0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Управління логістичними ланцюгами бізнес-організації (ID:698436)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 85
Рік виконання: 2020
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ЛАНЦЮГАМИ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Логістичний менеджмент підприємства, його суть і завдання 5 1.2. Сутність поняття «логістичний ланцюг» 10 1.3. Метoдичні підходи до оцінювання логістичної діяльності підприємства 15 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ЛАНЦЮГАМИ ПІДПРИЄМСТВА 22 2.1. Загальна характеристика ПрАТ «Птахокомбінат «Бершадський» 22 2.2. Аналіз логістичної системи ПрАТ «Птахокомбінат «Бершадський» 33 2.3. Оцінка ефективності управління логістичними ланцюгами на ПрАТ «Птахокомбінат «Бершадський» 43 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ЛАНЦЮГАМИ ПІДПРИЄМСТВА 52 3.1. Основні напрямки удосконалення управління логістичними ланцюгами 52 3.2. Використання інформаційних технологій для покращення управління логістичними ланцюгами 61 3.3. Заходи щодо мінімізації логістичних ризиків 69 ВИСНОВКИ 78 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 82 ДОДАТКИ 87
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Діяльність суб’єктів господарювання пов’язана з утворенням різноспрямованих товарних потоків, робіт (послуг), фінансових ресурсів, інформації, які повинні пройти шлях від місць їх утворення до місць споживання чи утилізації. Ефективне та раціональне логістичне забезпечення бізнесу відіграє надзвичайно важливу роль у досягненні високих економічних результатів. Логістичний ланцюг є важливою категорією та об’єктом управління в системі підприємницької логістики. Загальне керівництво таким ланцюгом і його окремими ланками має одночасно забезпечувати якісне задоволення потреб споживачів і мінімізацію логістичних витрат. Уточнення сутності логістичного ланцюга як об’єкта управління, а також виявлення особливостей та організаційно-економічних механізмів його контролю, зокрема в системі великого АПК бізнесу, є на сьогодні актуальною проблемою. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Логістичний ланцюг та окремі його ланки є предметом дослідження багатьох іноземних і вітчизняних науковців. Опрацювання цієї проблеми відображене у працях В. Г. Алькеми, Б. А. Анікіна, Д. Бейда, А. М. Гаджинського, Л. М. Гурч, Дж. С.Джонсона, Дж. Есінджера,А. Г. Кальченка, В. М. Кислого, Є. В. Крикавського, М. К. Купера, Дж. Ла-Лонда, Р. Р Ларіної, М. А. Окландера, Ю. В. Пономарьової, В. І. Сергеєва, В. М. Стаханова, К. М. Танькова, О. М. Тридіда, А. Харісона, Р. Б. Хендфілда, Н. І. Чухрайта ін. Окремі ланки логістичних ланцюгів в АПК досліджували такі вчені, як О. В. Корнієцький, Т. В. Косарева, В. І. Перебийніс, І. Г. Смирнов та ін. Разом з тим, теоретичні та практичні аспекти управління логістичними ланцюгами бізнес-організації потребують уточнення та подальшого розвитку в сучасних умовах. Мета дослідження – розширення та поглиблення теоретичних положень про розвиток транспортної логістики, а також практичних рекомендацій щодо удосконалення управління логістичними ланцюгами ПрАТ «Птахокомбінат «Бершадський», що дозволить знизити витрати та отримати конкурентні переваги. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  розглянути логістичний менеджмент підприємства, його суть і завдання  дослідити теоретичну сутність поняття «логістичний ланцюг»;  визначити метoдичні підходи до оцінювання логістичної діяльності підприємства;  надати загальну характеристику ПрАТ «Птахокомбінат «Бершадський»;  проаналізувати логістичну систему ПрАТ «Птахокомбінат «Бершадський»;  оцінити ефективність управління логістичними ланцюгами на ПрАТ «Птахокомбінат «Бершадський»;  визначити основні напрямки удосконалення управління логістичними ланцюгами;  розглянути доцільність використання інформаційних технологій для покращення управління логістичними ланцюгами;  запропонувати заходи щодо мінімізації логістичних ризиків. Об’єктом дослідження є процес управління логістичними ланцюгами ПрАТ «Птахокомбінат «Бершадський». Предметом дослідження є теoретичнi, метoдoлoгiчнi тa прaктичнi aспекти управління логістичними ланцюгами підприємства. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методичною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики управління логістичними ланцюгами бізне-організації, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз стан управління логістичними ланцюгами ПрАТ «Птахокомбінат «Бершадський»), розрахунково-конструктивний та експериментальний (шляхи удосконалення управління логістичними ланцюгами ПрАТ «Птахокомбінат «Бершадський») та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, наукові літературні джерела, фінансова звітність компанії ПрАТ «Птахокомбінат «Бершадський». Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості використання теоретико-методичних розробок та практичних рекомендацій щодо удосконалення стратегії розвитку управління логістичними ланцюгами ПрАТ «Птахокомбінат «Бершадський».