066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

id-6011-317 Економіка підприємства (ID:292270)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 21
Рік виконання: 2019
Вартість: 180
Купити цю роботу
Зміст
1. Обчислення норми амортизаційних відрахувань за умови різних методів амортизації. Меблевий комбінат придбав нову технологічну лінію для виготовлення однотипних дерев’яних заготовок (деталей) вартістю 362 тис. грн. Витрати на транспортування й монтаж технологічної лінії становили 10 тис. грн. Прогнозований нормативний термін експлуатації технологічної лінії — 10 років, а ліквідаційна її вартість — 12 тис. грн. Визначити норму амортизаційних відрахувань для технологічної лінії за умови застосування рівномірної і подвійно-залишкової амортизації засобів праці; з’ясувати, який з названих методів амортизації економічно вигідніший для меблевого комбінату. 2. Аналітична оцінка впливу окремих чинників на рівень фондовіддачі (ефективність використання основного капіталу). В АТ «Сигма плюс» обсяг товарної продукції в діючих і порівнянних цінах у звітному році дорівнював відповідно 2968 тис. грн. і 2962 тис. грн. При цьому середньорічна вартість основних фондів становила 510 тис. грн., а її приріст — 17 тис. грн. Визначити кількісний вплив зміни оптових цін на продукцію та середньорічної вартості основних фондів на рівень фондовіддачі (ефективність використання основного капіталу). 3. Обчислення загальної вартості нематеріальних активів концерну та щорічних амортизаційних відрахувань від їх балансової вартості. Науково-виробничий концерн «Славутич» протягом останніх двох років істотно збільшив власні нематеріальні активи. На початок розрахункового року їх балансова вартість становила 234700 грн. Визначити на кінець розрахункового поточного року накопичену балансову вартість нематеріальних активів і щорічну суму амортизаційних відрахувань згідно з чинним законодавством, використавши таку вихідну інформацію. 1. Науково-виробничий концерн розробив і має намір продати в поточному році близько 2000 примірників навчальної комп’ютерної програми для вищих навчальних закладів України. Орієнтовно продажна ціна одного примірника програми становитиме 250 грн. 2. Відома зарубіжна виробнича фірма спорідненої галузі запропонувала концерну придбати право на користування її товарним знаком, що має стабільний високий попит на вітчизняному ринку. Концерн після відповідних економічних розрахунків погодився придбати товарний знак з 1 липня поточного року. Комерційна ціна товарного знака — 15 тис. дол. США. На середину розрахункового року офіційний курс 1 дол. США прогнозується на рівні 3,54 грн. 3. Концерн прийняв рішення купити «ноу-хау» у сфері виробництва важливого конструкційного вузла конкретного виготовлюваного ним виробу в зарубіжної великої фірми аналогічного науково-виробничого профілю. Відповідна ліцензійна угода має бути підписана до 1 квітня розрахункового року. Вартість ліцензії на право використання «ноухау» дорівнює 25 % від річного обсягу продажу певного виду продукції, що має досягти у грудні поточного року 200 тис. грн. 4. Розрахунок необхідного обсягу основного та оборотного капіталу для започаткування бізнесової діяльності. Невелика група підприємців має намір створити товариство з обмеженою відповідальністю, яке вироблятиме і реалізовуватиме лічильники виробничого призначення «Сатурн». Для цього потрібно знайти та орендувати придатне для виробничо-господарської діяльності приміщення; закупити офісні меблі й господарський інвентар загальною вартістю 300 тис. грн.; придбати виробниче устаткування на суму 700 тис. грн. У розрахунку на одиницю продукції матеріальні витрати становитимуть 48 грн., а інші змінні витрати — 32 грн. Усі витрати на виробництво розподіляються рівномірно протягом виробничого циклу. Придбання сировини і виготовлення виробів здійснюється щодня партіями по 200 штук. Ціна реалізації одиниці продукції — 130 грн. Матеріальні ресурси перебуватимуть у виробничих запасах протягом 20 днів, а в незавершеному виробництві — 10 днів. Запас готової продукції на складі підприємства має бути розрахований приблизно на 4 доби. Комерційний кредит під половину щоденної реалізації продукції братиметься терміном на 60 днів. Сума орендної плати за користування приміщенням становитиме 20 тис. грн., а створюваний резерв грошових коштів — 10 тис. грн. Обчислити загальну потребу підприємців у основному та оборотному капіталі для започаткування бізнесової діяльності. 5. Оцінка ефективності інвестиційного проекту організації виробництва нового виду продукції. Акціонерне товариство «Імпульс» планує реалізувати інвестиційний проект вартістю 100 тис. грн., практичне здійснення якого спрямовано на організацію виробництва нового виду продукції. Фінансування проекту здійснюватиметься на початок першого року його реалізації. Очікуються такі грошові потоки на кінець року: 1-го — 50 тис. грн.; 2-го — 40 тис. грн.; 3-го — 50 тис. грн. За розрахунковий період береться початок 4-го року. Визначити: 1) майбутню чисту приведену вартість інвестиційного проекту за дисконтної ставки 4 і 25 %; 2) внутрішню ставку дохідності проекту; 3) термін окупності вкладених інвестицій. 6. Розрахунок річного економічного ефекту від застосування алмазнорозточувального верстата моделі ОС-2340. Застосування алмазно-розточувального верстата моделі ОС-2340 повністю виключає виробничий брак у процесі обробки деталі «А». На основі вихідної інформації, наведеної у табл. 4.7, потрібно визначити річний економічний ефект від використання алмазно-розточувального верстата моделі ОС-2340 для механічної обробки деталі «А». Вихідні показники для розрахунку економічного ефекту від використання алмазно-розточувального верстата. Показник Одиниця виміру Металорізальний верстат діючий новий Річний випуск деталі «А» шт. 27000 27000 Балансова вартість верстата грн. 5150 25900 Продуктивність верстата шт./год. 24 30 Коефіцієнт використання верстата в часі для обробки деталі «А» - 0,76 0,63 Річний фонд часу на програму год. 1164 900 Норма амортизаційних відрахувань на реновацію % 15,0 15,0 Встановлена потужність електродвигуна кВт 12,25 16,20 Коефіцієнт використання електродвигуна - 0,7 0,7 Тариф на електроенергію грн./(вВтгод) 0,07 0,07 Погодинна тарифна ставка грн. 0,75 0,62 Додаткова заробітна плата % 12 12 Відрахування на соціальне страхування % 37 37 Тривалість ремонтного циклу років 6 9 Категорія ремонтної складності одиниць 11 10 Вартість капітального ремонту одиниці ремонтної складності устаткування грн. 42,5 28,2 Втрати від браку в розрахунку на одиницю продукції грн. 0,245 - 7. Розрахунок показників економічної ефективності запровадження безперервного розливання сталі. На одному з металургійних заводів України замість існуючого мартенівського виробництва передбачається збудувати новий електросталеплавильний цех з установками безперервного розливання сталі. За умови організації безперервного розливання сталі обсяг її виробництва збільшиться з 360 до 480 тис. т. У процесі порівняння варіантів має бути враховано, що при збереженні існуючого мартенівського виробництва необхідні 120 тис. т металу можуть бути отримані додатково в порядку кооперування з іншого металургійного підприємства. Вихідні дані для розрахунку економічної ефективності використання установки безперервного розливання сталі наведено в табл. 4.26. Річний випуск продукції, собівартість однієї тонни металу і загальні капітальні вкладення за умови існуючої та нової технології Показник Одиниця вимірювання технологія існуюча нова Річний випуск продукції тис. т 360 480 Собівартість 1 т металу: грн. на даному заводі 215 - на заводі, що поставляє метал на умовах кооперації 204 - за проектом 165 Капітальні вкладення: тис.грн. по даному заводу 11300 - по заводу-суміжнику 6200 - за проектом - 21900 Галузева норма прибутковості інвестицій становить 16 %. Визначити: 1) собівартість річного випуску продукції і суму зведених витрат за порівнюваними варіантами технології виробництва сталі; 2) суму річного економічного ефекту від запровадження технології безперервного розливання сталі; 8. Визначення і порівняння фондоозброєності та механоозброєності праці на підприємствах. На підставі вихідних показників, наведених у табл. 5.1: 1) розрахувати рівень фондо- і механоозброєності праці та його динаміку за порівнювані роки по кожному підприємству; 2) порівняти розраховані показники й зробити загальний висновок щодо рівня фондо- та механоозброєності праці на зазначених підприємствах. Вихідні показники для розрахунку рівня фондо- і механоозброєності праці на окремих підприємствах Показник Київський державний завод автоматики ім. Г. І. Петровського Київське акціонерне товариство «Оболонь» Акціонерне товариство «Цегла Трипілля» Базовий рік Розрахунковий рік Базовий рік Розрахунковий рік Базовий рік Розрахунковий рік Балансова вартість виробничих основних фондів, тис. грн. 13695 68491 167700 179100 15875 15602 У тому числі: вартість машин та устаткування, тис. грн. 