066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Економіка підприємства (ID:27935)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 51
Рік виконання: 2010
Вартість: 30
Купити цю роботу
Зміст
1. Класифікація і структура підприємств 2. Поняття, елементний склад та оцінка і строки зносу нематеріальних активів підприємства Вихідні дані для задачі 1 – Показник Значення 1. Повна вартість основних засобів на початок року, тис.грн Всього В т.ч а) будівлі б) споруди в) передавальні пристрої г) машини та устаткування д) транспортні засоби е) інструменти є) виробничий інвентар та приладдя ж) господарський інвентар з) інші основні фонди 2. Повна вартість основних засобів на кінець року, умовних тис.грн Всього В т.ч а) будівлі б) споруди в) передавальні пристрої г) машини та устаткування д) транспортні засоби е) інструменти є) виробничий інвентар та приладдя ж) господарський інвентар з) інші основні фонди 3. Місяць введення (вибуття) а) будівлі б) споруди в) передавальні пристрої г) машини та устаткування д) транспортні засоби е) інструменти є) виробничий інвентар та приладдя ж) господарський інвентар з) інші основні фонди 4. Норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення (річна), % а) будівлі б) споруди в) передавальні пристрої г) машини та устаткування д) транспортні засоби е) інструменти є) виробничий інвентар та приладдя ж) господарський інвентар з) інші основні фонди 5. Річний обсяг товарної продукції, тис.грн 6. Чисельність промислово – виробничого персоналу, осіб В т.ч. робітників Задача Визначити структуру основних виробничих засобів на початок та кінець року, зробити висновки відносно прогресивності зміни структури Задача Визначити середньорічну вартість кожного виду основних засобів та коефіцієнти оновлення та вибуття всієї сукупності засобів праці, розрахувати суму амортизації Задача Скориставшись даними розрахувати узагальнюючі показники використання основних засобів підприємства: фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність 3. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень 4. Банкрутство підприємств як економічне явище Задача Бригада робітників в складі 10 осіб має завдання по зборці електродвигунів. На підставі вихідних даних визначити заробіток кожного робітника бригади при відрядно – преміальній системі оплати праці Показник Одиниця виміру Значння 1. Норма часу на збирання електродвигуна Нормо – год 8, 2. Планове завдання бригаді на місяць Одиниць 3. Фактично зібрано електродвигунів Одиниць 4. Процент доплат за виконання плану % 5. Премія за кожен % перевиконання планового завдання % 1, 6. Відпрацьовано за місяць годин Год І робітником ІІ робітником ІІІ робітником ІV робітником V робітником VІ робітником VIІ робітником VIIІ робітником IX робітником X робітником Годинна тарифна ставка Грн./год І робітника 0, ІІ робітника 0, ІІІ робітника 0, ІV робітника 0, V робітника 0, VІ робітника 0, VIІ робітника 0, VIIІ робітника 0, IX робітника 0, X робітника 0, Задача На підставі вихідних даних показників таблиці визначити фактичний абсолютний і відносний приріст виробництва продукції проти планового, за рахунок підвищення продуктивності праці та збільшення чисельності персоналу по кожній дільниці та цеху в цілому Показник Значення Дільниці цеху Перша 1.1 Обсяг товарної продукції, тис.грн За планом фактично 1.2 Чисельність персоналу, осіб За планом Фактично 2. Друга 2.1 Обсяг товарної продукції, тис.грн За планом Фактично 2.2 Чисельність персоналу, осіб За планом Фактично Задача Обчислити обсяг валової, товарної, реалізованої та чистої продукції на основі даних Показник Одиниця виміру Значення 1. Випуск продукції за рік Виріб А Виріб Б Виріб В Виріб Г Шт 2. Відпускна ціна одиниці продукці Виріб А Виріб Б Виріб В Виріб Г Грн 3. Обсяг напівфабрикатів власного виробництва Тис.грн 4. Виробничі послуги стороннім покупцям Тис.грн 5. Залишки нереалізованої продукції: На початок року На кінець року Тис.грн 6. Залишки незавершеного виробництва На початок року На кінець року Тис.грн 7. Вартість сировини і матеріалів замовника Тис.грн 8. У складі собівартості товарної продукції матеріальні та прирівняні до них витрати складають Тис.грн Задача Визначити обсяги валової та товарної продукції концерну «Укрспецхіммаш», який продукує різноманітне устаткування для хімічної промисловості та інші вироби міжгалузевого призначення за такими даними Показник Ціна за одиницю, грн Значення Вальці, шт. 8600 Каландри, шт 23000 Форматори – вулканізатори, шт 26800 Змішувачі пластичних мас, шт 34000 Черв’ячні машини, шт 15400 Пресформи для шин, комплектів 215 Інше хімічне устаткування, тис.грн Запасні частини до хімічного устаткування, тис.грн Автомобільні цистерни, шт. 8000 Литво чавунне, т 480 Литво стальне, т 560 Поковки й штамповки,т 870 В’язальні машини, шт 290 Інші товари культурно – побутового і господарського призначення, тис.грн Капітальний ремонт устаткування й транспортних засобів, тис.грн Послуги своєму капітальному будівництву, тис.грн Інструмент і приладдя, тис.грн Інша продукція, тис.грн Залишки незавершеного виробництва, тис.грн - на початок року - на кінець року Задача У звітному році підприємство виготовило 300 виробів, із них 62% вищої категорії якості. Планом передбачено збільшити випуск цієї продукції до 100% в загальному обсязі виробництва виробів А. Ціна виробів 1 категорії 3100 грн., вищої категорії 3600 грн. Визначити суму доходу за рахунок додаткової реалізації продукції вищої категорії якості Задача Складіть калькуляцію виробничої собівартості виробів АП1 і АП2, для виготовлення яких використовується сталеве лиття й бронза: Показник Значення 1. Витрати матеріалів на один виріб Для АП-1 кг: сталь/бронза Для АП-2 кг: сталь/бронза 1,4/0, 1,7/0, 2. Ціна матеріалів – відповідно грн За 1 т сталі/бронзи 750/ 3) Основна заробітна плата робітників (розцінка) за 1 виріб – відповідно: грн. за АП -1/ грн. за АП – 2 158/ 4) Додаткова зарплата, % від основної 5) Планом передбачено виготовити за рік виробів (разом 2-х видів, тис.шт.) 6) Витрати на утримання устаткування, заплановані кошторисом у сумі, тис.грн. (амортизація) 7) Загальновиробничі витрати, тис.грн. у рік Задача В процесі виробництва пральних машин підприємство має такі витрати на одиницю продукції: Види витрат Значення 1) на сировину і матеріали 2) на основну заробітну плату робітників основного виробництва 3) на їх додаткову заробітну плату 4) витрати на утримання й експлуатацію устаткування 5) на покупні вироби й напівфабрикати 6) загальновиробничі витрати 13, 7) адміністративні витрати 8) інші виробничі витрати 9) комерційні (невиробничі) витрати 62, Визначити: - величину прямих витрат на виробництво продукції - величину непрямих витрат на виробництво продукці - виробничу собівартість і повні витрати виробництва пральних машин Задача Визначити оптову ціну підприємства, відпускну ціну одиниці продукції Показник Одиниця виміру Значення 1. Сировина і матеріали Грн. 51, 2. Покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати Грн. 74, 3. Основна заробітна плата Грн 4. Додаткова заробітна плата % 5. Загальновиробничі витрати % 6. Адміністративні витрати % 7. Витрати на збут % 8. Інші операційні витрати % 9. Фінансові витрати % 10. Амортизація устаткування % Нормативний прибуток становить 10,8% від повної собівартості одиниці продукції, податок на додану вартість 20% від оптової ціни товару Задача На підставі вихідних даних, поданих в таблиці, скласти кошторис загальновиробничих витрат за рік. Визначити структуру витрат за економічними елементами і зробити висновки Види витрат Значення 1. Балансова вартість будівлі цеху на початок року, млн.грн 2. Балансова вартість устаткування на початок року, млн.грн. 1, 3. Витрати на спецодяг робітників на рік, тис.грн 8, 4. Витрати на канцтовари на місяць, грн 5. Річні витрати на поточний ремонт будівель і устаткування цеху, тис.грн 6. Ремонт обчислювальної техніки та господарського інвентарю на рік, тис.грн 7. Чисельність працівників цеху/ осіб, їх посадові оклади, грн Начальник цеху 1/ Заступник начальника цеху 2/ Технолог 2/ Інженер – механік 1/ Інженер – електрик 1/ Старший майстер 6/ Майстер 11/ Економіст 1/ Комірник 1/ Контролер 6/ Прибиральник приміщень 2/ 8. Додаткова оплата праці, у % до основної заробітної плати 25, 9. Витрати електроенергії на опалення цеху, тис.Гкал 10. Витрати електроенергії на освітлення цеху, кВт/год 11. Витрати води в місяць на побутові потреби, м.куб 12. Витрати на відрядження працівників цеху (на рік), тис.грн 13. Тариф за 1 Гкал теплоенергії, грн., без ПДВ 84, 14. Тариф за 1 кВт/год. Електроенергії, грн., без ПДВ 0, 15. Тариф за водопостачання 1 м.куб. води, грн., без ПДВ 1, 16. Тариф за водовідведення 1 м.куб., грн., без ПДВ 1, 17. Інші витрати (% від суми заробітної плати цехового персоналу) Список використаної літератури
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову