0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Управління доходами аграрних підприємств (ID:698430)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 85
Рік виконання: 2020
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Економіча сутність та класифікація доходів підприємства 5 1.2. Фінансовий механізм управління доходами підприємства 10 1.3. Методичнi пiдходи щодо оцiнки ефективності управління доходами в АПК 16 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТОВ «ГАЙСИНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» 24 2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Гайсинський молокозавод» 24 2.2. Аналіз фінансового стану ТОВ «Гайсинський молокозавод» 30 2.3. Оцінка ефективності управління доходами ТОВ «Гайсинський молокозавод» 36 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ПІДПРИЄМСТВА 50 3.1. Дослідження факторів, що впливають на підвищення обсягу та стабільності доходів підприємства 50 3.2. Пропозиції щодо вдосконалення управління доходами ТОВ «Гайсинський молокозавод» 55 3.3. Розробка заходів щодо скорочення обсягів витрат на ТОВ «Гайсинський молокозавод» 59 ВИСНОВКИ 65 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 68 ДОДАТКИ 72
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. В умовах економічної кризи спостерігаються економічні явища, що негативно впливають на стан доходів підприємства – зниження економічної активності, посилення конкурентної боротьби за споживача та інвестора, звуження доступу до фінансових ресурсів тощо. Крім того, відбувається звуження фінансових можливостей суб’єктів господарювання. Зокрема, різко обмежується доступ до джерел фінансових та інвестиційних ресурсів. Відтак, на рівні підприємства загострюється проблема забезпечення своєчасних грошових надходжень за вироблені економічні блага, а також підтримки належної фінансової безпеки. Уточнення особливостей організації належного функціонування системи управління доходами, зокрема в системі великого агропромислового бізнесу, є на сьогодні актуальною проблемою. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Опрацювання теоретичних основ управління доходами, розробка класифікації доходів, методологічне обгрунтування економічної оцінки доходів підприємства, а також аналізу рівня його дохідності відображене у працях Захаріна С.В., Ільяшенко В.А., Полянко В.В., Теплюк М.А., Шваб Л.І., Швиданенко Г.О., Чиж І.С., Чубка О.М. та ін. Разом з тим, теоретичні та практичні аспекти організації належного функціонування системи управління доходами потребують уточнення та подальшого розвитку в сучасних умовах. Мета дослідження – розширення та поглиблення теоретичних положень про організації системи управління доходами, а також практичних рекомендацій щодо вдосконалення управління доходами ТОВ «Гайсинський молокозавод». Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  розглянути економічну сутність та класифікацію доходів підприємства;  дослідити фінансовий механізм управління доходами підприємства;  вивчити методичні підходи щодо оцiнки ефективності управління доходами в АПК;  надати організаційно-економічну характеристику ТОВ «Гайсинський молокозавод»;  проаналізувати фінансовий стан ТОВ «Гайсинський молокозавод»;  оцінити ефективність управління доходами ТОВ «Гайсинський молокозавод»;  визначити фактори, що впливають на підвищення обсягу та стабільності доходів підприємства;  надати пропозиції щодо вдосконалення управління доходами ТОВ «Гайсинський молокозавод»;  запропонувати заходи щодо скорочення обсягів витрат на ТОВ «Гайсинський молокозавод». Об’єктом дослідження є процес управління доходами ТОВ «Гайсинський молокозавод». Предметом дослідження є теоретичнi, методологiчнi та практичнi аспекти управління доходами підприємства. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики управління доходами бізнес-організації, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз стан управління доходами ТОВ «Гайсинський молокозавод»), розрахунково-конструктивний та експериментальний (заходи щодо скорочення обсягів витрат на ТОВ «Гайсинський молокозавод») та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, наукові літературні джерела, фінансова звітність компанії ТОВ «Гайсинський молокозавод». Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості використання теоретико-методичних розробок та практичних рекомендацій щодо удосконалення управління доходами ТОВ «Гайсинський молокозавод» та скорочення обсягів витрат