066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Становлення ідей протестантизму в Західній Європі (ID:336662)

Тип роботи: дипломна
Дисципліна:Історія
Сторінок: 79
Рік виконання: 2016
Вартість: 500
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП……………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ І. Історіографія та джерельна база дослідження……………..6 1.1. Стан наукової розробки теми………………………………………..6 1.2. Джерельна база……………………………………………………….11 РОЗДІЛ ІІ. Історичні передумови появи та поширення протестантизму у Західній Європі……………………………………………………………………13 2.1. Причини та передумови появи та поширення протестантизму……13 2.2. Католицизм та протестантизм: особливості формування культу. Історія взаємовідносин…………………………………………………………………….23 РОЗДІЛ ІІІ. Особливості течій раннього протестантизму……………..33 3.1. Лютеранство та кальвінізм як виразники Європейського материкового протестантизму……………………………………………………33 3.2. Англіканство як особлива течія раннього протестантизму у Західній Європі……………………………………………………………………………….42 РОЗДІЛ ІV. Пізній протестантизм у Західній Європі та поширення догматики протестантів……………………………………………………………50 4.1. Наслідки Реформації. Становлення та особливості течій пізнього протестантизму (баптистів, адвентистів, свідків Єгови та протестантських сект)………………………………………………………………………………….50 4.2. Вплив протестантизму у соціальній та політичній сферах………….57 4.3. Особливості доктрин протестантизму у працях вчених-протестантів……………………………………………………………………….63 ВИСНОВКИ……………………………………………………………….68 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ…………….72
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Актуальність дослідження обумовлена місцем релігії у світовій цивілізації. На початку XIV ст. в країнах Центральної і Північної Європи виникає рух, спрямований проти феодалізму і його церковного виразу – католицизму, проти самовладдя і безсоромного здирства папської курії. Незалежно від епохи релігія завжди була і залишається найважливішим фактором, що визначає світогляд і менталітет, ідентичність і культуру того чи іншого народу. Вона створює національний характер, допомагає формувати уявлення про навколишній світ і впливає на сприйняття подій, що відбуваються за межами власної країни. Тому в умовах духовної експансії особливої актуальності набуває вивчення протестантської культури, яка відіграє вагому роль у політиці та культурі Західної Європи і на сучасному етапі. Вплив протестантської моделі відчувається практично у всіх сферах суспільного і політичного життя держав Європи епохи Ренесансу. Аналітика протестантизму в сучасному релігієзнавчому дискурсі виходить на новий теоретичний рівень, на якому здійснюється перехід від опису і систематизації фактів до концептуалізації протестантських течій як релігійно-соціального феномену. В наш час ідеї Реформації знаходять нові тлумачення в контексті спільного взаємообумовленого розвитку глобальних трансформацій та національних культур. Рецепція світовими державами культури Відродження та Реформації значною мірою змінила вектор розвитку її суспільства, заклала підвалини толерантності й плюралізму його релігійно-культурного життя. Водночас, поряд з історичними церквами, протестантизм став невід’ємною складовою національної історії та релігійної карти світу та Європи. Історична наука переходить від систематизації фактів до цілісного бачення Реформації, як релігійно-соціального феномену. Адже цей феномен в деякій мірі продовжує існувати і в наші дні: спадщина Реформації – сучасні протестантські церкви активно розвиваються, змінюючи духовне і соціально-політичні світогляд людей. Все це, а також відсутність єдиного комплексного дослідження даної проблеми обумовлюють її актуальність. Метою дослідження є всебічне висвітлення становлення та діяльності протестантських релігійних течій на території Західної Європи та їх ролі у розвитку європейської культури. Зазначена мета конкретизується наступними завданнями: 1. Охарактеризувати стан історіографії та джерельної бази стосовно проблеми становлення ідей протестантизму у Західній Європі 2. Простeжити історичні передумови появи та поширення протестантизму у Західній Європі 3. Розкрити особливості течій раннього та пізнього протестантизму та тенденції поширення догматики протестантів Об’єкт дослідження – релігійна ситуація в Західній Європі у Новий та Новітній період. Предмет дослідження – процес становлення та розвитку ідей протестантизму у Західній Європі. Хронологічні рамки роботи визначаються межами з XVI по XІХ століття, тобто періодом від виникнення і початку поширення протестантських ідей до періоду визнання протестантизму як одного із дозволених та сповідуваних віровчень та поширення другої хвилі протестантизму. Хронологічні межі охоплюють поширення ідей раннього та пізнього протестантизму, що передбачає у певній мірі різні підходи до трактування особливостей досліджуваної доктрини. Територіальні межі дослідження визначаються кордонами європейських держав станом на XVI століття по ХІХ століття. Методологічну основу дослідження складають наукові принципи об’єктивності та історизму, які передбачають безпристрасний аналіз у політичному відношенні зібраного матеріалу у контексті конкретної історичної ситуації, використання всіх доступних джерел та літератури. У ході дослідження були застосовані системний, ретроспективний, проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний та аналітико-синтетичний методи дослідження. Наукова новизна дослідження полягає у спробі здійснення єдиного системного дослідження проблеми становлення ідей протестантизму в Західній Європі. По новому висвітлено реальну роль і місце протестантських ідей у розвитку європейської культури та їх наслідків для політики держав. Проаналізовано причини невдач та перемог і отримання статусу офіційної релігії в окремих державах Західної Європи та подальше закріплення догматики і набуття нових трактувань. Практичне значення роботи полягає у тому, що її зміст, положення, висновки можуть бути використані студентами для підготовки до семінарських занять з курсів ...