0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Бізнес - планування на підприємстві (ID:26600)

Тип роботи: дипломна
Сторінок: 90
Рік виконання: 2006
Вартість: 60
Купити цю роботу
Зміст
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження бізнес – планування в ринкових умовах 1.1 Суть і необхідність складання бізнес – плану, його основні стадії 1.2 Структура і основні складові елементи бізнес – плану 1.3 Оцінка ефективності бізнес – проектів Практичні аспекти дослідження бізнес - планування на підприємстві нвк “фотоприлад” 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка інвестиційної діяльності підприємства Розділ 3 обгрунтування необхідності бізнес - планування на підприємстві 3.1 Обгрунтування ефективності бізнес – проекту на підприємстві 3.2 Визначення ефективності проекту Висновки список використаної літератури На сьогодні уже майже ні в кого не виникає сумнівів в необхідності бізнес– планування. Ця необхідність зачасту зумовлена бажанням власників розширити підприємство, виробляти нову продукцію, збільшити прибутковість підпрриємства. Бізнес – план допомогає залучити потенційних інвесторів, донести до них ідею бізнес – плану та отримати кошти для розвитку. Дипломна робота була присвячена дослідженню ефективності бізнес – планквання на підприємстві ВНП “Фотоприлад”. В першій частині роботи були розглянуті теоретичні аспекти бізнес – планування на підприємстві, зокрема сутність бізнес – плану, його основні складові, етапи складання та ефективність використання. В другій частині дипломної роботи проаналізовані основні аспекти бізнес – планування на підприємстві ВНП “Фотоприлад”. Сьогодні на НВК „Фотоприлад" розробляються, модернізуються і виготовляються перископічні приціли різних артилерійських установок, гірокомпаси, гіроскопи, апаратура управління протитанкових ракетних комплексів, прицільні комплекси управління вогнем бронетанкової техніки і т.д. Крім того, підприємство випускає широку гаму інших виробів різного призначення в тому числі, прилади хіміко-фотографічної обробки і сушки кінофотоматеріалів, мікроскопи порівняння криміналістичні, оптичні спостережні пристрої, медичну техніку (офтальмологічні прилади та ін.), а також товари народного споживання. Проаналізувавши економічні показники діяльності НВК маємо наступну картину: підприємство має збитки починаючи з 2004 року по всіх видах діяльності, великі податкові платежі і внаслідок цього чистий збиток склав 8408 т. грн. у 2005 році. З кожним роком зменшують чисельність працюючих, фонд оплати праці, середньої зарплати на одного працюючого. Негативним моментом також є скорочення майже вдвічі об’єму виробництва ( 2004 – 2005 роки), але зросла собівартість виробленої продукції; майже вдвічі скоротилась продуктивність праці (з 4,34 т. грн./чол. до 2,62 т. грн./чол.). Можна зробити висновок, що підприємство знаходиться в незадовільному стані, так як існує тенденція складу виробництва продукції і збільшення з кожним роком збитків. За період з 2003 по 2005 рік підприємство має тенденцію до зниження вартості майна, власних засобів, зростає сума заборгованості ( 2005 році вона складає 10147 т. грн.). Підприємство має постійну потребу в позичкових коштах, залучених засобах. Про це свідчить досить низький коефіцієнт незалежності. Позитивним моментом є зниження дебіторської заборгованості (з 4937 т. грн. в 2004 до 3674 т. грн. в 2005 році). За аналізуємий період сума грошових коштів скоротилась з 154 до 3 т. грн. Внаслідок цього маємо досить різке зниження коефіцієнту абсолютної ліквідності (0,0002 у 2005 році). Негативним явищем є зниження загального коефіцієнту покриття, але його величина свідчить про те, що підприємство має достатньо коштів, запасів, дебіторської заборгованості для покриття свої зобов’язань. Внаслідок незадовільного фінансового стану підприємства, за період з 2003 по 2005 рік маємо відсутність фінансових вкладень, що знизило коефіцієнт абсолютної ліквідності, проміжний і загальний коефіцієнт покриття. Ділова активність підприємства знизилась, про це свідчить скорочення виручки від реалізації на 7892 т. грн. ( 2003- 2005 рр.) запасів підприємства (до 11778 т. грн. у 2005), зниження вартості майна, скорочення власних засобів на 10836 т. грн. Провівши аналіз інвестиційної діяльності, можна зробити висновок, що цій діяльності на підприємстві приділяється увага, але недостатня, тому вона є недосконалою і потребує змін. На сьогоднішній день підприємство намагається впровадити у виробництво за рахунок залучення інвестицій під бізнес – проект виробництва напольних механічних годинників «Atribut». Обсяг інвестицій на впровадження цієї моделі буде становити – 800 тис.