066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

політика освіченого абсолютизму габсбургів у словянських землях у 18 столітті (ID:336668)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Історія
Сторінок: 41
Рік виконання: 2016
Вартість: 150
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП………………………………………………………………………3 РОЗДІЛ І. ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ОСВІЧЕНОГО АБСОЛЮТИЗМУ………………………………………………..5 1.1. Становлення та основні положення концепції освіченого абсолютизму………………………………………………………………………..5 1.2. Філософські засади політики освіченого абсолютизму……………..10 РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ ОСВІЧЕНОГО АБСОЛЮТИЗМУ ГАБСБУРГАМИ НА СЛОВ’ЯНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ……………………………………………………………………………14 2.1. Реформи та їх проблеми під час впровадження політики освіченого абсолютизму на території Австрійської імперії…………………………………14 2.2. Особливості політики освіченого абсолютизму на етнічних землях слов’ян………………………………………………………………………………21 2.3. Політика освіченого абсолютизму на території Російської та Австрійської імперій: порівняльний аспект………………………………………24 РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМА ПРОСВІТНИЦЬКОГО АБСОЛЮТИЗМУ ГАБСБУРГІВ У СУЧАСНІЙ НАУЦІ……………………………………………29 3.1. Освічений абсолютизм у поглядах вітчизняних науковців…………..29 3.2. Освічений абсолютизм у поглядах зарубіжних науковців…………32 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ…………….38
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Актуальність теми. Друга половина XVIII ст. в монархії Габсбургів стала часом, коли центральна влада все більш усвідомлено і широко почала втручатися в регулювання, зміна і вдосконалення різних сторін суспільного життя, будь то економіка, судочинство, військова справа, адміністративна система або народну освіту. Епоха, на яку припали такі масштабні реформи, в історичній павука прийнято називати освіченим абсолютизмом. Дискусії навколо самого терміна розглядаються нижче, тут же процитуємо французького історика Роже Шартьє, який писав «те нове, що принесла з собою епоха Просвітництва, полягає в різноманітних видах діяльності, в основі яких лежить турбота про користь і процвітання, які спрямовані на те, щоб упорядковувати світи і народи, і будуються (і в плані інтелектуальному, і в плані організаційному) так, що вимагають абсолютно нового погляду на суспільство і повного нею перебудови». Австрійський освічений абсолютизм в порівнянні з абсолютистськими (в тому числі освічено-абсолютистськими) режимами в інших німецьких державах другої половини XVIII ст. володів низкою унікальних рис. Цікавим та необхідним при розгляді даної теми є врахування особливостей ментальності тих етнічних груп, що проживали на території Австрійської імперії. Проте, незважаючи на актуальність та важливість даної проблеми, вона не була достатньою мірою досліджена та проаналізована. На сьогодні існують лише публікації, що висвітлюють окремі аспекти питання. Особливої актуальності набуває розгляд теорії та політики освіченого абсолютизму у сучасному науковому дискурсі та врахування поглядів науковців сучасності. Все це, а також відсутність єдиного комплексного дослідження даної проблеми обумовлюють її актуальність. Метою дослідження є розгляд проблеми освіченого абсолютизму Марії Терезії і Йосипа ІІ в сучасному науковому дискурсі та всебічне висвітлення усіх аспектів даної теми. Зазначена мета передбачає вирішення наступних завдань: 1. Розкрити історико-теоретичний аспект проблеми освіченого абсолютизму 2. З’ясувати особливості впровадження політики освіченого абсолютизму Габсбургами на слов’янських землях у XVI столітті 3. Охарактеризувати проблему просвітницького абсолютизму Габсбургів у сучасній науці Об’єкт дослідження – політика Австрійської імперії епохи освіченого абсолютизму та його сучасне трактування. Предмет дослідження – явище освіченого абсолютизму Марії Терезії і Йосипа ІІ в сучасному науковому дискурсі. Хронологічні рамки роботи визначаються межами XVIII століття, тобто періоду виникнення та поширення освіченого абсолютизму на території Австрійської імперії. Територіальні межі дослідження визначаються кордонами Австрійської імперії станом на другу половину XVIII століття. Методологічну основу дослідження складають наукові принципи об’єктивності та історизму, які передбачають безпристрасний аналіз у політичному відношенні зібраного матеріалу у контексті конкретної історичної ситуації, використання всіх доступних джерел та літератури. У ході дослідження були застосовані системний, ретроспективний, проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний та аналітико-синтетичний методи дослідження. Структура дипломної роботи обумовлена її метою та задачами і складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури (38 позицій). Загальний обсяг роботи -- сторінок.