «Ватутіна» 35 РОЗДІЛ 3. 42 УДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТОВ АФ «ВАТУТІНА» 42 3.1. Удосконалення інноваційної політики ТОВ АФ «Ватутіна» 42 3.2. Шляхи удосконалення механізму реалізації інноваційної політики ТОВ АФ «Ватутіна» 46 ВИСНОВКИ 51 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 54 ДОДАТКИ 59
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. За сучасних умов світового розвитку інноваційна діяльність є одним з головних чинників, що забезпечує стабільне економічне зростання. використання досягнень науки і науково-технічного прогресу на підприємствах у процесі виробництва нових видів товарів і послуг – це той фактор, що сприяє підвищенню продуктивності виробничої системи, економічної ефективності, конкурентоспроможності організації на ринку та, в результаті, зумовлює безперервний розвиток суспільства. Дослідження сучасних особливостей інноваційного розвитку аграрних підприємств та розроблення на цій основі пропозицій щодо активізації процесів впровадження інноваційних технологій у практику агрогосподарювання набувають особливої актуальності. Дослідженню питання інноваційної політики підприємства присвятили свої наукові роботи велика кількість науковців, зокрема: О. Семенюк, Л. Водачек, О. Водачкова, О. І. Дацій, П. С. Харів, О.М. Собко, С.М. Ілляшенко, О.В. Прокопенко, в.г. Федоренко, А.А. Пересада, В.в. Стадник, М.А. Йохна, О.М. Грубляк, М.А. Іванюк, О.М. Колодізєв, А.А. Пересада та інші. Теоретичні та практичні аспекти управління інноваційними процесами з в аграрній сфері розроблені недостатньо та потребують уточнення і подальшого розвитку в сучасних умовах. Мета дослідження - обґрунтування теоретичних положень та розробка практичних рекомендацiй щодо удосконалення інноваційної політики підприємства. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити сутність інновацій та інноваційного процесу підприємства;  розглянути особливості формування інноваційної політики АПК підприємств;  вивчити ефективності інноваційної політики підприємства;  дати загальну характеристика ТОВ АФ «Ватутіна»;  проаналізувати управління виробництвом ТОВ АФ «Ватутіна»;  дослідити інноваційну політику ТОВ АФ «Ватутіна»;  розглянути напрямки удосконалення інноваційної політики ТОВ АФ «Ватутіна»;  запропонувати шляхи удосконалення механізму реалізації інноваційної політики ТОВ АФ «Ватутіна». Об’єктом дослідження є прoцес реалізації інноваційної політики ТОВ АФ «Ватутіна». Предметом дослідження є теoретичнi, метoдoлoгiчнi тa прaктичнi aспекти формування інноваційної політики підприємства. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики реалізації інноваційної політики підприємства, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз інноваційної діяльності ТОВ АФ «Ватутіна»), монографічний (напрямки удосконалення інноваційної політики ТОВ АФ «Ватутіна»), розрахунково-конструктивний та експериментальний (шляхи удосконалення механізму реалізації інноваційної політики) та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, наукові літературні джерела, фінансова звітність ТОВ АФ «Ватутіна». Обсяг і структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків