066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Оцінка та шляхи оптимізації підприємницьких ризиків на підприємстві (ID:26375)

Тип роботи: дипломна
Сторінок: 95
Рік виконання: 2008
Вартість: 80
Купити цю роботу
Зміст
Вступ Розділ 1 теоретичні засади визначення і оцінки ризиків 1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків 1.2 Класифікація підприємницьких ризиків 1.3 Основні принципи та етапи управління ризиками 1.4 Методологія оцінки ризиків в різних сферах господарської діяльності Розділ 2 практичні засади оцінки ризиків на підприємстві тов «меркурій» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Система оцінки ризиків та методи їх визначення на підприємстві 2.3 Аналіз ризиків підприємницької діяльності товариства Розділ 3 оптимізація економічних ризиків в підприємницькій діяльності тов «меркурій» 3.1 Засоби уникнення та нейтралізації ризиків на підприємстві 3.2 Шляхи зниження ризиків підприємницької діяльності Висновки Список використаної літератури Додатки Дослідження підприємницьких ризиків, виявлення факторів, які їх викликають та обчислення можливих втрат – ось важливі проблеми, на які необхідно зважати сучасному підприємцю, приймаючи рішення щодо вкладання коштів у той чи інший напрям виробничої чи комерційної діяльності. Саме тому вміння оцінювати підприємницькі ризики є необхідним для сучасного менеджера. Товариство з обмеженою відповідальністю „Меркурій” є підприємством, створеним і діючим на підставі законодавства України, зокрема Законів України „Про господарські товариства”, Господарського кодексу, а також Статуту, розробленого і затвердженого у відповідності до діючого законодавства. Предметом діяльності Товариства є: - виготовлення льодяникової карамелі ТМ „Рокс”; - оптова, дрібнооптова, роздрібна торгівля; - торгівельно-закупівельна діяльність. Обсяг реалізації в 2005-2007 роках має тенденцію до поступового зниження на 1190,8 тис.грн. або 19,5% в 2006 році та на 595,8 тис.грн. або 12,1%.Відповідно знижується виручка від реалізації без ПДВ, яка знизилась на 1141,3 тис.грн. (21,7%) в 2006 році і на 418 тис.грн. або 10,2% в 2007 році. Собівартість реалізованої продукції знизилась на 419,4 тис.грн. або 10,1% в 2006 році та на 496,7 тис.грн. або 13,3% в 2007 році. Зниження обсягів виробництва продукції було викликане зниженням чисельності працюючих на підприємстві на 169 осіб в 2006 році, хоча в 2007 році їх чисельність зросла на 11 осіб. Фонд оплати праці знизився в 2006 році на 78,7 тис.грн. або 4,99% і зростає на 300 тис.грн. або 20,02% в 2007 році. Продуктивність праці зросла в 2006 році на 3,3 тис.грн. або 27,5% і знизилась в 2007 році на 2,1 тис.грн. або 13,7%. Середньорічна оплата праці одного працюючого збільшується на 1,97 тис.грн. або 54,57% в 2006 році і на 0,85 тис.грн. або 15,23% в 2007 році. Вартість майна підприємства зростає в 2006 році на 347,7 тис.грн. або 16,31% та на 184,3 тис.грн. або 7,431%. Вартість основних засобів в 2006 році збільшується на 1395,4 тис.грн. або 128,7%, але зменшується в 2007 році на 1193 тис.грн. або 48,1%. Вартість оборотних фондів зростає на 558,4 тис.грн або 69,02% в 2006 році і на 53,4 тис.грн. або 3,71% в 2007 році. Негативним є те, що відбувається значне зниження прибутку в 2006 році на 165,4 тис.грн. або 86,9%, хоча він і зростає в 2007 році на 3,1 тис.грн. або 12,45%. Відповідно всі показники рентабельності підприємства знизились в 2006 році і незначно зросли в 2007 році. Результати експертної оцінки підприємницьких ризиків, які супроводжують діяльність ТОВ „Меркурій” торгівельної галузі, свідчать, що найбільшу імовірність виникнення та високий ступінь впливу на господарську діяльність підприємства мають наступні ризикові ситуації: неотримання очікуваного прибутку та банкрутство підприємства (група фінансових ризиків); невідповідність термінів закупівлі продукції запланованим, погіршення якості продукції, збільшення кількості браку (група виробничих ризиків); порушення сприятливих термінів виходу на ринок, невідповідність товару потребам споживачів та основним конкурентним перевагам, збільшення цін на продукції (група маркетингових ризиків). Узагальнена оцінка ймовірності виникнення усіх груп підприємницьких ризиків мікрорівня приблизно однакова (на рівні 0,5), але фінансові ризики є, за оцінкою експертів, найбільш імовірними та мають найбільший негативний вплив на діяльність ТОВ „Меркурій”. Оскільки на ТОВ „Меркурій” існує дві великі проблеми – проблема збуту та оптимізації дебіторської заборгованості, на них потрібно звернути основну увагу. Проблему збуту можна вирішити через реалізацію продукції з негайною оплатою або із знижкою, потрібно знижувати собівартість продукції. Щодо дебіторів, потрібно вибрати найбільш доцільні строки платежів та форми розрахунків із споживачами (попередня оплата, з відстрочкою платежу, по факту відвантаження продукції). Доцільним є надання відстрочки платежу споживачам, бо за рахунок цього збільшується обсяг реалізації, тобто прибуток (для стимулювання збуту в умовах високої конкуренції), але можливе виникнення додаткових витрат по залученню короткострокових банківських кредитів для компенсації дебіторської заборгованості. Аналізуючи діяльність об’єкта роботи – ТОВ „Меркурій”, а точніше економічний та фінансовий стан, можна стверджувати, що на даний момент часу підприємство ризикує стати потенційним банкрутом, або ж з точки зору фінансів – приховуваним банкрутом. Таким чином, цілями зменшення ризику повинні бути: - забезпечення ліквідності і платоспроможності підприємств на підставі оптимального поєднання власних і залучених джерел засобів; - отримання прибутку і забезпечення відповідного рівня рентабельності, достатнього для задоволення всіх своїх потреб при здійсненні основної інвестиційної і фінансової діяльності. Проаналізувавши всі можливі варіанти, можна дійти висновку, що найефективнішим з них є застосування механізму фінансової стабілізації, основними етапами якої є: - усунення неплатоспроможності ( можна здійснити шляхом застосування зовнішніх або внутрішніх джерел); - відновлення фінансової стійкості (шляхом врівноваження між собою внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування); - забезпечення фінансової рівноваги на підприємстві в довгостроковому періоді. Зовнішні механізми фінансової стабілізації підприємства передбачають проведення санації за рахунок коштів держави або інших суб’єктів господарювання. І на сам кінець хотілось би зазначити, що глобальні перетворення в усіх сферах людської діяльності викликають потребу у постійному пошуку нових форм і методів цілеспрямованого впливу на господарюючі суб’єкти. Зрозуміло, що забезпечення безкризового функціонування і розвитку підприємства на базі достатнього нагромадження фінансового капіталу в нинішніх умовах є дуже складним завданням. Відсутність чи нестача власних засобів підприємств і також можливість одержання позикових засобів змушує дослідників шукати шляхи розв’язання наявних проблем іншим способом, що вимагає порівняно невеликих фінансових витрат. Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1 Види невизначеності: Таблиця 2.1 Основні техніко - економічні показники ТОВ „Меркурій” Таблиця 2.2 Динаміка коефіцієнтів ліквідності Таблиця 2.3 Динаміка показників фінансової стійкості в 2005 – 2007 рр. Таблиця 2.4 Показники рентабельності підприємства Таблиця 2.5 Ризики на за стадіями здійснення проекту Таблиця 2.6 Основні чинники елементарних ризиків Таблиця 2.7 Можливі негативні наслідки від дії чинників ризику Таблиця 2.8 Оцінка впливу підприємницьких ризиків Таблиця 2.9 Види ризиків і причини їх виникнення ТОВ «Меркурій» Таблиця 2.10 Термін оплати рахунка покупцем Таблиця 2.11 Ймовірності оплати рахунків Таблиця 3.1 Імовірні ризики й практичні заходи для зменшення їхнього впливу на діяльність ТОВ «Меркурій» Таблиця 3.2 Динаміка постачання сировини на ТОВ «Меркурій» До роботи є звіт з практики, доповідь, роздатковий матеріал
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову