066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Вдосконалення управління якістю продукції та праці на ЗАТ «Первомайський Молочноконсервний комбінат» (ID:109882)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:ЗЕД
Сторінок: 42
Рік виконання: 2008
Вартість: 350
Купити цю роботу
Зміст
Зміст Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти управління якістю продукції та праці 1.1Поняття якості та її оцінка 1.2 Основні етапи розвитку систем якості 1.3 Стандартизація та сертифікація якості продукції 1.4.Управління якістю праці Розділ 2. Управління якістю продукції та праці на ЗАТ «Первомайський Молочноконсервний Комбінат» 2.1.Організаційно-економічна характеристика ЗАТ «Первомайський Молочноконсервний Комбінат» 2.2. Оцінка рівня управління якістю продукції та праці підприємства Розділ 3. Вдосконалення управління якістю продукції та праці на ЗАТ «Первомайський МКК»
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Вступ В умовах розвитку міжнародної торгівлі і споріднених їй видів діяльності, усіх окремих підприємств та галузей економіки на зовнішньому і внутрішньому ринках пов¬ністю залежить від того, наскільки їх продукція або послуги відповідають стандартам якості. Тому я вважаю що проблема забезпечення і підвищення якості про¬дукції актуальна для всіх країн і підприємств. Від її вирішення в значній мірі зале¬жить успіх і ефективність національної економіки. При цьому необхідно враховува¬ти те, що підвищення якості продукції – задача довгострокова і безперервна. Рівень якості продукції не може бути постійною величиною. Вироби залишаються техніч¬но прогресивними, зручними, красивими, модними до тих пір, доки їм на зміну не прийдуть нові, ще більш досконалі, що обумовлено науково-технічним прогресом в науці і техніці. Але на кожному часовому етапі якість продукції повинна бути опти¬маль¬ною, тобто такою, що максимально задовольняє потреби споживачів при від¬нос¬но¬ мінімальних затратах на її досягнення. З розвитком науково технічного прогресу проблема якості не спрощується, а, навпаки, стає складнішою. Тому вирішувати її традиційними методами, тобто лише шляхом контролю якості готової продукції, практично неможливо. Повинен бути ком¬плексний, системний підхід, реалізація якого можлива лише в рамках системи управління якістю. Відомий американський спеціаліст Едвард Демінг ще в 1950 р. Писав, що на 85% вирішення проблеми якості залежить не від людей, а від системи управління якістю. Значну роль в підвищенні якості продукції відіграють стандарти, які є організаційно¬-¬технічною основою систем якості. На перших порах мала місце практика внесення в контракти вимог до систем якості, що доповнювали вимоги до продукції, а також до перевірки систем якості на підприємстві у виробника. Для регулювання процесу перевірки систем якості в ряді країн (США, Канада, Великобританія та ін¬ших) були створені національні стандарти, що встановлюють вимоги до систем якос¬ті, а в 1987 р. Міжнародною організацією із стандартизації ISO були розроблені і впроваджені міжнародні стандарти серії 9000, доповнені в подальшому стандар¬тами 10000, які сконцентрували досвід управління якістю, нагромаджений в різних країнах, і в багатьох із них були впроваджені як національні. В останні десятиліття одним із важливих механізмів гарантії якості стала серти¬фікація, яка переросла в норму торгових відносин будь-якого рівня. Якщо на ранніх етапах появи і розвитку сертифікації в її проведенні був зацікавлений головним чином виробник (з метою одержання гарантій відповідності певних характеристик виробів) і споживач, то зараз до вирішення задач сертифікації залучені громадські і приват¬ні виробники, споживачі та науково-технічні організації, уряди більшості країн і на¬віть міжурядові організації. При цьому сертифікація з продукції поширилась на сис¬теми якості. Сертифікація продукції пов’язана з оцінкою показників її якості, тобто вимірю¬ванням їх з використанням певних засобів вимірювання, достовірність і точність яких вивчає метрологія. Тому значно зростає роль метрологічного забезпечення якос¬ті продукції. Таким чином, проблема забезпечення якості продукції є комплексною: науковою, технічною, економічною і соціальною, і у вирішенні її повинні приймати уча¬сть висококваліфіковані спеціалісти, які вільно володіють сучасними методами уп¬рав¬ління якістю, незалежно від того, в якому секторі вони працюють: державному чи приватному, на великих підприємствах чи в малому і середньому бізнесі, тому що загальні принципи організації і забезпечення високої якості продукції та послуг не залежать від розміру підприємства. Зараз виготовляється багато продукції яка б могла стати конкурентноспроможною на світовому ринку, але їй не вистачає забезпечення якості. Це може бути обумовлено тим, що підприємці не знають як досягти більш високої якості без великих витрат, або допускаються деяких помилок при забезпеченні якості своєї продукції. Об’єкт дослідження – молочно переробна промисловість Миколаївської області. Предмет дослідження - управління якістю продукції та праці на ЗАТ «Первомайський Молочноконсервний комбінат». Метою роботи є розробка методичних підходів та практичних рекомендацій щодо управління якістю продукції та праці в зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Методи дослідження –теоретичного узагальнення та порівняння - для уточнення понятійного апарату управління витратами на забезпечення якості продукції; статистичного аналізу - для проведення аналізу емпіричних даних і дослідження особливостей забезпечення якості продукції в умовах трансформаційної економіки; системного підходу формалізації та економіко-математичного моделювання - для обґрунтування і розробки основних шляхів підвищення ефективності управління витратами на забезпечення якості продукції. Теоретико-методологічні й економіко-організаційні аспекти управління витратами на забезпечення якості продукції відображені в роботах провідних вітчизняних і зарубіжних вчених економістів: І. Ансоффа, Л. Водачека, З. Ш. Гейлера, А.В. Гличева, Д. Джуран, Л.В. Дікань, Ю.Б. Іванова, Д.С. Демиденко, В.Е. Ластовецького, Л.А. Матвєєва, В.Ю. Огвоздіна, Г.С. Одінцової, В.В. Окрепілова, В.С. Пономаренка, О.І. Пушкаря, В.М. Соколенко, С.А. Стукова, А. Субето, А. Фейгенбаума, З.Ю. Хамдамова, Д. Харрінгтона, А. Яруговой та ін.