0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Управління фінансовими потоками на підприємстві (ID:500398)

Тип роботи: дипломна
Сторінок: 80
Рік виконання: 2020
Вартість: 3500
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГРОШОВОГО ПОТОКУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства 1.2. Особливості управління фінансовими потоками на підприємстві 1.3. Методологічні засади оцінки ефективності управління грошовими потоками підприємства Висновки до1 розділу РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 2.1. Фінансово-господарська характеристика діяльності ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» 2.2. Аналіз фінансово-економічних показників підприємства 2.3. Оцінка управління грошовими потоками ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» Висновки до 2 розділу РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 3.1. Механізм управління грошовими потоками на підприємстві та шляхи його удосконалення 3.2. Удосконалення системи управління грошовими потоками ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» Висновки до 3 розділу ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГРОШОВОГО ПОТОКУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства В умовах українського ринкового переходу, що характеризується мінливістю та невизначеністю факторів навколишнього середовища, зростає роль і значення ефективної діяльності промислових підприємств (основних складових суб'єктів господарювання). Поступово переходячи до нової форми господарювання, необхідно розробити механізм, адаптований до сучасних технологій управління його фінансово-господарською діяльністю, серед яких організація управління грошовими потоками підприємств заслуговує на особливу увагу. Поняття «грошовий потік» − cash-flow − з'явилося в зарубіжній літературі з фінансового аналізу та управління фінансами наприкінці 1950-х років. Спочатку він використовувався лише для визначення вартості фінансових активів та оцінки ефективності фактичних інвестицій. Пізніше рух грошових коштів став популярним і застосовувався у фінансовій практиці. Останнє зумовлено переходом від всебічного дослідження прибутковості до міркувань ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості [5]. Відповідно до масштабу обслуговування економічного процесу розрізняють: − грошовий потік усього підприємства. Це узагальнений тип грошових потоків, який акумулює всі види грошових потоків, що обслуговують весь бізнес-процес підприємства. − грошовий потік окремих видів господарської діяльності підприємства. Характеристика цього виду грошових потоків полягає в тому, що загальний грошовий потік підприємства відрізняється залежно від різних видів його господарської діяльності; − грошовий потік окремого структурного підрозділу компанії. Ця різниця в корпоративному грошовому потоці визначає його як самостійний об'єкт управління в системі корпоративної організації та економічного будівництва; − грошовий потік від однієї ділової операції. За методикою визначення грошового потоку його поділяють на: − загальний грошовий потік, який представляє загальний дохід і витрати грошового потоку за певний проміжок часу, в одиницях кожного часового інтервалу; − чистий грошовий потік, який представляє різницю між позитивним грошовим потоком та негативним грошовим потоком (між грошовим надходженням та відтоком). Чистий грошовий потік є важливим результатом фінансової діяльності підприємств, він визначає фінансовий баланс і темпи зростання ринкової вартості. Отже, рух грошових коштів є важливим елементом забезпечення життєздатності господарюючих суб’єктів і відображає економічний процес, який опосередковується загальною сумою розподілу часу доходу, створеного підприємством при здійсненні господарської діяльності та виплати грошових коштів та їх еквівалентів. 1.2. Особливості управління фінансовими потоками на підприємстві У сучасній теорії корпоративних фінансів управлінню грошовими потоками підприємств приділяється велика увага, оскільки вони є матеріальною основою управління фінансами. Фінансове вираження господарської діяльності підприємства є основою для самофінансування підприємства − покриття внутрішніх джерел фінансування вплине на платоспроможність та ліквідність підприємства. Це вимагає впровадження загальної системи прогнозування, планування та контролю грошового потоку, що формується фінансово-господарською діяльністю підприємства [23]. У сучасному діловому середовищі необхідною частиною успіху є своєчасне отримання інформації та своєчасне реагування, тому важливим елементом управління грошовими потоками є внутрішня інформація компанії. Інформація про управління грошовими потоками − це характеристики групи інформаційних ресурсів, що відображають внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства. Потреба у використанні цих інформаційних ресурсів швидко визначає потребу у високоякісному програмному та апаратному забезпеченні. Отримання останньої інформації та забезпечення повного та точного обліку корпоративних грошових потоків є дуже важливим. Необхідний облік є обов’язковим аналізом, оскільки бухгалтерський облік − це сукупність взаємопов’язаних показників фінансово-господарської діяльності, які можуть враховувати динаміку розвитку підприємства. Тільки завдяки правильно організованій системі реєстрації, обліку та аналізу показників економічної діяльності можна ефективно здійснити наступні етапи управління грошовими активами [24]. Послідовність етапу управління грошовими потоками показана на рисунку 1.3. На першому етапі системи управління грошовими потоками ця функція забезпечується для забезпечення всебічної та надійної бухгалтерської обробки корпоративних грошових потоків та забезпечення формування звітів про відповідність [3]. Цей етап управління має на меті реалізувати свій принцип можливості надання інформації. У процесі реалізації цього етапу управління грошовими потоками була забезпечена координація функцій та завдань корпоративного бухгалтерського обліку та управління фінансами. аналіз вхідних грошових потоків; аналіз вихідних грошових потоків; оцінка збалансованості вхідного і вихідного грошових потоків у загальному обсязі; оцінка синхронності формування вхідного і вихідного грошових потоків; оцінка ефективності грошових потоків. Рис.1.3. Етапи управління грошовими потоками на підприємстві [43] Наступним етапом управління грошовими потоками підприємств є аналіз грошових потоків попереднього періоду, метою якого є: − визначити достатній рівень коштів, необхідних для нормальної роботи підприємства; − визначити ефективність та інтенсивність їх використання в процесі господарської, інвестиційної та фінансової діяльності; − дослідити фактори та прогнозуйте баланс та синхронізацію надходження та відтоку капіталу в часі, щоб забезпечити поточну та майбутню платоспроможність підприємства [30]. Отже, структура системи управління грошовими потоками може поліпшити фінансову та виробничу гнучкість компанії, а також покращити оперативне управління балансом надходжень та відтоків грошових коштів, збільшити продажі та оптимізацію витрат за рахунок поліпшення маневреності ресурсів компанії та покращення ефективності управління боргом . Відносини та витрати на їх обслуговування створюють надійну основу для оцінки ефективності різних підрозділів компанії для підвищення ліквідності та платоспроможності компанії. 1.3. Методологічні засади оцінки ефективності управління грошовими потоками підприємства Управління грошовими потоками передбачає цілеспрямований вплив на процес накопичення, витрачання та перерозподіл грошових коштів для збалансування фінансово-господарської діяльності підприємства. Особливість управління грошовими потоками відображає принципи керівного органу, тобто основні правила діяльності, та враховує соціально-економічні умови. З урахуванням принципів управління компанія формує систему методів управління грошовими потоками. До основних методів оцінки грошовими потоками належать: аналіз грошових потоків, планування та оптимізація, контроль грошових потоків, облік та звітність. Оцінка грошових потоків підприємства – це набір методів формування та обробки даних про рух грошових коштів, які можуть об'єктивно оцінити стан та тенденції розвитку, а також визначити резерви для підвищення ефективності використання капіталу та методів реалізації [48]. Відповідно до методології аналізу грошових потоків можна виділити наступні системи аналізу грошових потоків. По-перше, проведення горизонтального аналізу грошових коштів: необхідно визначити динаміку обсягу формування додатного, від’ємного та чистого грошових потоків компанії, обчислити його темпи зростання та визначити їх кількісну тенденцію (тенденцію зміни обсягу). Паралельно проводять і вертикальний (структурний) аналіз додатного, від’ємного і чистого грошових потоків: 1. за видами господарської діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової), це допоможе визначити частку кожного виду діяльності у додатному, від’ємному та чистому формуванні грошових потоків; 2. за окремими внутрішніми підрозділами (центрами відповідальності), що покаже внесок кожної одиниці у формуванні грошових потоків; 3. за окремими джерелами надходження і напрямами витрачання коштів, це дає змогу визначити їх відповідні частки в загальному грошовому потоці. Разом з тим варто визначити роль і становище чистого доходу у формуванні чистого грошового потоку та визначити достатній ступінь зносу для відтворення основних засобів та нематеріальних активів [11]. Чистий грошовий потік представляє собою грошовий потік підприємства, тобто суму грошових коштів у власних фінансових ресурсах. Він характеризує ріст ринкової вартості компанії протягом досліджуваного періоду [51]. Використання методологічних компонентів дає змогу сформувати зміст кожного етапу роботи, дозволяє забезпечити комплексне дослідження грошових потоків, надає всебічну та повну інформацію про стан і тенденції розвитку грошових потоків, розкриває причинно-наслідкові зв’язки цих тенденцій, що створює підстави для формування конкретних висновків та прийняття ефективних рішень у сфері управління грошовими потоками [8].   Висновки до1 розділу Підсумовуючи розглянуті питання першого розділу можна ствердити, що «грошові потоки» − це сукупність постійно розподілених у часі подій фінансових грошових ресурсів, які пов’язані з економічними суб’єктами (підприємствами, урядами, домогосподарствами, міжнародними організаціями) через результативність. Грошовий потік безпосередньо пов’язаний з потоком корпоративних коштів, що відображає надходження та використання корпоративних грошових ресурсів. Для забезпечення ефективного та цілеспрямованого управління грошовими потоками, їх було прокласифіковано відповідно до виявлених причин. Система управління грошовими потоками створюється для покращення фінансової та виробничої гнучкості підприємства, а також покращення оперативного управління балансом надходжень та відтоків грошових коштів, збільшення продажів та оптимізації витрат за рахунок покращення маневреності ресурсів компанії та поліпшення ефективності управління боргом. Грошовий потік підприємства − це складне явище, яке органічно інтегрувалося в організаційну систему його фінансово-господарської діяльності. Отже, організація управління грошовими потоками повинна бути повністю розглянута разом з іншими сферами фінансового управління. Результатом комплексного методу організації управління грошовими потоками є аналіз стандартів управління грошовими потоками та методів оцінки, принципів управлінської політики та інструментів їх реалізації, а також форми контролю ефективності практики управління грошовими потоками. РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 2.1. Фінансово-господарська характеристика діяльності ПРАТ «Харківська бісквітна фабрика» Об’єктом дослідження виступає ПРАТ «Харківська бісквітна фабрика, яке знаходиться в м. Харків та основним видом діяльності якого є виробництво борошняних кондитерських продуктів [31]. Будівництво фабрики розпочалось у 1932 році, а введено в експлуатацію в 1935 році. На той момент вона мала 4 лінії з виробництва цегляних печей тунельного типу та ручне обслуговування вугілля. Сьогодні основною структурою компанії є основна продукція, яка включає такі цехи: вафельний, бісквітний та допоміжні системи. Основними видами діяльності є виробництво сухарів, печива, пирогів, довготривалого зберігання тортів та какао, шоколаду та кондитерських виробів, а також оптова та роздрібна торгівля серед них. Частина продукції виробляється відповідно до умов переробки завантажувальної сировини на виробництві ПРАТ «КФ Харків'янка». Станом на кінець 2019 року в прейскурант компанії входило 470 видів цукерок, пропонованих клієнтам. Протягом 2019 року для борошняних виробів було введено 46 нових найменувань та нових видів упаковки, а 25 виробів та їх упаковку знято з виробництва; протягом цього року з урахуванням нової упаковки представлено 113 видів кондитерських виробів; випущено 20 товарів, вироблених за приватними замовленнями з України та зовнішньоторговельних мереж та інших покупців [31]. 2.2. Аналіз фінансово-економічних показників підприємства Систематична оцінка фінансового стану підприємства є основою управління його фінансовими ресурсами. Це дозволяє оперативно вирішувати питання, пов’язані з покращенням потоку фінансових ресурсів, їх формуванням та використанням у поточних та довгострокових бізнес-планах. Оцінка фінансового стану ПРАТ «Харківська бісквітна фабрика» буде здійснюватись за наступними напрямками: − аналіз майнового стану; − аналіз ліквідності та платоспроможності; − аналіз фінансової стійкості; − аналіз ділової активності; − аналіз рентабельності. Стабільність фінансового стану підприємства значною мірою залежить від ефективності використання власності, чи все нормально після оновлення сучасних технологій основних фондів і чи позбавляється підприємство фізично та морально застарілого обладнання та обладнання. Показники майнового стану ПРАТ «Харківська бісквітна фабрика» за період 2017-2019 рр. представлено в таблиці 2.2. Таблиця 2.2 Показники майнового стану ПРАТ «Харківська бісквітна фабрика» за період 2017-2019рр. Показник Станом на Відхилення, +/- 2017 2018 2019 2018-2017 2019-2018 2019-2017 Коефіцієнт зносу основних засобів 0,72 0,67 0,64 -0,05 -0,03 -0,08 Коефіцієнт реальної вартості ОЗ у майні підприємства 0,14 0,18 0,21 0,04 0,03 0,07 Фондовіддача 11,08 9,34 7,26 -1,75 -2,08 -3,82 Найважливішим показником фінансового стану компанії є ліквідність, яка, по суті, є здатністю компанії погашати борги в будь-який час за рахунок активів на балансі компанії. Залежно від платіжного засобу підприємство має можливість погасити свої зобов’язання. Для цього розраховують ряд показників ліквідності (табл.2.3). Таблиця 2.3 Показники ліквідності ПРАТ «Харківська бісквітна фабрика» за період 2017-2019 рр. Показник Станом на Відхилення, +/- 2017 2018 2019 2018-2017 2019-2018 2019-2017 1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 1,31 0,91 2,18 -0,40 1,28 0,87 2. Коефіцієнт швидкої ліквідності 4,33 5,72 7,60 1,39 1,88 3,27 3. Коефіцієнт співвідношення поточної дебіторської та кредиторської заборгованості 4,97 9,05 7,09 4,08 -1,96 2,12 Рентабельність − одна з галузей фінансового аналізу, яка характеризує прибутковість підприємства на різних посадах і групується відповідно до економічного процесу та інтересів учасників ринкових бірж. Показники рентабельності ПРАТ «Харківська бісквітна фабрика» за аналізований період наведені в табл. 2.6. Таблиця 2.6 Показники рентабельності ПРАТ «Харківська бісквітна фабрика» за період 2017-2019 рр. Показник 2017 2018 2019 Відхилення,+/- 2018-2017 2019-2018 2019-2017 1 2 3 4 5 6 7 1. Витратні показники рентабельності Рентабельність продукції 17,34 17,34 21,67 0,00 4,33 4,33 Рентабельність операційної діяльності 7,69 6,11 14,68 -1,58 8,56 6,98 Рентабельність господарської діяльності 7,65 6,36 16,73 -1,30 10,38 9,08 2. Доходні показники рентабельності Продовження табл. 2.6 1 2 3 4 5 6 7 Валова рентабельність продажу 14,77 14,78 17,81 0,00 3,03 3,03 Операційна маржа 7,73 5,93 14,88 -1,79 8,94 7,15 Чиста рентабельність продажу 6,21 4,70 14,17 -1,51 9,47 7,96 3. Ресурсні показники рентабельності Економічна рентабельність капіталу 8,70 6,64 18,76 -2,05 12,12 10,07 Фінансова рентабельність 10,22 7,09 20,15 -3,13 13,06 9,93 Рентабельність оборотних активів 16,23 12,16 31,15 -4,08 18,99 14,92 Рентабельність виробництва 40,88 34,59 93,60 -6,29 59,01 52,72 Рентабельність інвестованого капіталу 10,12 17,16 17,16 7,05 0,00 7,05 Комплексний аналіз фінансового стану ПРАТ «Харківська бісквітна фабрика» виявив переваги та недоліки компанії. Аналіз показує, що компанію слід розглядати як лідера на ринку країни, оскільки майже всі визначені показники зазнали позитивних змін. Підприємство має власний оборотний капітал і зменшує термін погашення дебіторської заборгованості, тому воно вважається платоспроможним і не піддається впливу позикових коштів. 2.3. Оцінка управління грошовими потоками ПРАТ «Харківська бісквітна фабрика» Платоспроможність та ліквідність підприємства безпосередньо залежать від обсягу та швидкості обігу коштів та ефективності управління. Тому аналіз грошових потоків є основою для оцінки та прогнозування платоспроможності підприємства, що дозволяє більш об’єктивно оцінити його фінансовий стан. Аналіз грошових потоків проводиться на всьому підприємстві і являє собою зменшення видів основної економічної діяльності та центрів відповідальності. За даними балансу ПРАТ «Харківська бісквітна фабрика» здійснимо оцінку утворених у 2019 році джерел коштів і обсягів їх витрачання за напрямами використання (табл.2.10). Таблиця 2.10 Оцінка джерел утворення та напрямків витрачання коштів ПРАТ «Харківська бісквітна фабрика» Показник Станом на Відхилення, % 2017 2018 2019 2018-2017 2019-2018 2019-2017 Актив 1. Необоротні активи 448690 490495 535942 9,32 9,27 19,45 1.1. Нематеріальні активи 5235 4279 5518 -18,26 28,96 5,41 1.2. Незавершене будівництво 29612 2447 2580 -91,74 5,44 -91,29 1.3. Основні засоби 182607 240892 290296 31,92 20,51 58,97 1.4. Довгострокові фінансові інвестиції 221767 233334 228725 5,22 -1,98 3,14 2. Оборотні активи 851271 874589 867292 2,74 -0,83 1,88 2.1. Запаси 291896 284777 275196 -2,44 -3,36 -5,72 2.2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 359543 385667 446465 7,27 15,76 24,18 2.3. Дебіторська заборгованість за розрахунками 101954 114684 43263 12,49 -62,28 -57,57 2.4. Інша дебіторська заборгованість 3161 3932 15466 24,39 293,34 389,28 2.5. Грошові кошти та їх еквіваленти 85469 47632 86101 -44,27 80,76 0,74 2.6. Інші оборотні активи 4619 761 605 -83,52 -20,50 -86,90 3. Витрати майбутніх періодів 189 204 196 7,94 -3,92 3,70 Пасив 1. Власний капітал 1165664 1255769 1317595 7,73 4,92 13,03 1.1. Статутний капітал 10630 10630 10630 0,00 0,00 0,00 1.2. Нерозподілений прибуток 1058855 1147368 1212888 8,36 5,71 14,55 2. Довгострокові зобов'язання 5189 6209 7777 19,66 25,25 49,87 3. Поточні зобов'язання 129108 103070 77862 -20,17 -24,46 -39,69 3.1. Кредиторська заборгованість та товари, роботи, послуги 56754 42723 55721 -24,72 30,42 -1,82 3.2. Поточні зобов'язання за розрахунками 13952 10760 10654 -22,88 -0,99 -23,64 Баланс 1299961 1365048 1403234 5,01 2,80 7,94 Аналіз даних, наведених у таблиці 2.10, дозволяє нам активно оцінювати зміни активів та пасивів ПРАТ «Харківська бісквітна фабрика», що призводить до збільшення обсягів освіти та джерел витрат. Протягом звітного періоду компанія активно розширювала виробничі потужності та розширювала асортимент продукції. Оцінюючи грошовий потік компанії, слід звертати увагу на динаміку формування припливу та відтоку грошових потоків (рис.2.2). Рис.2.2. Динаміка формування вхідного та вихідного грошових потоків Як показано на рисунку 2.2, динаміка формування грошових потоків припливу та відтоку може візуально підтвердити взаємозв'язок між формуванням грошових потоків, що надходять та відпливають. Тому варто зазначити, що в міру зменшення припливу грошових потоків потік відтоку зменшується. Висновки до 2 розділу Таким чином, ПРАТ «Харківська бісквітна фабрика», створене на початку 20-го століття, займається виробництвом борошняних кондитерських виробів. Основними видами діяльності є виробництво сухарів, печива, пирогів, довготривалого зберігання тортів та какао, шоколаду та цукрових цукерок, а також оптова та роздрібна торгівля. Завдяки ефективному управлінню підприємством, фінансовий стан підприємства має досить позитивні показники майже у всіх аспектах. Комплексний аналіз фінансового стану ПРАТ «Харківська бісквітна фабрика» виявив переваги та недоліки компанії. Аналіз показує, що компанію слід розглядати як лідера на ринку країни, оскільки майже всі визначені показники зазнали позитивних змін. Підприємство має власний оборотний капітал і зменшує термін погашення дебіторської заборгованості, тому воно вважається платоспроможним і не зазнає впливу позикових коштів. В ході аналізу грошових потоків підприємства варто зазначити основні дані: − найбільша питома вага у структурі надходжень належить операційній діяльності ( 97,61%); − висока якість сформованого грошового потоку ПРАТ «Харківська бісквітна фабрика»; − протягом 2017-2019 рр. підприємство було забезпечене достатньою сумою грошових коштів на відшкодування капіталу та на чисті інвестиції в операційні запаси; − нерівномірність надходжень та витрачань грошових активів; − за аналізований період дещо зменшилась сума грошових потоків підприємства тощо.   РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 3.1. Механізм управління грошовими потоками на підприємстві та шляхи його удосконалення Управління грошовими потоками є однією з найважливіших частин фінансової роботи корпорацій, і його організаційна ефективність залежить від поточних результатів діяльності та майбутньої швидкості розвитку суб’єктів господарювання [36, с.392]. Загальною метою управління грошовими коштами є забезпечення збалансованості грошових потоків, що надає можливість підтримувати достатню платоспроможність та фінансову стійкість підприємства. Недостатній грошовий потік може призвести до погіршення фінансової стабільності. Якщо для фінансування запасів недостатньо фінансових ресурсів, необхідно залучати короткострокові та довгострокові позики, які необхідно повернути та сплатити відсотки за їх використання. Під механізмом управління грошовими потоками на підприємстві слід розуміти організаційну систему, яка управляє впливом, що втілюється у взаємозв'язку між суб'єктом та об'єктом системи управління та здійснюється з метою досягнення її цілей. Основним принципом управління грошовими потоками підприємства ПРАТ «Харківська бісквітна фабрика» є достовірність інформації, принцип забезпечення збалансованості, ліквідності та ефективності (табл.3.1). Таблиця 3.1 Принципи управління грошовими потоками на підприємстві ПРАТ «Харківська бісквітна фабрика» Принцип Характеристика Інформативної достовірності передбачає забезпечення системи управління грошовими потоками підприємства необхідною інформаційною базою, яка містить повну, правдиву та неупереджену інформацію про зміни і рух грошових коштів у результаті різних видів діяльності Забезпечення збалансованості пов'язана з оптимізацією грошових потоків підприємства в процесі управління ними Ліквідності в процесі управління грошовими потоками полягає у забезпеченні ефективного використання грошових коштів, що сприяє формуванню додаткових інвестиційних ресурсів для здійснення фінансових інвестицій Управління грошовими потоками базується на цілях. Причиною цього є початковий етап формування моделі управління грошовими потоками, що визначає загальні та конкретні цілі (рис. 3.3). Рис.3.3. Порядок прийняття рішення щодо управління грошовими потоками підприємства Тому, використовуючи такі варіанти для вдосконалення організації руху грошових коштів, компанія забезпечить ефективність її використання та збільшить фінансові показники своєї діяльності. 3.2. Удосконалення системи управління грошовими потоками ПРАТ «Харківська бісквітна фабрика» Неможливо здійснити управління грошовими потоками без урахування виробничого процесу, тому вдосконалення системи управління грошовими потоками починається з розробки базових стратегій управління фінансово-господарською діяльністю. На ПРАТ «Харківська бісквітна фабрика» основною стратегією є розширення масштабів діяльності. На цій основі в поєднанні з фінансово-економічними умовами компанії була сформульована стратегія управління грошовими потоками, основним завданням якої є поліпшення фінансової стійкості. Рис.3.4. Основні задачі, що вирішуються у процесі оптимізації грошових потоків на ПРАТ «Харківська бісквітна фабрика» [22] З рис. 3.4 видно, що поліпшення фінансової стійкості має відбуватися одночасно із покращенням інших показників корпоративних фінансів та економічної діяльності. На практиці широко використовується модель оптимізації дебіторської заборгованості, і основним її критерієм є максимізація прибутку компанії та прискорення обороту [4]. Для побудови моделі слід ввести такі обмеження: − усі зміни до корпоративної кредитної політики ефективні для всіх клієнтів одночасно, тобто існує лише одна система розрахунків, в деяких випадках з певними клієнтами, в інших випадках з іншими клієнтами - в інших випадках не дозволяється; − відповідно до умов кредитування всі клієнти поділяються на кілька категорій, тобто рейтинг боржників за групами ризику, пов’язаний з можливою безнадійною заборгованістю. Тому необхідно включати боржників з високим ризиком від корпоративних клієнтів. У процесі моніторингу буде зібрана інформація про підрядника, включаючи історію платежів і темп оплати раніше виробленої продукції, умови оплати поставленої продукції, дисципліну розрахунку, переваги ділових відносин із замовником та фінансовий стан. Компанія аналізує отриману інформацію та приймає рішення про надання кредиту [29]. Висновки до 3 розділу Під механізмом управління грошовими потоками підприємства слід розуміти організаційну систему управління впливом, яка втілюється у взаємовідносинах між суб'єктом та клієнтом системи управління та здійснюється з метою досягнення її цілей. Механізм управління грошовими потоками підприємства включає: цілі та завдання управління; стандарти управління − кількісні аспекти цілей; фактори управління − елементи об'єктів та їх взаємозв'язки, на які впливає управління для досягнення цілей, принципи управління, деталі та характеристики управління, інструменти управління, функції управління та управління ресурсами-матеріальними та соціальним потенціалом. Ефективність управління грошовими потоками залежить від синхронізації доходів і витрат, і підтримання постійної платоспроможності підприємства ПРАТ «Харківська бісквітна фабрика». Удосконалення механізму управління досягається вирішенням комплексу задач оптимізації. Тому пропонується метод управління корпоративним операційним грошовим потоком, який може сформулювати фінансовий цикл, операційний цикл якого менше періоду обороту кредиторської заборгованості, вказуючи на те, що він може генерувати позитивний чистий грошовий потік протягом року, погасити борги та збільшити залишок грошових коштів. Все це матиме позитивний вплив на ліквідність. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ Розвиток українських ринкових відносин та посилення конкуренції на внутрішньому ринку є довгостроковою проблемою для компаній для підвищення ефективності та забезпечення фінансового балансу. Сучасна практика управління фінансами за кордоном все частіше використовує динамічні методи регулювання діяльності суб’єктів господарювання, що має очевидні переваги перед традиційною статистикою. Швидкість потоку − це не конкретний момент часу, а проміжок часу для характеристики стану об’єкта дослідження. Грошовий потік - один із найпоширеніших показників потоку. Важливість та роль грошового потоку для підприємства визначає необхідність окремих досліджень та поглибленого аналізу грошових потоків для вдосконалення управління грошовими потоками та процесу управління всім підприємством. В даний час, хоча і дуже важливі, на жаль, досліджені проблеми все ще не повністю висвітлені в науковій, навчальній, практичній та економічній літературі. У працях авторів, які вивчають цей вид управління фінансами, є різні методи та пояснення, тому необхідність уточнення та коригування його природи все ще має сенс. Однак, аналізуючи визначення «грошового потоку», дане вітчизняними та зарубіжними вченими, необхідно внести такі пропозиції: сукупність рівномірно розподілених подій, що відбуваються з часом, які є окремими і логічно завершеними від змін у власності на грошові ресурси Факти стосуються економічних агентів (суб’єктів господарювання, країн, сімей, міжнародних організацій). Для задоволення потреб корпоративного управління грошовими потоками та формування інформаційної бази даних для сертифікації та прийняття фінансових рішень, збір грошових потоків, що генеруються суб’єктами господарювання, слід об’єднати в однорідний груповий тип грошових потоків та класифікувати за такими характеристиками, як масштаб послуги, що надається бізнес-процесом, метод визначення грошового потоку, рівень достатньої кількості, безперервність і спрямованість формування грошових потоків. Необхідність формування ефективної політики управління корпоративними грошовими потоками є незаперечною, і важливість розуміння необхідності корпоративного фінансового управління розвивати свою теорію бізнесу є незаперечною. За наявності ефективного організаційно-економічного механізму можливе якісне виконання основних функцій управління грошовими потоками − взаємопов’язана система, що визначає та забезпечує реалізацію ряду заходів на кожному етапі управління грошовими потоками. Структура механізму містить п’ять основних елементів: метод, важелі, організація та право, інформація та програмно-апаратне забезпечення. Основні етапи управління грошовими потоками включають: забезпечення повної та точної бухгалтерської обробки корпоративних грошових потоків, аналіз грошових потоків та фінансовий контроль. Політика управління грошовими потоками може покращити фінансову та виробничу гнучкість компанії та покращити оперативне управління припливом та залишками грошових потоків; оскільки існує більше можливостей для мобілізації ресурсів компанії, це збільшує обсяги продажів та оптимізує витрати; покращує управління боргом Ефективність та вартість погашення боргу; закласти надійну основу для оцінки ефективності різних підрозділів компанії; підвищити ліквідність та платоспроможність компанії. Об'єктом дослідження є ПРАТ «Харківська бісквітна фабрика», розташоване в Харкові, основним видом діяльності якого є виробництво борошняних кондитерських виробів. За результатами дослідження робляться такі висновки: Аналіз загальноекономічних показників протягом 2017-2019 років показує динамічний розвиток підприємств, що може бути підтверджено розширенням виробничих потужностей, збільшенням обсягів виробництва та реалізації, активним оновленням асортименту та покращенням якості. Ця стаття аналізує фінансовий стан ПРАТ «Харківська бісквітна фабрика» та виявляє, що компанія є платоспроможною та не зазнає впливу зовнішніх коштів. Платоспроможність та ліквідність підприємства безпосередньо залежать від кількості та швидкості обігу та ефективності управління ним. Отже, аналіз грошових потоків є основою для оцінки та прогнозування платоспроможності підприємства, що дозволяє більш об’єктивно оцінити його фінансовий стан. Аналіз грошових потоків проводиться на всьому підприємстві і являє собою зменшення основних видів економічної діяльності та центрів відповідальності. В роботі оцінюється склад та структура корпоративного грошового потоку з 2017 по 2019 рік, що призвело до збільшення грошового потоку. Найбільша частка структури грошових потоків належить операційній діяльності (97,61% у 2019 році). Протягом досліджуваного періоду основним джерелом грошових потоків був прибуток від продажу (66,29%). Що стосується використання готівки, то основними сферами є придбання довгострокових активів та витрата авансових платежів та зобов’язань. У ПРАТ «Харківська бісквітна фабрика» синхронізація, рівномірність та баланс грошових потоків підприємства недостатні. На основі оцінки впливу синхронізації грошових потоків на ефективність діяльності підприємств розроблено основні методи покращення грошових потоків. Для ефективного управління грошовим потоком підприємства може бути використана модель фінансового циклу. Запропоновані заходи щодо управління операціями з грошовими потоками можуть генерувати позитивний чистий рух грошових потоків та збільшити залишок готівки. Ключовим моментом управління грошовими потоками є врахування розвитку національної економіки та розрахунок мінімальної суми необхідних грошових активів. Тому управління грошовими потоками, як правило, є важливою складовою корпоративної фінансової політики, яка охоплює всю систему управління підприємством та впливає на ефективність фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання.