0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Контрольна робота з дисципліни "Економіка підприємства" (ID:87233)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 29
Рік виконання: 2015
Вартість: 50
Купити цю роботу
Зміст
Теоретична частина 1. Види й організаційно-правові форми об’єднань підприємств 2. Показники використання оборотних коштів підприємства Практична частина Задача 1 Визначити фондовіддачу, фондоємкість основних засобів у звітному періоді та порівняти їх з базовими значеннями. Розрахувати коефіцієнти оновлення та вибуття основних засобів. Визначити, за який термін відбудеться повне оновлення основних засобів при збереженні данного темпу руху. Вихідні данні для розрахунку наведені у таблиці 1 . Таблиця 1 Вихідні данні для задачі №1 № Показники Од. вимі-ру ВАРІАНТИ 6 1 Товарна продукція у базисному періоді тис.грн 18300 2 Фондовіддача у базісному періоді ---- 8.9 3 Збільшення обсягу товарної продукції у звітному періоді % 8 4 Вартість основних засобів на початок звітного періоду тис. грн 4050 5 Обсяг та термін введення в дїю новіх основних засобів тис. грн 550 з 1.08 6 Обсяг та термін виведення з експлуатації спрацьованих основних засобів тис. грн 202 з 1.05 Проаналізувати отримані результати. Задача 2 Розрахувати показники обігових коштів у плановому році та визначити умовну економію внаслідок прискорення їх обігу. Вихідні данні для розрахунку наведені у таблиці 2. Таблиця 2. Вихідні данні до задачі №2 Показники Одвиміру ВАРІАНТИ 6 1 Обсяг реалізованої продукції у звітному році тис грн 4468,6 2 Середньоріч-ний залишок обігових коштів у звітному році тис грн 297,91 3 Збільшення обсягу реалізації продукції у плановому році % 3,5 4 Прискорення оборотності обігових коштів у плановому році дні 5 Проаналізувати отриманні результати Задача 3 Розрахувати запланований процент зниження витрат підприємства на виробництво та реалізацію продукції. Визначити витрати підприємства на одиницю продукції у плановому році. Вихідні данні надані у таблиці 3. Таблиця 3 Вихідні данні для задачі №3. № п/п Показники Од. вим ВАРІАНТИ 6 6 1 Витрати підприємства на одиницю продукції грн 447 2 Структурв витрат підприємства: - матеріальні витрати % 78 - заробітна плата основних робітників % 15 - витрати на управління та обслуговування виробництва % В плановому році очікуються наступні зміни: а). Підвищення продуктивності праці основних виробітничих робітників % 5 б). Підвищення обсягу виробництва % 7 в). збільшення заробітної плати виробітничих робітників % 3 г). ціни на матеріали підвищаться (+), зменьшаться (-) % - 1,3 д). Зменшення норм використання матеріалів % 1,3 е). Підвищення витрат на управління та обслуговування виробництва % 0 Проаналізувати отриманні результати. Задача 4 Відтворити втрачені дані звіту про фінансові результати діяльності підприємства та розрахувати показники рентабельності. Вихідні данні наведені у таблиці 4. Таблиця 4. Вихідні данні для задачі №4. С т а т т я Варіант 6 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг) Податок на додану вартість 500 Акцизний збір - Інші відрахування з доходу 62,5 Чистий дохід (виручка) від реалі-зації продукції (товарів, послуг) ? Собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) 1075 Валовий: Прибуток ? Збиток - Інші операційні доходи 37,5 Адміністративні витрати 225 Витрати на збут 87,5 Інші операційні витрати 50 Фінансові результати від операційної діяльності Прибуток ? Збиток - Дохід від участі в капіталі - Інші фінансові доходи 62,5 Інші доходи 12,5 Фінансові витрати 75 Втрати від участі в капіталі 25 Інші витрати - Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування Прибуток ? Збиток - Податок на прибуток від звичайної діяльності ? Фінансові результати від звичайної діяльності Прибуток 708,75 Збиток - Надзвичайні: Доходи 87,5 Витрати - Податок з надзвичайного прибутку - Чистий Прибуток ? Збиток - Задача 5 Визначити можливий приріст продуктивності праці у плановому році. Розрахувати частку приріста продуктивності праці внаслідок впливу кожного фактора на загальний приріст продуктивності праці, а також питому вагу умовної економії чисельності по кожному фактору у загальній сумі економії. Вихідні данні надані у таблиці 5. Таблиця 5 Вихідні данні для задачі №5. № п/п Показники Од. вим. ВАРІАНТИ 6 1 Обсяг випуску продукції у звітному році тис. грн 81303 2 Чисельність персоналу у звітному році Чол 553 3 Структура персоналу підприємства: - робітники % 87 в т. ч. основні % 77 з них: - відрядники % 66 - погодинники % 11 - керівники, спеціалісти та службовці % 13 4 Збільшення обсягу виробництва у плановому році % 5,2 5 Умовне вивільнення робітників внаслідок підвищення технічного рівня виробництва Чол 10 6 Запланований приріст чисельності керівників, спеціалістів, службовців % 2,3 7 Заплановане перевиконання норм виробітку робітниками – відрядниками внаслідок удосконалення організації праці (Н О П) % 2,2 8 Втрата робочого часу % - у звітному році 5 - у плановому році 2 9 Фонд робочого часу Дні: - у звітному році 220 - у плановому році 224 Проаналізувати отриманні результати Список використаних джерел
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову