0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Управління розвитком персоналу інноваційного підприємства (ID:698434)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 80
Рік виконання: 2020
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. 6 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Сутність інновацій та інноваційного процесу 6 1.2. Особливості розвитку персоналу в умовах інноваційних змін 12 1.3. Аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємства 18 РОЗДІЛ ІІ. 26 АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 26 2.1. Загальна фінансово-економічна характеристика компанії «FMC Україна» 26 2.2. Аналіз управління персоналом компанії «FMC Україна» 34 2.3. Оцінка ефективності інновацій у розвиток персоналу компанії «FMC Україна» 48 РОЗДІЛ 3. 56 УДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 56 3.1. Шляхи удосконалення управління розвитком персоналу в інноваційній діяльності підприємства 56 3.2. Оцінка ефективності інвестицій в інноваційну діяльність підприємства щодо розвитку персоналу 62 ВИСНОВКИ 66 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 69 ДОДАТКИ 74
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Інноваційна активність сучасного підприємства визначається перш за все якістю та кваліфікацією персоналу, його творчістю та креативністю. Ускладнення вимог до робочої сили з боку роботодавців не може автоматично забезпечити підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства, що є складним процесом та залежить від дії багатьох чинників, однак провідна роль ініціативного персоналу є беззаперечною. Проста комбінація інших видів ресурсів або виконання робочою силою традиційних виробничих завдань не забезпечує необхідного прискорення інноваційної активності підприємства. Все це актуалізує застосування підприємствами нових підходів до управління персоналом у контексті розвитку його навичок та здібностей, мотивування до пошуку нестандартних підходів до вирішення проблем тощо. У цьому контексті основним джерелом інноваційних конкурентних переваг на ринку стає невичерпний ресурс, а саме персонал. На українських підприємствах здебільшого зберігаються застарілі підходи до управління, до яких додались проблеми відсутності управлінської культури та бажання її формувати серед власників. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню розвитку персоналу присвячені наукові дослідження А.А. Кузнецов [20], П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко [22], А.А. Пересада [27], В.Г. Федоренко [37], Д. М. Черваньов [39], О.І. Янковська [41,42] та інших вчених. В їх працях наводяться детальна класифікація та опис всіх можливих методів та інструментів розвитку персоналу. Теоретичні та практичні аспекти управління розвитку персоналу в інноваційній діяльності підприємства розроблені недостатньо та потребують уточнення і подальшого розвитку в сучасних умовах. Мета дослідження – теоретичне обґрунтування та розробка методичних підходів і практичних рекомендацій щодо упрaвління розвитком персоналу в інноваційній діяльності підприємства. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити сутність інновацій та інноваційного процесу;  розглянути особливості розвитку персоналу в умовах інноваційних змін;  вивчити методи оцінки ефективності інноваційної діяльності;  дати фінансово-економічну характеристику компанії «FMC Україна»;  дослідити систему управління персоналом компанії «FMC Україна»;  оцінити ефективність інновацій у розвиток персоналу компанії «FMC Україна»;  дослідити шляхи удосконалення управління розвитком персоналу в інноваційній діяльності підприємства;  провести оцінку ефективності інвестицій у розвиток персоналу компанії «FMC Україна». Об’єктом дослідження є прoцес упрaвління розвитком персоналу в інноваційній діяльності компанії «FMC Україна». Предметом дослідження є теoретичні, метoдoлoгічні тa прaктичні aспекти упрaвління розвитком персоналу в інноваційній діяльності підприємства. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики впровадження інновацій в аграрну сферу, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз управління розвитком персоналу ТОВ «FMC Україна»), монографічний (шляхи удосконалення управління розвитком персоналу в інноваційній діяльності підприємства та розрахунок джерел їх фінансування), розрахунково-конструктивний та експериментальний (оцінка ефективності інновацій у розвиток компанії «FMC Україна») та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, наукові літературні джерела, фінансова звітність компанії «FMC Україна». Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості використання теоретико-методичних розробок та практичних рекомендацій щодо удосконалення управління розвитком персоналу в інноваційній діяльності підприємства