грн. Значення показника ЧТВ більше за нуль, значення показника ІП більше за одиницю, інвестиції окупляться за 5 років, значення показника ВСД складає 20,5%. Отже, можна зробити висновок, що інноваційний проект розвитку виробництва напольних годинників «Atribut» є прибутковим. Таким чином, даний проект було б доцільно впровадити у виробництво, оскільки він є прибутковим, інвестиції окупляться за 5 років. На сьогоднішній день по даному проекту складається бізнес – план. Але в третій частині даної роботи запропонований проект, який дозволить більш ефективно використати дані кошти. В третьому розділі пропонується розглянути впровадження напольного годинника “Quantum”. Доведемо, що ефективність впровадження цього проекту є вищою. Ринок механічних годинників України - це дуже ємкісний ринок, але це і ринок, де присутні товари як досить низької якості та ціни, так і високої якості та високої ціни. В Україні в даний час високими темпами зростає середній клас громадян, для яких і необхідно виготовлення цієї продукції звисокою якістю та помірною ціною. Як показують дослідження ринку, середній клас громадян зацікавлений у придбанні даних годинників для своїх офісів, помешкань. На сьогодні, мати годинник такого класу є престижно. Пропонована продукція задовольнить потреби покупців, створить комфорт в квартирі та офісі та завжди буде хорошим подарунком. Для реалізації данного проекту передбачається залучення коштів у вигляді отриманого банківського кредиту (800 тис.грн.), а також власних виробничих приміщень, робочої сили, землі. З розрахунків видно, що показники ЧТВ, ІД, ВСД запропонованого проекту є більшими, ніж першого відповідно на 224,265 тис. грн., 0,28 пунктів та 7%. Період окупності першого проекту є меншим і становить 5 років. Отже, перший проект є більш ефективним, ніж другий і приймається до реалізації. Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1 Процес реалізації бізнес – ідеї Рис. 1.2 Визначення показника ВСД за графічним методом Рис.2.1 Організаційна структура НВК “Фотоприлад” Таблиця 2.1 Аналіз економічних показників діяльності підприємства Таблиця 2.2 Аналіз показників фінансової стійкості Таблиця 2.3 Аналіз показників платоспроможності за 2003-2005 роки Таблиця 2.4 Аналіз показників ділової активності Таблиця 2.5 Аналіз показників рентабельності НВК “Фотоприлад” Таблиця 2.6 Витрати на матеріали Таблиця 2.7 Калькуляція собівартості механічного годинника «Atribut» Таблиця 2.8 План грошових потоків проекту виробництва напольних механічних годинників «Atribut» на 2007 рік Таблиця 2.9 Грошові потоки на 2008-2013 рр. Таблиця 2.10 Розрахунок ЧТВ проекту Таблиця 2.11 Визначення періоду окупності проекту Таблиця 2.12 Розрахунок внутрішньої ставки доходу проекту Риc 2.2 Графічне знаходження ВСД проекту Таблиця 3.1 Технічні характеристики напольних механічних годинників Таблиця 3.2 Характеристика обладнання Таблиця 3.3 Характеристика обладнання, що має підприємство для виробництва механічних годинників Таблиця 3.4 Баланс завантаження обладнання Таблиця 3.5 Виробнича програма по механічним напольному годиннику «Quantum», штук (2007 рік) Таблиця 3.6 Виробнича програма по механічним напольному годиннику «Quantum», штук (2008-2013 рік) Таблиця 3.7 Витрати на матеріали Таблиця 3.8 Сировина, матеріали та комплектуючі вироби Таблиця 3.9 Розрахунок суми амортизаційних відрахувань обладнання Таблиця 3.10 Витрати на оплату праці адміністративного персоналу Таблиця 3.11 Оплата праці працівників маркетингового та економічного відділів Таблиця 3.12 Витрати річні на рекламу Таблиця 3.13 Калькуляція собівартості годинника Таблиця 3.14 Розрахунок ЧТВ проекту Таблиця 3.15 Визначення періоду окупності проекту Таблиця 3.16 Розрахунок внутрішньої ставки доходу проекту Рис. 3.1 Графічне знаходження ВСД проекту Таблиця 3.17 Показники ефективності інноваційних проектів Таблиця 3.18 Ефективність інноваційного проекту виробництва механічних годинників
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову