0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Доходи підприємства торгівлі від реалізації товарів та резерви їх зростання (ID:500417)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 25
Рік виконання: 2021
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
Вступ 1. Доходи підприємства: сутність, види та джерела формування 2. Характеристика фінансово-економічної діяльності ПП АФ «Лани Поділля». 3. Аналіз доходів від реалізації товарів ПП АФ «Лани Поділля та факторів, що іх визначають. 4. Обґрунтування напрямків підвищення доходів торговельного підприємства від реалізації товарів Висновки та пропозиції Список використаної літератури
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
1. Доходи підприємства: сутність, види та джерела формування Фінансові результати відображають мету підприємницької діяльності; її прибутковість має вирішальне значення для компанії. Отже, дохід (як показник фінансових результатів) - це дохід від підприємницької діяльності за мінусом істотних витрат та подібних витрат. Відповідно до П (С) БО 3 «Звіт про фінансові результати», термін визначається таким чином: економічні вигоди, що збільшуються на прибуток, у вигляді надходження активів або погашення зобов'язань, що призводить до збільшення власного капіталу (крім приросту капіталу), що відноситься до власності власника внески) [12, стор. 8]. Положення про бухгалтерський облік (стандарт) P (С) БО встановлюють відповідні вимоги до визнання доходу від кожної діяльності, а саме: доходи від підприємницької (господарської) діяльності, доходи від іншої підприємницької діяльності, доходи від фінансової та інвестиційної діяльності, доходи від іншої підприємницької діяльності Дохід від повсякденної діяльності та надзвичайних ситуацій. Операційна діяльність і є основним джерелом доходу підприємства. Дохід від основної (операційної) діяльності - відноситься до виручки від реалізації продукції (товарів, проектів та послуг), яка обчислюється на основі обсягу продажів, виходячи з поточних цін (без податку на додану вартість, податку на споживання, торгівлі та знижки при продажу). Податок на додану вартість, податок на споживання, митні збори та інші податки були включені в ціну, але вони перераховані до бюджету і не належать компанії [14, с.40]. Прибуток компанії є частиною доходу компанії. Іноді прибуток ідентифікується за поняттям доходу. Але це визнання помилкове. Прибуток не є характеристикою всього доходу, отриманого під час діяльності підприємця, а лише тією частиною доходу, яка «очищається» від витрат, понесених на здійснення цієї діяльності. Іншими словами, з точки зору кількості прибуток є показником, який представляє різницю між загальним доходом та загальними витратами в процесі ведення бізнесу. Отже, прибуток є частиною доходу, що залишається після погашення всіх витрат на виробничу та господарську діяльність компанії. Прибуток є основним джерелом фінансування розвитку підприємства, його матеріальною основою та продуктами різних форм інвестування для науково-технічного вдосконалення. Це джерело оподаткування, і враховуючи величину прибутку, вся діяльність підприємства спрямована на його зростання.   2. Характеристика фінансово-економічної діяльності ПП АФ «Лани Поділля». Об’єктом дослідження виступає ПП АФ «Лани Поділля», яке знаходиться в м. Вінниця та основним видом діяльності якого є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, а також оптова торгівля хімічними продуктами. Галузі діяльності ПП АФ «Лани Поділля»: − вирощування зернових та технічних культур; − оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами; − оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин; − оптова торгівля хімічними продуктами. Види діяльності ПП АФ «Лани Поділля»: − оптова торгівля хімічними продуктами; − виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства; − виробництво автотранспортних засобів; − виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів; − виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів; − вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; − допоміжна діяльність у рослинництві. Основною метою створення та подальшої діяльності будь-якого суб’єкта господарювання, незалежно від його виду діяльності або форми власності, є отримання кінцевого фінансового результату, тобто прибутку. За допомогою абсолютних та відносних відхилень та даних форми 2 ми визначимо зміни у фінансових показниках компанії досліджуваного поріоду. Таблиця 2.1 Основні показники фінансово-господарської діяльності ПП АФ «Лани Поділля» за період 2017-2019 роки Показник Станом на Відхилення, % 2017 2018 2019 2018-2017 2019-2018 2019-2017 1. Капітал Власний капітал 25636 29806 25039 16,27 -15,99 -2,33 Позиковий капітал 17395 31171 11214 79,20 -64,02 -35,53 2. Майно Необоротні активи 9189 10262 14561 11,68 41,89 58,46 Оборотні активи 33842 50715 21692 49,86 -57,23 -35,90 3. Загальноекономічні показники Валюта балансу 43031 60977 36253 41,70 -40,55 -15,75 Дохід від реалізації продукції 244538 227659 159549 -6,90 -29,92 -34,75 Чистий дохід від реалізації продукції 185793 171479 133725 -7,70 -22,02 -28,02 Собівартість реалізованої продукції -162999 -149110 -118469 -8,52 -20,55 -27,32 Чистий прибуток (збиток) 5076 4170 -4767 -17,85 -214,32 -193,91 Показники майнового стану ПП АФ «Лани Поділля» за період 2017-2019 рр. представлено в таблиці 2.2. Таблиця 2.2 Показники майнового стану ПП АФ «Лани Поділля» за період 2017-2019рр. Показник Станом на Відхилення, +/- 2017 2018 2019 2018-2017 2019-2018 2019-2017 Коефіцієнт зносу ОЗ 0,40 0,46 0,44 0,06 -0,02 0,05 Коефіцієнт реальної вартості ОЗ у майні підприємства 0,21 0,17 0,40 -0,05 0,23 0,19 Фондовіддача 20,28 17,68 10,80 -2,60 -6,89 -9,49 Майновий стан ПП АФ «Лани Поділля» може бути адекватно оцінений, оскільки рівень амортизації піднявся на 0,05 пункту. У 2019 році частка інвестиційних фондів основних фондів становила 0,40, що було збільшенням на 0,19 порівняно з 2017 роком за рахунок введення в експлуатацію нових виробничих потужностей. Рентабельність − одна з галузей фінансового аналізу, яка характеризує прибутковість підприємства на різних посадах і групується відповідно до економічного процесу та інтересів учасників ринкових бірж. Показники рентабельності ППП АФ «Лани Поділля» за аналізований період наведені в табл. 2.6. Таблиця 2.6 Показники рентабельності ПП АФ «Лани Поділля» за період 2017-2019 рр. Показник 2017 2018 2019 Відхилення,+/- 2018-2017 2019-2018 2019-2017 1 2 3 4 5 6 7 1. Витратні показники рентабельності Рентабельність продукції 13,98 15,00 12,88 1,02 -2,12 -1,11 Рентабельність операційної діяльності 3,68 3,79 2,41 0,10 -1,37 -1,27 2. Доходні показники рентабельності Валова рентабельність продажу 12,27 13,04 11,41 0,78 -1,64 -0,86 Операційна маржа 3,57 3,66 2,48 0,09 -1,18 -1,09 Чиста рентабельність продажу 6,73 2,43 3,56 -0,30 1,13 0,83 3. Ресурсні показники рентабельності Економічна рентабельність капіталу 11,80 6,84 13,15 -4,96 6,31 1,35 Фінансова рентабельність 19,8 13,99 19,04 -5,81 5,05 0,76 Рентабельність оборотних активів 15,00 8,22 21,98 -6,78 13,75 6,98 Рентабельність виробництва 72,45 61,35 22,85 -11,10 -38,51 -49,61 Рентабельність інвестованого капіталу 15,63 13,49 9,55 -2,14 -3,94 -6,07 З таблиці 2.6 видно, що ефективність підприємства дещо покращилася за цей період. Збільшення та незначна зміна всіх показників прибутку це доводить. Значення індексу витрат на рентабельність вказує на те, що дещо погіршується ефективність виробництва (наприклад, погіршується загальна рентабельність продукції), а також загалом знижується ефективність господарської діяльності та загальної діяльності. 3. Аналіз доходів від реалізації товарів ПП АФ «Лани Поділля та факторів, що іх визначають. Платоспроможність та ліквідність підприємства безпосередньо залежать від доходів від реалізації товарів та ефективності управління. Тому аналіз доходів підприємства є основою для оцінки та прогнозування його платоспроможності, що дозволяє більш об’єктивно оцінити його фінансовий стан. Аналіз доходів від реалізації товарів проводиться на всьому підприємстві і являє собою зменшення видів основної економічної діяльності та центрів відповідальності. Першим етапом дослідження доходів від реалізації товарів є аналіз структури грошових потоків. Його слід розрахувати, використовуючи горизонтальний та вертикальний аналіз позитивного грошового потоку компанії, негативного грошового потоку та чистого грошового потоку. У процесі аналізу грошових потоків 2017-2019 рр. ПП АФ «Лани Поділля» основний дохід грошових потоків від корпоративної діяльності (табл.3.1). Дані таблиці 3.1 свідчать, що в цілому на ПП АФ «Лани Поділля» станом на 2019 р. надійшло 168345 тис грн., що на 97069 тис грн. менше ніж у 2017 році, що пов’язано зі скороченням обсягів продажу продукції. В результаті горизонтального аналізу можна відзначити, що основну частку загального надходження грошових коштів за останні три роки становлять доходи від операційної діяльності. У 2019 році 96,73 % або 162845 тис. грн. підприємство отримало від операційної діяльності, 0,0% - від інвестиційної діяльності та 3,27% - від фінансової діяльності. Це означає, ПП АФ «Лани Поділля» з кожним роком покращує свою фінансову стійкість за рахунок власної діяльності.   Таблиця 3.1 Формування грошових надходжень на ПП АФ «Лани Поділля» за період 2017-2019 рр. Показник Станом на Відхилення 2017 2018 2019 2018-2017 2019-2018 2019-2017 тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. % 1.Операційна діяльність 251834 94,88 232026 99,26 162845 96,73 -19808 4,38 -69181 -2,53 -88989 1,85 1.1. Прибуток від звичайної операційної діяльності до оподаткування 248186 93,51 227659 97,40 159549 94,78 -20527 3,89 -68110 -2,62 -88637 1,27 1.2. Амортизація необоротних активів 2216 0,83 2687 1,15 2912 1,73 471 0,31 225 0,58 696 0,89 1.3. Витрати на сплату відсотків 518 0,20 1662 0,71 293 0,17 1144 0,52 -1369 -0,54 -225 -0,02 1.6. Інші надходження 914 0,34 18 0,01 91 0,05 -896 -0,34 73 0,05 -823 -0,29 2. Інвестиційна діяльність 75 0,03 30 100,00 0 0,00 -45 99,97 -30 -100,00 -75 -0,03 2.1. Надходження у вигляді відсотків за аванси та позики 75 0,03 4 0,00 - - -71 -0,03 - - - - 2.2. Інші надходження - - 26 0,01 - - 26 - - - - - 3. Фінансова діяльність 13505 5,09 1690 0,72 5500 3,27 -11815 -4,37 3810 2,54 -8005 -1,82 3.1. Отримані позики 13424 5,06 1690 0,72 5500 3,27 -11734 -4,33 3810 2,54 -7924 -1,79 3.2. Інші надходження 81 0,03 - - - - -81 - - - -81 - Загальний обсяг вхідного потоку 265414 100,00 233746 100,00 168345 100,00 -31668 0,00 -65401 0,00 -97069 0,00 Разом з тим результати аналізу структури надходжень грошових коштів дають змогу визначити основні їх джерела. Так, у 2019 році до них можна віднести: − прибуток від реалізації продукції (94,78%); − амортизація необоротних активів (1,73%); − інші надходження від фінансової діяльності (3,27%) тощо. 4. Обґрунтування напрямків підвищення доходів торговельного підприємства від реалізації товарів Основними резервами, що збільшують дохід за рахунок зниження рівня закупівельної ціни, є: а) зменшення кількості посередників, які купують товари, які не потребують тривалого зберігання та оптової класифікації. Найнижчий рівень цін може бути забезпечений при придбанні товарів у безпосередніх виробників; б) використання всієї системи знижок цін у процесі «вторгнення» партії придбаних товарів, насамперед знижки на кількість або кількість придбаних товарів, а також знижки постійним партнерам; в) придбання певних товарів за кордоном під час сприятливого співвідношення внутрішнього та іноземного курсів (зниження курсу); г) бартерна торгівля за вигідними обмінними цінами на різних регіональних ринках; д) купівля товарів за сезонними та передсвятковими розпродажами за значно зниженими цінами. Цей захід може бути реалізований у поєднанні з ємністю зберігання та вартістю таких товарів і може гарантувати лише подальше швидке впровадження.