0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Стратегія розвитку ефективної роботи торгового підприємства (ID:500372)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 50
Рік виконання: 2020
Вартість: 600
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність стратегічного розвитку підприємства та види стратегій розвитку діяльності підприємств 1.2. Стратегічне планування, як важливий елемент системи стратегічного розвитку підприємства РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА І АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА» 2.1. Організаційно-економічна характеристика ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» 2.2. Аналіз діяльності підприємства, складу майна і джерел його формування 2.3. Дослідження фінансово-економічного стану ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 3.1. Розробка стратегій розвитку зовнішньоекономічної діяльності ПАТ «Харківська бісквітна фабрика" 3.2. Економічне обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність стратегічного розвитку підприємства та види стратегій розвитку діяльності підприємств Постійна економічна та політична нестабільність в Україні збільшує рівень невизначеності зовнішнього оточення, в якому беруть участь вітчизняні організації. Щоб досягнути очікуваний результат до самовиживання, суб’єкти господарювання повинні зменшувати рівень конкуренції та вміти швидко адаптуватись, але цього недостатньо, тому вони повинні заздалегідь попереджати і передбачати ці зміни. В умовах політичної і економічної кризи позитивному результату господарської діяльності в умовах сприяє вибір пріоритетних напрямків стратегії і діяльності розвитку підприємства [1]. Характеризуючи різні погляди на визначення поняття «стратегія», сожна вказати кілька варіантів: сукупність дій або правил для прийняття або ухвалення рішень, завдяки яким компанія досягне конкретних цілей у своїй діяльності; програма заходів або детальний комплексний план досягнення конкретних результатів; сукупність сфер розвитку підприємства або довгостроковий стратегічний напрямок. Ефектом від реалізації стратегії у перших двох варіантах є досягнення передбачуваних конкретних результатів. Третій варіант дозволяє розглядати досягнення поставлених цілей як один із етапів розвитку компанії, а реалізацію конкретної програми як процес розвитку компанії. Отже, грунтуючись на аналізі змісту концепції «корпоративної стратегії», ми можемо бути впевнені, що будь-яка стратегія організації завжди буде спрямована на подальший розвиток. 1.2. Стратегічне планування, як важливий елемент системи стратегічного розвитку підприємства Значною мірою успіх чи провал зусиль залежить від організації, яка вдосконалює управління та його найважливіший план функцій. Планування є головною функцією управління. Необхідно точно висувати потреби на майбутнє, не лише потребуючи матеріалів, робочої сили, знань, а й фінансових ресурсів, що особливо важливо в ринковій економіці. Важливо передбачити й джерела їх отримання, уміти виявляти ефективність використання ресурсів в процесі роботи підприємства. Звідси забезпечення його господарської діяльності, здійснюване на основі плану, є найважливішим завданням для будь-якого менеджера [12]. Враховуючи особливості нашої країни та конкретні обставини перехідного періоду, рекомендується система стратегічного планування. З цієї причини важливо розуміти природу плану. Планування − це цілеспрямована інтелектуальна діяльність людей з метою визначення функціональних цілей і завдань певних систем, а також шляхів і засобів досягнення цих цілей і завдань. Планування функціонування та розвитку економічної системи є одним із складних видів розумової праці. Планування включає визначення: • кінцевої і проміжної мети; • завдань, рішення яких необхідне для досягнення мети; • засобів і способів їх рішення; • необхідних ресурсів, їх джерел і способу розподілу. Одним з найважливіших складників ефективного планування є стратегічне планування. Стратегічне планування – це одна з функцій управління, яка являє собою процес вибору організаційних цілей та досягнення цілей. Стратегічний план забезпечує основу для всіх управлінських рішень, організаційних функцій, мотивації та контролю. Слово «стратегія» походить від грецького strategos, «мистецтво генерала». Стратегічний план додає підприємству визначеність, індивідуальність, відкриває перспективу для підприємства, яка направляє його співробітників, залучає нових працівників і допомагає продавати вироби або послуги.   РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА І АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА» 2.1. Організаційно-економічна характеристика ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» Приватне акціонерне товариство «Харківська бісквітна фабрика» знаходиться за адресою вул. Лозівська, 8, м. Харків, Ленінський, Харківська область, 61017, Україна, (057) 712-90-07, (057) 712-87-39. Товариство займається такими видами виробництва: виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання. Відомості про ліцензії та дозволи, річна фінансова і консолідована звітність розміщені на сайті товариства у розділі «Компанія» за наступним посиланням: http://biscuit.com.ua/uk/blog-headlines/responsibility. 2.2. Аналіз діяльності підприємства, складу майна і джерел його формування Характеристику про якісні зміни в структурі майна підприємства можна отримати за допомогою вертикального та горизонтального аналізу звітності. Фінансовий стан підприємства суттєво залежить від правильності вкладення фінансових ресурсів у активи, величина і структура яких перебувають і постійній зміні в процесі функціонування підприємства. Структура розміщення майна дає загальне уявлення про фінансовий стан підприємства. Вона показує частку кожного предмета в активах. Таблиця 2.1 Аналіз структури активів підприємства за 2017-2019 рр. Стаття 2017 рік 2018 рік 2019 рік тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % Необоротні активи Нематеріальні активи: 3 262 0,52 5 633 0,92 4 770 0,62 Незавершені капітальні інвестиції 1 100 0,17 1 718 0,28 4 496 0,58 Основні засоби: 167 265 26,47 148 844 24,24 162 252 21,04 Інвестиційна нерухомість: 47 0,01 23 0 22 0 Довгострокові фінансові інвестиції: 102 170 16,17 105 385 17,16 120 328 15,61 які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств інші фінансові інвестиції 7 400 1,17 5 086 0,83 3 088 0,40 Довгострокова дебіторська заборгованість 12 026 1,90 11 626 1,89 11 226 1,46 Відстрочені податкові активи 213 0,03 33 0,01 426 0,06 Усього за розділом I 293 483 46,44 278 348 45,33 306 608 39,77 Оборотні активи Запаси 123 882 19,60 109 413 17,82 126 913 16,46 Виробничі запаси 100 446 15,89 86 244 14,05 103 692 13,45 Незавершене виробництво 63 0,01 199 0,03 120 0,02 Готова продукція 23 078 3,65 22 530 3,67 22 685 2,94 Товари 295 0,05 440 0,07 416 0,05 Дебіторська заборгованість 206 143 190 309 30,99 248 003 32,16 Гроші та їх еквіваленти 7 924 1,25 35 533 5,79 89 163 11,56 Інші оборотні активи 450 0,07 313 0,05 248 0,03 Усього за розділом II 338 514 53,56 335 666 54,67 464 440 60,23 III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 2 0 21 0 0 0 Баланс 631 999 100 614 035 100 771 048 100 З табл. 2.1 та табл. 2.2 випливає, що загальна сума майна підприємства протягом 2019 року зросла на 25%, що становить 157013 тис. грн. Це збільшення відбулося головним чином за рахунок збільшення абсолютної величини оборотних активів на 128774 тис. грн, що становить 38,36%. 2.3. Аналіз фінансових результатів ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» Головною метою створення та подальшої діяльність будь-якого господарюючого суб'єкту, не залежно від виду його діяльності чи форми власності, є отримання кінцевого фінансового результату, тобто прибутку. За допомогою абсолютних та відносних відхилень і даних форми 2 визначимо зміни у фінансових результатах підприємства за останній рік. Таблиця 2.6 Аналіз фінансових результатів підприємства Роки Абсолютне відхилення, тис грн. Відносне відхилення,% Стаття 2017 2018 2019 2018-2017 2019-2018 2019-2017 2018-2017 2019-2018 2019-2017 Чистий дохід від реалізації продукції 885144 867996 1020924 -17 148 152 928 135 780 -1,94 17,62 15,34 Собівартість реалізованої продукції 754366 739714 839104 -14 652 99 390 84 738 -1,94 13,44 11,23 Валовий прибуток 130778 128282 181820 -2 496 53 538 51 042 -1,91 41,73 39,03 Інші операційні доходи 72270 25749 165825 -46 521 140 076 93 555 -64,3 544,01 129,4 Адміністративні витрати 21263 21931 104389 668 82 458 83 126 3,14 375,99 390,9 Витрати на збут 43506 57416 65670 13 910 8 254 22 164 31,97 14,38 50,94 Інші операційні витрати 69900 23203 104389 -46 697 81 186 34 489 -66,8 349,89 49,34 Фінансовий результат від операційної діяльности прибуток 68379 51481 151869 -16 898 100 388 83 490 -24,7 195,00 122,1 Інші фінансові доходи 477 353 223 -124 -130 -254 -26 -36,83 -53,25 Інші доходи 1203 328 9074 -875 8 746 7 871 -72,7 2 666,5 654,3 Фінансові витрати 1280 276 661 -1 004 385 -619 -78,4 139,49 -48,36 Інші витрати 1823 1452 9962 -371 8 510 8 139 -20,4 586,09 446,5 Фінансовий результат до оподаткування прибуток 68887 53649 173595 -15 238 119 946 104 708 -22,1 223,58 152 Витрати (дохід) з податку на прибуток 13934 12847 28925 -1 087 16 078 14 991 -7,80 125,15 107,6 Чистий фінансовий результат Прибуток 54 953 40 802 144 670 -14 151 103 868 89 717 -25,8 254,57 163,3 Аналіз діяльності підприємства показав, що майже всі показники мають позитивну динаміку, окрім інших фінансових доходів, що свідчить про відмінний фінансовий стан підприємства. Проаналізуємо вплив факторів на зміну рентабельності власного капіталу ПАТ «Харківська бісквітна фабрика». Таблиця 2.9 Факторний аналіз рентабельності власного капіталу підприємства Показник 2017 2018 2019 Відхилення 2018-2017 2019-2018 2019-2017 Рентабельність власного капіталу (ROE) 10,22 7,09 20,15 -3,13 13,06 9,93 Рентабельність продажу (Рпрод) 6,21 4,70 14,17 -1,51 9,47 7,96 Оборотність активів (Коа) 1,40 1,41 1,32 0,01 -0,09 -0,08 Коефіцієнт структури капіталу (Кфл) 0,22 0,05 0,33 -0,18 0,28 0,11 Рахунок впливу факторів 2017-2018 2018-2019 Вплив зміни рентабельності продажу на ROE -0,47 Вплив зміни оборотності активів на ROE 0,01 -0,06 Вплив зміни структури капіталу на ROE -1,18 5,29 Як видно з таблиці 2.9, зміна рентабельності власного капіталу на 13,06 в бік збільшення була спричинена позитивним впливом зміни рентабельності продажу, а також зміною коефіцієнта структури капіталу.   РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 3.1. Розробка стратегій розвитку зовнішньоекономічної діяльності ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» Провівши дослідження та розрахунки на основі даних ПАТ «Харківська бісквітна фабрика», доцільно запропонувати стратегію зростання, спрямовану на збільшення продажів на зовнішніх ринках, розширення ринкової діяльності, збільшення прибутку та збільшення інвестиційної привабливості та збільшити участь співробітників. Метою стратегії зростання є розширення асортименту продукції та виробничих потужностей. Основні стратегічні висновки, які отримали в результаті проведеного аналізу становища організації, вони повинні містити і основні напрямки наступного розвитку фірми [32]. Усі стратегії, які б не обрало підприємство мають базуватись, на чотирьох стратегічних альтернативах, це: 1. Збільшення обсягів продажу; 2. Ріст; 3. Збільшення прибутку; 4. Підвищення техніко-технологічного розвитку. Технічний вид діяльності фінансують з «внутрішнього бюджету» підприємства. При цьому в бюджеті є два основних джерела його поповнення: позикові засоби, в основному − залучені кредити, та відрахування від доходів конкретних бізнесів. 3.2. Економічне обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства Підвищення ефективності реалізації стратегії розвитку ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» розглянемо на прикладі формування стратегії вивчення цілей по збільшенню обсягу продажів на ПАТ «Харківська бісквітна фабрика». У ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» склались певні цінності та певна культура, котрі потрібно враховувати при визначенні стратегічних цілей. Отже, проведемо сесію стратегічного планування й визначимо мету ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» з урахуванням конкурентних цінностей і переваг компанії. На підставі виробленої стратегії та поставлених стратегічних цілей оцінимо, котрі зміни нам варто провести в ключових компетенція. Розраховано економічний ефект від втілення інвестиційного проекту, тобто, збільшення обсягів продажу. Дані для розрахунку наведено в табл. 3.2. Таблиця 3.2. Дані для розрахунку доцільності проекту Показник Одиниця виміру Значення показника Витрати на виготовлення електротехнічні товари млн.грн. 35 Витрати на інженерну облаштованість, навчання нового персоналу та ін. тис.грн. 110 Термін експлуатації устаткування після його введення Місяців 8 Гарантований обсяг отриманого доходу в рік млн.грн. 28 Постійні витрати млн.грн. 5 Змінні витрати млн.грн. 0,5 Валютний депозит % 15 Рівень ризику проекту % 5 Інфляція на валютному ринку % 12 [Розраховано автором на основі даних ПАТ «Харківська бісквітна фабрика»] ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ У даній курсовій роботі було розглянуто розроблення стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства та наведені пропозиції щодо її покращення. Дослідження розкрило концепцію стратегії і виявило, що багато вчених по-різному трактують цей термін. Все це залежить від рівня соціального розвитку, рівня та характеру національного ринку тощо. Однак на цій основі можна зробити деякі загальні характеристики, і зробити такі висновки: з точки зору форми, обсягу, методів діяльності, внутрішніх відносин та положення в навколишньому середовищі під стратегією розуміють довгостроковий якісний розвиток підприємства напрямку. Також було розкрито концепцію інформаційної економіки, яка є економічною теорією інформаційного суспільства. Незважаючи на великі дослідження цього питання, подальші дослідження все ще необхідні. Є кілька етапів організації використання комп’ютера. Отже, з огляду на все вище сказане можна сказати, що розроблення стратегії розвитку на підприємстві повинна бути головною ціллю вітчизняних підприємств на сучасному ринку. На ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» стратегія розвитку є діючою, проте, для того, щоб зміцнити свої позиції на ринку підприємству можна скористатися запропонованою стратегією.