0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Економіка підприємства (ID:104729)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 7
Рік виконання: 2014
Вартість: 90
Купити цю роботу
Зміст
Задача 1. Підприємство у звітному періоді отримало виручку від реалізації продукції (без ПДВ) в обсязі 5900 тис.грн. Повна собівартість реалізованої продукції склала 5000 тис.грн. На підприємстві планувалось утворення фонду виробничого розвитку обсягом 440 тис.грн. Оцініть рівень достатності чистого прибутку, що отримало підприємство за звітний період, для самофінансування його виробничого розвитку. Ставка податку на прибуток складає 21%. За результатами розрахунків зробіть висновки.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Задача 1. Підприємство у звітному періоді отримало виручку від реалізації продукції (без ПДВ) в обсязі 5900 тис.грн. Повна собівартість реалізованої продукції склала 5000 тис.грн. На підприємстві планувалось утворення фонду виробничого розвитку обсягом 440 тис.грн. Оцініть рівень достатності чистого прибутку, що отримало підприємство за звітний період, для самофінансування його виробничого розвитку. Ставка податку на прибуток складає 21%. За результатами розрахунків зробіть висновки. Задача 2. Визначте балансовий та чистий прибуток підприємства на плановий період враховуючи наступні очікувані показники його виробничо-господарської діяльності (всі показники в тис.грн.): а) обсяг товарної продукції (без ПДВ) – 6800; б) витрати на виробництво продукції – 4600; в) витрати на реалізацію продукції – 500; г) залишок готової продукції на початок і кінець року – 200 та 100; д) дивіденди по акціях, якими володіє підприємство – 10; е) прибуток від здачі майна в оренду – 25; ж) планується продаж майна, балансова вартість якого 32, а прогнозна ринкова (без ПДВ) 36. За результатами розрахунків зробіть висновки. Задача 3. Виробниче підприємство у звітному періоді реалізувало 200 тис.од. продукції по ціні за одиницю (без ПДВ) 48 грн. та повною собівартістю одиниці продукції – 40 грн. В плановому періоді на підприємстві розраховують реалізувати 250 тис.од. продукції підвищеної якості по ціні за одиницю (без ПДВ) 50 грн. і з повною собівартістю одиниці продукції – 45 грн. Визначте загальний обсяг прибутку до оподаткування, який отримало і отримає в плановому періоді підприємство від реалізації продукції, а також рівень її рентабельності. Порівняйте і зробіть висновки, за рахунок яких факторів відбудуться зміни в розрахованих показниках. Задача 4. Розрахувати прибуток від виробництва, прибуток від реалізації, балансовий прибуток та чистий прибуток підприємства за наступними вихідними даними: товарна продукція, що виготовлена в даному році (в оптових цінах підприємства) становить 2228 тис. грн., її повна собівартість -17222 тис. грн. Залишок готової продукції на складі на початок року становив 500 тис. грн., а на кінець – 450 тис. грн.. Повна собівартість залишків готової продукції на складі підприємства на початок року становила 320 тис. грн., на кінець року – 280 тис. грн. Величина прибутку від іншої реалізації та послуг непромислового характеру становила 48 тис. грн.. Збитки за минулий рік склади 12 тис. грн.. Задача 5. Визначити величину балансового та чистого прибутку підприємства та оцінити показник рентабельності витрат, рентабельність капіталу підприємства за даними таблиці 1. Показники Сума, тис. грн. 1. Обсяг реалізації продукції 588 2. Повна собівартість реалізованої продукції 420 3. Прибуток від реалізації нематеріальних активів 120 4. Інші позареалізаційні доходи 150 5. Позареалізаційні збитки 600 6. Середньорічна вартість основних фондів 1056 7. Середньорчна вартість нормованих оборотних засобів 216 Задача 6. Виробнича собівартість токарного верстата за звітний рік склала 9450 грн. Витрати по реалізації верстата складають 5,25% виробничої собівартості. Відпускна ціна верстата становить 12390 грн.За рахунок зміни деяких деталей передбачається в плановому році зменшити виробничу собівартість на 2,2%. Визначити зміну рентабельності виробництва токарного верстата в плановому періоді. Задача 7. Визначити рівень рентабельності виробу А і показники рентабельності , якщо план випуску готових виробів становить 8640 од., повна собівартість виробу 103,2 грн, оптова ціна виробника 132 грн., середньорічна вартість виробничих фондів становить 1980 тис. грн., а нормованих оборотних засобів 205 тис. грн..Ставка податку на прибуток прийняти на рівні діючої ставки оподаткування. Задача 8. Визначити величину фонду споживання підприємства на основі наступних вихідних даних: 1. Підприємством отриманий прибуток від реалізації продукції в сумі 242 тис. грн.. 2. Продано основних фондів, що не були використані у виробництві на суму 22 тис. грн.. 3. Сплачено штрафів іншими підприємствам за порушення термінів поставок продукції в сумі 5,06 тис. грн.. 4. Сплачені відсотки за використання банківського кредиту в сумі 6,38 тис. грн. 5. Частка коштів, яку планується спрямувати на формування фонду нагромадження становить 40% загальної величини планового прибутку підприємства. Задача 9. Визначити та проаналізувати показники прибутковості діяльності підприємства за наступними даними: Показники 2008 2009 • Обсяг випуску продукції(од.). 11000 13050 • Оптова ціна виробника за одиницю продукції, грн.. 20 26 • Собівартість 1-ці продукції, грн. 16 19 • Прибуток від реалізації продукції підсобного господарства 3075 4000 • Збитки від позареалізаційних операцій 2500 3090 • Середньорічна вартість основних фондів 126000 141000 • Середньорічна вартість оборотних фондів 38000 42000 • Середньорічна величина власного капіталу 110000 165000 Задача 10. Обґрунтуйте необхідну та можливу величину балансового прибутку підприємства в плановому періоді, якщо для виконання програми виробничого та соціального розвитку підприємства повинні бути створені наступні умови: • Сформований фонд виробничого розвитку в розмірі 4200 тис. грн.. • Фонд соціального споживання -1300 тис. грн.. • Фонд виплати дивідендів становитиме 30% від загальної суми чистого прибутку підприємства • Резервний фонд 200 тис. грн.. • Плановий обсяг доходу від реалізації продукції 154770 тис. грн.. • Рівень рентабельності обороту в звітному періоді становив 7%. В плановому періоді його значення залишиться на рівні звітного. • В плановому періоді прогнозується, що прибуток зросте в зв’язку з можливістю здійснення інших видів діяльності на 600 тис. грн.