0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА І СТРУКТУРА КАПІТАЛУ (ID:104873)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 42
Рік виконання: 2015
Вартість: 300
Купити цю роботу
Зміст
Вступ 1. Суть і теоретичне обґрунтування дивідендної політики. 2. Формування дивідендної політики на практиці. 3. Проблеми і перспективи оптимізації структури капіталу вітчизняних підприємств. Висновки Використана література Додатки
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність дослідження. Науковий інтерес до формування дивідендної політики породжений потребою ділового співтовариства, що виникає, насамперед, бажанням збалансувати інтереси власників і менеджерів підприємства в процесі корпоративного управління. Саме дивідендна політика забезпечує стимули для власників і визначає рівень їх задоволеності від співпраці з підприємством. В Україні останніми роками набуває поширення такий тип господарської структури, як акціонерне товариство (AT). Існує кілька цілей, яких повинні прагнути досягнути AT. Основні з них такі: розширення діяльності; збільшення прибутку; підвищення доходів акціонерів, поліпшення їх добробуту.Остання з названих цілей може досягатися шляхом підвищення курсів акцій та збільшення дивідендів, проведення ефективної дивідендної політики. Проблеми формування дивідендної політики було широко розглянуто зарубіжними вченими, серед яких М. Бейкер, А. Е. Бернардо, Ф. Блек, В. де Бондт, І. Велч, Дж. Верглер, М. Дж. Гордон, Е. Джонсон, Дж. Лінтнер, Р. Х. Літценбергер, Ф. Модильяні, М. Х. Міллер, К. Равасвамі, С. А. Росс, М. Стетман, Р. Тейлер, А. Франклін, Х. Шефрін, Р. Шиллер, М. С. Шоулс. Проведені ними теоретичні та емпіричні дослідження спрямовані на оцінку впливу виплати дивідендів на ціну акцій корпорації та можливість залучення додаткових інвестиційних ресурсів за допомогою ефективної дивідендної політики. Дослідженням дивідендної політики та інвестиційної привабливості українських АТ займались такі вчені-економісти, як C. В. Богачов, І. П. Васильчук, О. Ф. Вожжова, І. М. Волик, С. І. Головко, О. Б. Денис, Л. П. Довгань, З. Б. Дрогомирецька, Е. Р. Камілова, Л. В. Клоченок, Л. О. Лігоненко, В. А. Міщенко, С. В. Нестерова, Л. С. Селіверстова, С. І. Цесаренко, Н. В. Юрчук. Їхні наукові розробки присвячені, насамперед, економії коштів на споживанні при розподілі прибутку АТ в умовах дефіциту власних інвестиційних ресурсів на вітчизняних підприємствах, а також підвищенню корпоративного іміджу підприємства через виплату дивідендів. Використання коштів на виплату дивідендів акціонерам – перший із двох основних шляхів розподілу прибутку AT після оподаткування, другим є спрямування коштів на інвестиції для подальшого розвитку AT, що приводить до збільшення майбутніх грошових потоків.Досвід більшості українських підприємств у питанні про дивідендну політику перебуває в стадії становлення, а рішення про виплату дивідендів не розглядається підприємствами як інструмент впливу на ринкову вартість підприємства, що підкреслює актуальність даної теми дослідження. Також актуальність дослідження полягає в тому, що необхідність вивчення проблем акціонерного капіталу та дивідендної політики є особливо важливою в час, коли створюється нові підприємства акціонерного типу і особливого значення набуває необхідність відповідних знань. Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження даної курсової роботи виступає організація фінансів підприємницьких структур. Предмет дослідження. Предметом дослідження даної курсової роботи є фінансова оцінка дивідендної політики підприємств. Мета дослідження. Мета дослідження полягає у вивченні фінансової оцінки дивідендної політики підприємств. Мета роботи передбачає виконання таких завдань: 1. Розгляд суті і теоретичного обґрунтування дивідендної політики. 2. Висвітлення практичного аспекту формування дивідендної політики. 3. Висвітлення дивідендної політики акціонерного товариства. Інформаційна база. У процесі дослідження вивчено відповідні законодавчі та нормативно-правові акти України, теоретичні праці вітчизняних авторів, інші спеціальні та науково-практичні інформаційні джерела за темою курсової роботи. Також використані дані Інтернету. Відповідно до завдань курсової роботи побудована її структура, яка складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.