0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Обгрунтування доцільності інвестиційного проекту впровадження ресурсозберігаючої технології (ID:698330)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 60
Рік виконання: 2020
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. 5 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ 5 1.1. Економічна сутність та класифікація інвестицій 5 1.1.1. Поняття інвестицій 5 1.1.2. Класифікація інвестицій 7 1.2. Управління вибором інвестиційних проєктів 13 1.2.1. Поняття реального інвестиційного проєкту. Цикл реального інвестування 13 1.2.2. Класифікація інвестиційних проєктів 15 1.2.3. Структура інвестиційного проєкту 18 1.2.4. Оцінка ефективності інвестиційного проєкту 21 1.3. Оцінка ризиків реальних інвестиційних проєктів 28 РОЗДІЛ 2. 33 ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 33 2.1. Сутність поняття ресурсозбереження 33 2.2. Класифікація видів та напрямків ресурсозбереження 35 2.3. Напрями впровадження принципів ресурсозбереження на підприємстві 37 РОЗДІЛ 3. 42 ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 42 3.1. Сутність інвестиційного проєкту та вихідні дані для розрахунку 42 3.2. Розрахунок необхідних інвестиційних витрат 43 3.3. Розрахунок чистих грошових потоків 45 3.4. Оцінка ефективності інвестиційного проєкту 49 3.4.1. Чистий приведений дохід 49 3.4.2. Індекс доходності 49 3.4.3. Індекс рентабельності 50 3.4.4. Період окупності 50 3.5. Вплив проєкту на основні показники діяльності підприємства 51 ВИСНОВКИ 56 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 58
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Підвищення рівня продовольчої безпеки країни та забезпечення рентабельного сільськогосподарського виробництва залежить від наявності, ефективного використання та розширеного відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств. Нестабільність економічних процесів, залучення у процес виробництва неконтрольованої кількості ресурсів є однією із причин погіршення стану навколишнього природного середовища та умов життя людини. Тому на часі створення передумов для переходу до нового рівня ресурсного споживання, який передбачає запровадження ефективних засобів з ресурсозбереження шляхом застосування як ринкових важелів, так і державного регулювання використання природних ресурсів. Створення продуманого механізму ресурсозбереження забезпечує високу ефективність ресурсоспоживання на усіх етапах виробництва. Ресурсозабезпеченість дозволяє досягти підприємству сталого рівня економічного розвитку, зменшити антропогенне навантаження, суттєво покращити стан навколишнього середовища. На сьогодні постає необхідність застосування передових інноваційних технологій, але через брак коштів з кожним роком все більше загострюється проблема раціонального використання ресурсів у виробництві, що знижує рівень конкурентоспроможності підприємств. Дослідженню питання управління інвестаційно-інноваційною діяльністю підприємств і особливостей його фінансового забезпечення присвятили свої наукові роботи велика кількість науковців, зокрема: О. Семенюк, Л. Водачек, О. Водачкова, О. І. Дацій, П. С. Харів, О.М. Собко, С.М. Ілляшенко, О.В. Прокопенко, в.г. Федоренко, А.А. Пересада, В.в. Стадник, М.А. Йохна, О.М. Грубляк, М.А. Іванюк, О.М. Колодізєв, А.А. Пересада та інші. Щодо проблем ресурсозбереження та їх вирішенню присвячені чисельні праці як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Зокрема В. Беренса, Д. Медоуза, Т. Міллера, У. Ростоу та інших зарубіжних авторів, які з різних точок зору підходили до процесу збереження ресурсів. Вагомий внесок у вирішення проблеми ресурсозбереження зробили і такі вітчизняні вчені, як С. А. Подолинський, В. І. Вернадський, Н. М. Федоровський, Л. В. Канторович, С. І. Дорогунцов, М. І. Долішній, Б. М. Данилишин. Однак враховуючи швидкоплинність економічних процесів питання інноваційного розвитку підприємств, у тому числі у напрямку ресурсозбереження потребують подальших досліджень. Мета дослідження - обгрунтування доцільності інвестиційного проекту впровадження ресурсозберігаючої технології. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  вивчити теоретичні основи інвестування та обгрунтування доцільності інвестиційних проектів;  розглянути теоретичні та практичні впровадження ресурсозберігаючої технології;  обгрунтувати доцільність інвестиційного проекту впровадження ресурсозберігаючої технології. Об’єктом дослідження є процес обгрунтування доцільності інвестиційного проекту впровадження ресурсозберігаючої технології. Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні положення управління інвестийною діяльністю підприємства. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики управління інвестийною діяльністю підприємства, законодавчі та нормативні акти. Обсяг і структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків