066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Етапи історії протестантизму в україні (ID:336659)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Історія
Сторінок: 36
Рік виконання: 2014
Вартість: 200
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП………………………………………………………………………2 РОЗДІЛ І. Історичні передумови появи та шляхи поширення протестантизму на території України……………………………………………………………………………..4 1.1. Політичні передумови появи та шляхи поширення протестантизму на території України………………………………………………………………….4 1.2. Соціально-економічні передумови появи протестантизму на території України……………………………………………………………………………..8 РОЗДІЛ ІІ. Реформація та ранні течії протестантизму в Україні………12 2.1. Діяльність осередків лютеранства, кальвінізму, чеських братів на українських землях……………………………………………………………….12 2.2. Діяльність представників антитринітаризму і социніанства………15 РОЗДІЛ ІІІ. Сучасний розвиток протестантизму в Україні……………19 3.1. Розвиток протестантизму в Україні до 1917 року…………………19 3.2. Протестантизм в УРСР……………………………………………….22 3.3. Особливості розвитку протестантизму в Україні у часи незалежності (1991-2014)………………………………………………………………………..25 ВИСНОВКИ……………………………………………………………….28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ………..31
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Актуальність дослідження. Активні суспільні перетворення, які активізувалися з проголошенням незалежності України у 1991 р., включають і суттєві зміни у релігійному житті. Аналітика протестантизму в сучасному релігієзнавчому дискурсі виходить на новий теоретичний рівень, на якому здійснюється перехід від опису і систематизації фактів до концептуалізації протестантських течій як релігійно-соціального феномену. Після періоду підпільної діяльності та утисків з боку влади як у період існування Російської імперії, до складу якої входили землі України, так і у період існування СРСР, протестанти отримали конституційно гарантоване право на свободу віросповідання та діяльність. Проте, незважаючи на активне поширення переконань, дана релігійна ідея не стала панівною в Україні. Причини неприйняття варто шукати в історичному контексті становлення протестантської релігійної думки в Україні. Разом з тим, дана ідеологія спричинила значний вплив на розвиток національної української культури, про що підтверджує ряд досліджень, в тому числі і дане. В наш час ідеї Реформації знаходять нові тлумачення в контексті спільного взаємообумовленого розвитку глобальних трансформацій та національних культур. Разом із традиційними церквами, протестантизм став невід'ємною складовою національної історії та релігійної карти України. Дослідження специфіки засвоєння європейської Реформації в українському протестантизмі, а також особливостей його зв'язку з суспільними процесами на українських землях є актуальною історично-релігієзнавчою проблемою. Все це, а також відсутність єдиного комплексного дослідження даної проблеми обумовлюють її актуальність. Об'єктом дослідження є етапи історії протестантизму в Україні. Предмет дослідження – особливості розвитку та діяльності протестантських течій на території України у XVI – XХІ століттях та їх роль у релігійному житті країни. Метою дослідження є всебічне висвітлення етапів розвитку протестантизму в Україні та їх ролі у релігійному житті країни та його взаємовпливів з європейською. Досягнення вказаної мети передбачає вирішення наступних завдань: 1. Охарактеризувати історичні передумови появи та шляхи поширення протестантизму на території України 2. Простeжити етапи історичного розвитку та особливості діяльності протестантських конфесій на території Україні 3. Розкрити особливості протестантизму на сучасному етапі розвитку Хронологічні рамки роботи визначаються межами з XVI ст. по 2014 р. століття, тобто періодом від виникнення і початку поширення протестантських ідей до сьогодні. Територіальні межі дослідження визначаються кордонами українських земель. Джерельну базу складає сукупність історіографічних джерел – це опубліковані матеріали різножанрового характеру – наукові, публіцистичні праці, спеціалізовані видання та підручники для студентів. Ці роботи висвітлюють окремі аспекти досліджуваної проблеми. Структура дослідження обумовлена послідовністю вирішення поставлених задач дослідження. Дослідження складається зі вступу, основної частини (двох розділів), висновків і списку використаних джерел і літератури. Загальний об'єм роботи складає 36 сторінок друкованого тексту, обсяг літературно-джерельної бази становить 48 джерел публіцистичного та наукового характеру.