0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Економіка підприємства (ID:599887)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 14
Рік виконання: 2022
Вартість: 100
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП Завдання 1. Первісна вартість основних засобів швейної фабрики на початок року становила 800 тис.грн. З місяця 7 введено в експлуатацію нову технологічну лінію вартістю 5600 тис.грн. Витрати на транспортування і монтаж технологічної лінії склали 300 тис. грн. Прогнозований нормативний термін експлуатації технологічної лінії становитиме 17 років, а ліквідаційна вартість – 30 тис. грн. З місяця 6 на підприємстві вибуло основних засобів на 14 тис.грн. Річний обсяг виконаних робіт за рік – 3800 тис.грн. У найбільш навантаженій зміні в середньому зайнято 120 робітників. Середній рівень податків, що сплачує підприємство – 25% від обсягу виручки від реалізації. Визначити: 1. Показники ефективності використання та відтворення основних засобів швейного підприємства: загальні (фондовіддачу, фондоємність, фондоозброєність, рентабельність), та часткові (коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття, темп росту, темп приросту, коефіцієнт масштабності). 2. Визначити норму та суми амортизаційних відрахувань (за 5 років) для технологічної лінії якщо застосовуються наступні методи: - прямолінійний; - зменшення залишкової вартості; - прискореного зменшення залишкової вартості; - кумулятивний. 3. За результатами розрахунків проілюструвати графічно зміну вартості основних засобів при використанні конкретного методу нарахування амортизації та зробити висновки щодо економічної вигоди для підприємства при застосуванні конкретного методу нарахування амортизації. Завдання 2. Випуск товарної продукції за рік склав 220 тис. од., виробнича собівартість виробу – 89 грн., ціна виробу на 12% перевищує його виробничу собівартість. Середньорічний залишок оборотних коштів – 1700 тис. грн., тривалість виробничого циклу виготовлення виробу – 13 календарних днів, матеріальні витрати на виробництво одного виробу – 67 грн. Визначити: 1. Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві. 2. Показники ефективності використання оборотних коштів: коефіцієнт оборотності, коефіцієнт закріплення, тривалість одного обороту, рентабельність оборотних коштів. Завдання 3. Швейна майстерня виготовляє швейні вироби домашнього вжитку, зокрема комплект А і комплект Б. Дані про витрати, пов’язані з виробницт вом наведено у таблиці 1. Таблиця 1 - Структура витрат на виробництво швейних виробів № п/п Стаття витрат Витрати по видам про- дукції, тис. грн. А Б 1 Сировина і матеріали 14000 9200 2 Зворотні відходи 85 77 3 Покупні вироби 230 320 4 Основна заробітна плата виробничих робітників 2450 2000 Крім вищезазначених, підприємство несе витрати пов’язані з: - енерго - та водопостачанням виробничого процесу – 3300 тис. грн; - амортизацією основних засобів виробничого призначення – 600 тис. грн; - оплатою праці апарату управління виробництвом – 640 тис. грн; - проведенням технічного обслуговування, ремонту машин – 900 тис. грн. Загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування і управління підприємством, складають 1100 тис. грн. Непрямі витрати, пов’язані з реалізацією продукції – 1950 тис. грн. Обсяг витрат підприємства пов’язаних з утриманням власного табору відпочинку складають 900 тис. грн. Ставка єдиного соціального внеску для підприємства – 22%, відсоток для виплати премій виробничим робітникам за виконання виробничих завдань – 15% від основної заробітної плати. Обсяг виробництва продукції склав 7800 штук виробів А та 8000 виробу Б. Виробничий цикл виготовлення продукції – короткий, незавершене виробництво відсутнє. Визначити: 1. Розподілити загальновиробничі витрати пропорційно прямим виробничим витратам. 2. Розподілити позавиробничі витрати пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників. 3. Визначити річний обсяг операційних витрат. 4. Розрахувати повну собівартість одиниці продукції А та Б. ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Завдання 1. Первісна вартість основних засобів швейної фабрики на початок року становила 800 тис.грн. З місяця 7 введено в експлуатацію нову технологічну лінію вартістю 5600 тис.грн. Витрати на транспортування і монтаж технологічної лінії склали 300 тис. грн. Прогнозований нормативний термін експлуатації технологічної лінії становитиме 17 років, а ліквідаційна вартість – 30 тис. грн. З місяця 6 на підприємстві вибуло основних засобів на 14 тис.грн. Річний обсяг виконаних робіт за рік – 3800 тис.грн. У найбільш навантаженій зміні в середньому зайнято 120 робітників. Середній рівень податків, що сплачує підприємство – 25% від обсягу виручки від реалізації. Визначити: 1. Показники ефективності використання та відтворення основних засобів швейного підприємства: загальні (фондовіддачу, фондоємність, фондоозброєність, рентабельність), та часткові (коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття, темп росту, темп приросту, коефіцієнт масштабності). 2. Визначити норму та суми амортизаційних відрахувань (за 5 років) для технологічної лінії якщо застосовуються наступні методи: - прямолінійний; - зменшення залишкової вартості; - прискореного зменшення залишкової вартості; - кумулятивний. 3. За результатами розрахунків проілюструвати графічно зміну вартості основних засобів при використанні конкретного методу нарахування амортизації та зробити висновки щодо економічної вигоди для підприємства при застосуванні конкретного методу нарахування амортизації. Завдання 2. Випуск товарної продукції за рік склав 220 тис. од., виробнича собівартість виробу – 89 грн., ціна виробу на 12% перевищує його виробничу собівартість. Середньорічний залишок оборотних коштів – 1700 тис. грн., тривалість виробничого циклу виготовлення виробу – 13 календарних днів, матеріальні витрати на виробництво одного виробу – 67 грн. Визначити: 1. Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві. 2. Показники ефективності використання оборотних коштів: коефіцієнт оборотності, коефіцієнт закріплення, тривалість одного обороту, рентабельність оборотних коштів. Завдання 3. Швейна майстерня виготовляє швейні вироби домашнього вжитку, зокрема комплект А і комплект Б. Дані про витрати, пов’язані з виробницт вом наведено у таблиці 1. Таблиця 1 - Структура витрат на виробництво швейних виробів № п/п Стаття витрат Витрати по видам про- дукції, тис. грн. А Б 1 Сировина і матеріали 14000 9200 2 Зворотні відходи 85 77 3 Покупні вироби 230 320 4 Основна заробітна плата виробничих робітників 2450 2000 Крім вищезазначених, підприємство несе витрати пов’язані з: - енерго - та водопостачанням виробничого процесу – 3300 тис. грн; - амортизацією основних засобів виробничого призначення – 600 тис. грн; - оплатою праці апарату управління виробництвом – 640 тис. грн; - проведенням технічного обслуговування, ремонту машин – 900 тис. грн. Загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування і управління підприємством, складають 1100 тис. грн. Непрямі витрати, пов’язані з реалізацією продукції – 1950 тис. грн. Обсяг витрат підприємства пов’язаних з утриманням власного табору відпочинку складають 900 тис. грн. Ставка єдиного соціального внеску для підприємства – 22%, відсоток для виплати премій виробничим робітникам за виконання виробничих завдань – 15% від основної заробітної плати. Обсяг виробництва продукції склав 7800 штук виробів А та 8000 виробу Б. Виробничий цикл виготовлення продукції – короткий, незавершене виробництво відсутнє. Визначити: 1. Розподілити загальновиробничі витрати пропорційно прямим виробничим витратам. 2. Розподілити позавиробничі витрати пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників. 3. Визначити річний обсяг операційних витрат. 4. Розрахувати повну собівартість одиниці продукції А та Б. ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