0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Економіка підприємства (ID:599731)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 6
Рік виконання: 2022
Вартість: 160
Купити цю роботу
Зміст
Задача 1. Виробництво основної продукції підприємства заплановано в обсязі 640 млн грн., послуг промислового характеру – 48 млн грн., комплектуючих – 50 млн грн., з них 40% - для сторонніх замовників. Обсяг незавершеного виробництва на кінець періоду збільшиться на 10 млн грн. Залишки готової продукції на складі зменшилися на 180 млн грн. в кінці періоду. Потрібно обчислити обсяг товарної, реалізованої, валової та чистої продукції підприємства, якщо відомо, що частка матеріальних витрат становить 55% обсягу товарної продукції. Задача 2. Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу на підприємстві у звітному році складала 100 осіб, випуск товарної продукції - 56270тис.грн. У плановому році обсяг товарної продукції складе 66800тис.грн, а продуктивність праці зросте на 10 %. Необхідно визначити: 1) продуктивність праці у звітному і планових роках, 2) чисельність промислово-виробничого персоналу у плановому році, 3) визначити як зміниться обсяг товарної продукції за рахунок зростання продуктивності праці і зміни чисельності працюючих. Задача 3. Молочний комбінат придбав нову технологічну лінію для фасування сиркової маси вартістю 462 тис. грн. Витрати на транспортування і монтаж технологічної лінії склали 18 тис. грн. Прогнозований нормативний термін експлуатації технологічної лінії становитиме 5 років, а ліквідаційна її вартість - 10 тис. грн. Необхідно: 1)визначити норми та суму амортизаційних відрахувань за рік для технологічної лінії за умови застосування кумулятивного методу і методу прискореного зменшення залишкової вартості. 2) визначити коефіцієнт зносу технологічної лінії за три повних роки її експлуатації, використовуючи два вище згаданих методи амортизації; 3) з’ясувати, який з названих методів амортизації економічно вигідніший для молочного комбінату. Задача 4.Невелика група підприємців має намір створити товариство з обмеженою відповідальністю, яке буде виробляти і реалізовувати лічильники виробничого призначення “Сатурн”. Для цього планують знайти та орендувати придатне для виробничо-господарської діяльності приміщення; закупити офісні меблі і господарський інвентар загальною вартістю 400 тис.грн.; придбати виробниче устаткування на суму 800 тис.грн. В розрахунку на одиницю продукції матеріальні витрати становитимуть 140 гривень, а інші змінні витрати - 30 грн. Усі витрати на виробництво здійснюються рівномірно впродовж виробничого циклу. Придбання сировини, виготовлення і реалізація виробів відбувається щоденно партіями по 40 штук. Ціна реалізації одиниці продукції -200 гривень. Матеріальні ресурси знаходитимуться у виробничих запасах протягом 20 днів, тривалість виробничого циклу – 5 днів. Запас готової продукції на складі підприємства створюватиметься приблизно на 3 доби. 40 % щоденної реалізації продукції буде здійснюватися на умовах комерційного кредиту терміном на два місяці. Сума орендної плати за користування приміщенням становитиме 450 тис.гривень, а створюваний резерв грошових коштів - 10000 гривень. Необхідно розрахувати загальну потребу підприємців в основному та оборотному капіталі для започаткування бізнесової діяльності. Задача 5. ПАТ здійснює оцінку інвестиційного проекту, параметри якого подані у таблиці. Чи доцільно реалізувати проект? Відповідь обґрунтуйте за допомогою показників чистої теперішньої вартості, індексу доходності та терміну окупності інвестицій за умови, що дисконтна ставка проекту 10 %, а ставка податку на прибуток підприємств становить 18%. Показники Значення на дату аналізу поч. 1 р. кін. 1р. кін. 2 р. кін. 3 р. 1. Товарна продукція, тис.грн - 24000 26000 29000 2. Рентабельність продаж, % - 20 20 25 1. Амортизаційні відрахування, % до собівартості - 10 10 10 4. Інвестиції, тис.грн 6600 - - - Задача 6.Визначити виробничу потужність складальної дільниці приладобудівного підприємства, користуючись такими даними: • корисна площа складальної дільниці становить 200 м2 • зайнята під виріб площа дорівнює 2,5 м2 а робоча зона для складання одного виробу – 20% від його площі • тривалість складання одного виробу – 8 днів • вихідних та святкових днів у році – 116 • заплановані технічні зупинки роботи дільниці - 2 дні щомісячно протягом року • режим роботи дільниці – 2 зміни • тривалість зміни - 6,5 годин Задача 8.ПрАТ “ОПТІМА” спеціалізується на виробництві концентратів кольорових металів. У звітному році номенклатура продукції включала три позиції: концентрати молібдену, вольфраму та титану. Річний обсяг чистої виручки від реалізації продукції становить: 2,45 млн.грн по молібдену, 2,93 млн.грн по вольфраму та 4,8 млн.грн по титану. Прямі витрати на виробництво продукції є такими: 1,1 млн.грн по молібдену, 0,54 млн.грн по вольфраму та 2,3 млн.грн по титану. Річний обсяг непрямих витрат складає 2,12 млн.грн і, згідно облікової політики підприємства, має бути розподілений по видам продукції пропорційно до витрат часу на їх виготовлення. Технологічний процес отримання одиниці концентрату складає: для молібдену 2,5 днів, для вольфраму 5 днів, та 3,5 днів для титану. Необхідно визначити найприбутковіший вид продукції . Задача 9.Обсяг чистого прибутку акціонерного товариства склав 8,6 млн.грн. Компанія здійснить нормативне поповнення резервного фонду, виплатить на кожну з 200 тис. привілейованих акцій дивіденд у розмірі 2,5 грн., поверне основну суму боргу за кредитом на 450 тис.грн., а решту спрямує на виплату дивідендів звичайним акціонерам. Потрібно розрахувати коефіцієнт виплати чистого прибутку звичайним акціонерам. Задача 10.Згідно чинного законодавства будь-яке підприємство з ознаками критичної неплатоспроможності (в звітному періоді коефіцієнт поточної ліквідності є меншим за 1 та фінансовий результат до оподаткування менший нуля) повинно самостійно звернутися до господарського суду з заявою про своє банкрутство. Використовуючи приведені в таблиці дані, визначте підприємство, яке повинно вдатися до добровільного банкрутства. Таблиця Основні показники діяльності компаній, тис.грн Показник Компанія ПАТ "Прайд" ПАТ "Скілур" ТОВ "МКС" 1. Оборотні активи 3400 2370 180 2. Поточна заборгованість 2900 2640 170 3. Результат основної діяльності -210 -560 240 4. Результат іншої операційної діяльності 435 140 75 5. Результат фінансової діяльності -250 -630 -25
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Задача 1. Виробництво основної продукції підприємства заплановано в обсязі 640 млн грн., послуг промислового характеру – 48 млн грн., комплектуючих – 50 млн грн., з них 40% - для сторонніх замовників. Обсяг незавершеного виробництва на кінець періоду збільшиться на 10 млн грн. Залишки готової продукції на складі зменшилися на 180 млн грн. в кінці періоду. Потрібно обчислити обсяг товарної, реалізованої, валової та чистої продукції підприємства, якщо відомо, що частка матеріальних витрат становить 55% обсягу товарної продукції. Задача 2. Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу на підприємстві у звітному році складала 100 осіб, випуск товарної продукції - 56270тис.грн. У плановому році обсяг товарної продукції складе 66800тис.грн, а продуктивність праці зросте на 10 %. Необхідно визначити: 1) продуктивність праці у звітному і планових роках, 2) чисельність промислово-виробничого персоналу у плановому році, 3) визначити як зміниться обсяг товарної продукції за рахунок зростання продуктивності праці і зміни чисельності працюючих. Задача 3. Молочний комбінат придбав нову технологічну лінію для фасування сиркової маси вартістю 462 тис. грн. Витрати на транспортування і монтаж технологічної лінії склали 18 тис. грн. Прогнозований нормативний термін експлуатації технологічної лінії становитиме 5 років, а ліквідаційна її вартість - 10 тис. грн. Необхідно: 1)визначити норми та суму амортизаційних відрахувань за рік для технологічної лінії за умови застосування кумулятивного методу і методу прискореного зменшення залишкової вартості. 2) визначити коефіцієнт зносу технологічної лінії за три повних роки її експлуатації, використовуючи два вище згаданих методи амортизації; 3) з’ясувати, який з названих методів амортизації економічно вигідніший для молочного комбінату. Задача 4.Невелика група підприємців має намір створити товариство з обмеженою відповідальністю, яке буде виробляти і реалізовувати лічильники виробничого призначення “Сатурн”. Для цього планують знайти та орендувати придатне для виробничо-господарської діяльності приміщення; закупити офісні меблі і господарський інвентар загальною вартістю 400 тис.грн.; придбати виробниче устаткування на суму 800 тис.грн. В розрахунку на одиницю продукції матеріальні витрати становитимуть 140 гривень, а інші змінні витрати - 30 грн. Усі витрати на виробництво здійснюються рівномірно впродовж виробничого циклу. Придбання сировини, виготовлення і реалізація виробів відбувається щоденно партіями по 40 штук. Ціна реалізації одиниці продукції -200 гривень. Матеріальні ресурси знаходитимуться у виробничих запасах протягом 20 днів, тривалість виробничого циклу – 5 днів. Запас готової продукції на складі підприємства створюватиметься приблизно на 3 доби. 40 % щоденної реалізації продукції буде здійснюватися на умовах комерційного кредиту терміном на два місяці. Сума орендної плати за користування приміщенням становитиме 450 тис.гривень, а створюваний резерв грошових коштів - 10000 гривень. Необхідно розрахувати загальну потребу підприємців в основному та оборотному капіталі для започаткування бізнесової діяльності. Задача 5. ПАТ здійснює оцінку інвестиційного проекту, параметри якого подані у таблиці. Чи доцільно реалізувати проект? Відповідь обґрунтуйте за допомогою показників чистої теперішньої вартості, індексу доходності та терміну окупності інвестицій за умови, що дисконтна ставка проекту 10 %, а ставка податку на прибуток підприємств становить 18%. Показники Значення на дату аналізу поч. 1 р. кін. 1р. кін. 2 р. кін. 3 р. 1. Товарна продукція, тис.грн - 24000 26000 29000 2. Рентабельність продаж, % - 20 20 25 1. Амортизаційні відрахування, % до собівартості - 10 10 10 4. Інвестиції, тис.грн 6600 - - - Задача 6.Визначити виробничу потужність складальної дільниці приладобудівного підприємства, користуючись такими даними: • корисна площа складальної дільниці становить 200 м2 • зайнята під виріб площа дорівнює 2,5 м2 а робоча зона для складання одного виробу – 20% від його площі • тривалість складання одного виробу – 8 днів • вихідних та святкових днів у році – 116 • заплановані технічні зупинки роботи дільниці - 2 дні щомісячно протягом року • режим роботи дільниці – 2 зміни • тривалість зміни - 6,5 годин Задача 8.ПрАТ “ОПТІМА” спеціалізується на виробництві концентратів кольорових металів. У звітному році номенклатура продукції включала три позиції: концентрати молібдену, вольфраму та титану. Річний обсяг чистої виручки від реалізації продукції становить: 2,45 млн.грн по молібдену, 2,93 млн.грн по вольфраму та 4,8 млн.грн по титану. Прямі витрати на виробництво продукції є такими: 1,1 млн.грн по молібдену, 0,54 млн.грн по вольфраму та 2,3 млн.грн по титану. Річний обсяг непрямих витрат складає 2,12 млн.грн і, згідно облікової політики підприємства, має бути розподілений по видам продукції пропорційно до витрат часу на їх виготовлення. Технологічний процес отримання одиниці концентрату складає: для молібдену 2,5 днів, для вольфраму 5 днів, та 3,5 днів для титану. Необхідно визначити найприбутковіший вид продукції . Задача 9.Обсяг чистого прибутку акціонерного товариства склав 8,6 млн.грн. Компанія здійснить нормативне поповнення резервного фонду, виплатить на кожну з 200 тис. привілейованих акцій дивіденд у розмірі 2,5 грн., поверне основну суму боргу за кредитом на 450 тис.грн., а решту спрямує на виплату дивідендів звичайним акціонерам. Потрібно розрахувати коефіцієнт виплати чистого прибутку звичайним акціонерам. Задача 10.Згідно чинного законодавства будь-яке підприємство з ознаками критичної неплатоспроможності (в звітному періоді коефіцієнт поточної ліквідності є меншим за 1 та фінансовий результат до оподаткування менший нуля) повинно самостійно звернутися до господарського суду з заявою про своє банкрутство. Використовуючи приведені в таблиці дані, визначте підприємство, яке повинно вдатися до добровільного банкрутства. Таблиця Основні показники діяльності компаній, тис.грн Показник Компанія ПАТ "Прайд" ПАТ "Скілур" ТОВ "МКС" 1. Оборотні активи 3400 2370 180 2. Поточна заборгованість 2900 2640 170 3. Результат основної діяльності -210 -560 240 4. Результат іншої операційної діяльності 435 140 75 5. Результат фінансової діяльності -250 -630 -25