0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Особливості ефективності взаємодії соціальних мереж та українських інтернет ЗМІ (ID:698239)

Тип роботи: бакалаврська
Сторінок: 77
Рік виконання: 2020
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА ІНТЕРНЕТ-ЗМІ 5 1.1. Суть, зміст та структура соціальних мереж 5 1.2. Інтеграція інтернет-ЗМІ в медіа-середовище соціальних мереж 11 1.3. Методологія дослідження взаємодії інтернет-ЗМІ та соціальних мереж 16 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВЗАЄМОДІЇ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ 21 2.1. Принципи роботи українських інтернет-ЗМІ в різних соціальних мережах 21 2.2. Аналіз взаємодії соціальних мереж та українських інтернет-ЗМІ 26 2.3. Основні проблеми взаємодії соціальних мереж та українських інтернет-ЗМІ 37 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ 46 3.1. Сучасні тенденції та перспективи розвитку взаємодії соціальних мереж та українських інтернет-ЗМІ 46 3.2. Напрями підвищення ефективності взаємодії соціальних мереж та українських інтернет-ЗМІ 52 3.3. Ефективні стратегії поширення медіа-контенту українських інтернет-ЗМІ 60 ВИСНОВКИ 69 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 72
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Починаючи з другої половини 90-х років ХХ століття, нові інформаційні та комунікаційні технології активно впроваджуються в усі сфери життєдіяльності суспільства. Друга половина ХХ – початок ХХІ ст. характеризується стрімким зростанням масової комунікації і нових інформаційних технологій. Динамічний розвиток традиційних ЗМІ – преси, радіо, телебачення, поява й поширення Світового павутиння (інтернету) призвели до створення єдиного інформаційного простору, особливого віртуального середовища, створеного сукупністю безлічі медіапотоків. Для сучасних інтернет-ЗМІ соціальні мережі є не тільки вельми ефективним каналом просування контенту, а й основним комунікаційним майданчиком. Останнім часом кардинально змінилися структура інформаційного поля, медійних уподобань аудиторії, технологічна оснащеність районних засобів масової інформації. Якісні зміни сучасної медійної сфери призвели до суттєвої трансформації творчих методів і прийомів веб-журналістики [4, с. 79]. Одним з них стала інтеграція з соціальними мережами. Користувачі, передовсім молодь, змінюють інформаційні та розважальні сайти на соціальні мережі, які є для них головними джерелами новин. Розвиток сучасної медіасфери в контексті та комплексне вивчення взаємодії українських інтернет ЗМІ України та соціальних мереж видається вкрай актуальним. Проблеми розвитку та властивостей мережевого суспільства взагалі і соціальних Інтернет-мереж зокрема, а також віртуалізації сучасного суспільства досліджуються багатьма західними і вітчизняними вченими, зокрема: П. Бурд’є, В. Бюлем, Г. Градосєльською, Ж. Делезом, Д. Івановим, І. Семеновою, В. Сілаєвою, Г. Градосєльською, М. Кастельсом, С. Коноплицьким, Н. Коритніковою, Є. Прохоренко, С. Романенко, А. Фоміним, В. Щербиною та ін. Дослідження теми використання соціальних мереж у журналістиці можна поділити на кілька груп. До першої належать дослідження Б. Потятиника, Г. Почепцова, С. Машкової, В. Іванова, В. Шевченко, Н. Габор, О. Чекмишева, Ш. Рус-Моля, В. Шнайдера, у яких розглянуто теоретичні засади функціонування новітніх медій та Інтернет-ЗМІ зокрема. Наступну групу напрацювань складають наукові розвідки, які власне акцентують на особливостях розвитку та використання соціальних мереж. Це дослідження Р. Абдєєва, С. Афанасьєва, А. Бобкової, В. Іноземцева, Л. Масімової, І. Мудрої, Т.Фісенко та інших. Серед напрацювань зарубіжних дослідників це праці А. Тоффлера, А.Турина, Дж. Кіма, С. Тонга, Л. Лангвела, С. Маєрса та інших. В окрему групу пропонуємо виокремити Інтернет-ресурси «Медіакриткика», «Трибуна», «Медіасапієнс», «Детектор медіа», «Mymedia» сайти АУП, Медіакритики, де часто публікують дослідження на тему соціальних мереж, а також доробки Д. Брауна, Р. Орчарда та інших, розміщені на платформі «Youtube». Розвитку веб-журналістики присвячені праці українських дослідників Б. Потятиника і М. Чабаненко. Важливими для дослідження є роботи О. Вартанової і М. Лукіної, у яких інтернет-ЗМІ розглянуто в контексті соціально-політичних трансформацій медіасфери. Проте особливості ефективності взаємодії соціальних мереж та українських інтернет ЗМІ потребують додаткового вивчення. Мета дослідження - аналіз особливостей взаємодії соціальних мереж та українських інтернет-ЗМІ, виявленні найбільш оптимальної моделі для розповсюдження новин в соціальних мережах та систематизація медіа-інструментарію для фахової роботи журналістів у соціальних мережах. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження: - визначити суть, зміст та структуру соціальних мереж; - розглянути інтеграцію інтернет-ЗМІ в медіа-середовище соціальних мереж; - вивчити методику дослідження взаємодії інтернет-ЗМІ та соціальних мереж; - узагальнити принципи роботи українських інтернет-ЗМІ в різних соціальних мережах; - проаналізувати взаємодію соціальних мереж та українських інтернет-ЗМІ; - виокремити основіні проблеми взаємодії соціальних мереж та українських інтернет-ЗМІ; - дослідити тенденції та перспективи розвитку взаємодії соціальних мереж та українських інтернет-ЗМІ; - запропонувати напрями підвищення ефективності взаємодії соціальних мереж та українських інтернет-ЗМІ; - визначити ефективні стратегії поширення медіа-контенту українських інтернет-ЗМІ. Об’єктом дослідження є соціальні мережі (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram). Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти використання соціальних мереж у журналістській діяльності. Методи дослідження визначалися метою роботи та вирішенням теоретичних завдань. Були використані методи теоретичного рівня: теоретичний аналіз проблеми дослідження на основі вивчення соціологічної і методичної літератури, історичний, змістово-логічний метод (аналіз), метод моделювання. Обсяг і структура магістерської роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи - 77 сторінок комп’ютерного тексту, в тому числі 9 рисунка, 1 таблиця, 64 джерел використаної літератури.