0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення (ID:481084)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 35
Рік виконання: 2021
Вартість: 250
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Економічна сутність прибутку та прибутковості підприємств 5 1.1. Прибуток та прибутковість як економічні категорії 5 1.2. Аналіз основних показників діяльності підприємств України 9 РОЗДІЛ 2. Порівняльна характеристика сучасних моделей управління прибутковістю підприємств 18 РОЗДІЛ 3. Шляхи підвищення прибутковості як фактор оптимізації ефективності діяльності підприємств 26 ВИСНОВКИ 31 Список використаних джерел 33
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВИСНОВКИ Питання забезпечення прибутковості підприємства є ключовими для будь-якого господарюючого суб’єкту. Прибутковість виступає відображенням результативності його фінансово-господарської діяльності, ефективності використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. У сучасних умовах економічного розвитку значення прибутку в господарському процесі безперервно зростає. Прибуток виступає основним джерелом розвитку господарської діяльності будь-якого підприємства та, відповідно, стимулом його діяльності. Прибутковість підприємства формується під впливом групи взаємопов’язаних факторів, що за своїм складом мають різнорідний вплив на результати господарської діяльності підприємства. Таким чином, прибуток є виразом підсумкового фінансового результату діяльності господарюючого суб’єкта, простіше кажучи – різницею між загальними витратами виробництва й доходами від реалізації продукції з урахуванням розміру збитків від різних господарських операцій звітного періоду. Показники прибутковості більш повно, ніж безпосередньо показник розміру прибутку, характеризують підсумкові результати господарювання, тому що їх величина відображає ефект співвідношення вкладеного капіталу та спожитих ресурсів. За результатами проведеного аналізу динаміки фінансового результату до оподаткування, чистого прибутку та рівнів рентабельності підприємств України у 2010-2020 роках було встановлено, що у 2013-2015 роках підприємства України отримали найнижчі фінансові результати (сума збитків підприємств перевищувала отримані прибутки), водночас у 2016-2019 роках спостерігається тенденція значного зростання обсягів фінансових результатів підприємств, яка, на жаль, змінилася їх падінням у 2020 році. Вітчизняні підприємства сьогодні відчувають гостру необхідність в перегляді моделей управління прибутковістю. Сучасні напрямки розвитку потребують раціональної організації бухгалтерського та управлінського обліку з метою поглиблення та деталізації інформаційного забезпечення процесу формування прибутковості підприємства. Сучасні моделі управління прибутковістю можна розділити на три узагальнені групи в залежності від застосовуваних методів та отриманих результатів: моделі бюджетування управління прибутковістю, результативні моделі управління прибутковістю та факторні моделі управління прибутковістю. На сьогодні українські підприємства в повній мірі володіють першими двома типами моделей та застосовують їх у своїй діяльності. Це дає певні результати, проте гостро постає питання оновлення підходів до моделей управління прибутковістю, саме тому вітчизняним підприємствам необхідно чітко з’ясувати причини та чинники, що призводять до зниження рівня їх прибутковості, що можливо здійснити за допомогою використання факторних моделей управління прибутковістю. Один із найбільш розповсюджених підходів до виявлення факторів прибутковості капіталу реалізовано у відомій факторній моделі фірми Дюпон, призначення якої полягає в ідентифікації факторів, що визначають ефективність функціонування підприємства, та оцінці ступеня їх впливу на стратегічні цілі діяльності підприємства. Розрахунок фінансових показників і їх використання в процесі факторного аналізу є своєрідним інформаційним продовженням формування облікової політики підприємства для оцінки тенденцій, результатів і масштабів прибутковості діяльності підприємства. Підсумовуючи, важливо зазначити, що прибуток вважається основною ланкою соціально-економічного розвитку не тільки для підприємства, але і для держави в цілому, відтак основним завданням підприємств в ринкових умовах є отримання максимального прибутку, що неможливо без ефективного управління капіталом. Таким чином, пошуки резервів зростання прибутку є найважливішим завданням керівництва підприємства.  ЗВІТ АНТИПЛАГІАТУ 78%.