6294 29146 77142 82386 6670 6864 Загальна чисельність персоналу, чол. 3574 3070 1680 1700 397 374 У тому числі: робітників, чол. 2860 2488 1346 1360 332 316 9. Обчислення очікуваного обсягу валової, товарної, чистої і реалізованої продукції підприємства. Потрібно обчислити очікуваний обсяг валової, товарної, чистої і реалізованої продукції державного підприємства «Спецмаш» у розрахунковому році на основі показників, наведених у табл. 7.1. Вихідні дані для обчислення вартісних показників обсягу продукції підприємства «Спецмаш» за розрахунковий рік Показник Одиниця вимірювання Абсолютна величина Річний обсяг випуску продукції шт. 700 Матеріальні та прирівняні до них витрати тис. грн. 6600 Вартість сировини і матеріалів замовника тис. грн. 200 Обсяг напівфабрикатів власного виробництва тис. грн. 1500 Виробничі послуги іншим юридичним і фізичним особам тис. грн. 800 Відпускна ціна одиниці вироблюваної продукції грн. 12000 Залишки нереалізованої продукції на : • початок року тис. грн. 400 • кінець року тис. грн. 800 10. Розрахунок заробітної плати начальника відділу виробничого підприємства. Начальнику відділу організації праці і заробітної плати виробничого підприємства встановлено посадовий оклад у межах 280—330 грн. на місяць. Протягом розрахункового місяця начальник ВОП і ЗП відпрацював 21 робочий день з 23 за графіком, два дні хворів. План поставок продукції підприємство виконало повністю, за що передбачається премія начальнику цього відділу у розмірі 37,5 % від місячного посадового окладу. За виконання планового завдання по експорту продукції встановлено премію в розмірі 25 % від посадового окладу. Окрім того, за досягнення в підвищенні ефективності виробництва звичайно нараховується премія, розмір якої становить 30 % від посадового окладу. Проте в розрахунковому місяці за окремі недоліки в організації праці на підприємстві розмір цієї премії знижено на 20 %. Розрахувати загальний заробіток начальника ВОП і ЗП підприємства за місяць. 11. Обчислення зниження собівартості продукції за рахунок випереджаючих темпів підвищення продуктивності праці порівняно зі збільшенням заробітної плати. У звітному періоді на виробничому підприємстві «Лакма» середньомісячний виробіток одного робітника становив 300 фізичних одиниць продукції, а в розрахунковому році передбачається його збільшити на 16 %. При цьому середньомісячна заробітна плата звітного року досягла 220 грн. і в розрахунковому році вона має збільшитися на 8 %. Частка заробітної плати з нарахуванням на соціальне страхування в очікуваній собівартості товарної продукції дорівнюватиме 32 %. Кількісно визначити відносне зниження собівартості річного обсягу продукції за рахунок випереджаючих темпів підвищення продуктивності праці порівняно з підвищенням заробітної плати. 12. Обчислення чистого прибутку і рентабельності товарообмінної операції. Компанія «Інтеркобо» здійснює свою комерційну діяльність, використовуючи товарообмінні (бартерні) операції. Зокрема, вона обмінює бензин на насіння соняшнику, організовує з нього виробництво олії і шроту та реалізовує ці продукти на зовнішньому й внутрішньому ринках. За розрахунковий рік компанія організувала виробництво 1540 т соняшникової олії і 1433 т шроту. Валові витрати на виробництво олії та шроту склали 739710 дол. США. Олія соняшникова йде на експорт у повному обсязі. Ціна реалізації 1 т олії — 555 дол. США (без ПДВ). Шрот реалізується на внутрішньому ринку сільським споживачам за ціною 58,5 дол. США за 1 т (у тому числі ПДВ становить 20 % продажної ціни). Ставка податку (платежів у бюджет) дорівнює 30 % від одержаного валового прибутку. Обчислити: 1) абсолютну величину чистого прибутку від комерційної діяльності компанії «Інтеркобо»; 2) рентабельність товарообмінних операцій (за валовим і чистим прибутком). 13. Визначення мінімального річного обсягу продукції, що забезпечує беззбитковість виробництва. На малому підприємстві витрати на оренду приміщень та їх утримання становлять 4000 тис. грн. на рік, а витрати на управління, інженерне і виробничогосподарське обслуговування та амортизаційні відрахування — 3000 тис. грн. Змінні витрати на один виріб складають 200 грн., його продажна ціна — 300 грн. Визначити мінімальний обсяг випуску продукції на рік, який забезпечує беззбитковість виробництва. Для термінового зв'язку та замовлень індивідуальних робіт! Контактні дані автора: Почта: yutrachyk@ukr.net Тел. (093) 101 84 01 Юлія Василівна
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову