066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Казначейська система обслуговування місцевих бюджетів (ID:148475)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 44
Рік виконання: 2016
Вартість: 300
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 1.1 Казначейство України як орган оперативного управління 1.2 Організація казначейського обслуговування 1.3 Автоматизація процесу казначейського обслуговування місцевих бюджетів АНАЛІЗ КАЗАЧЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 2.1Аналіз виконання бюджетів за доходами 2.2Аналіз виконання бюджетів за видатками 2.3Оцінка обслуговування казначейської системи обслуговування місцевих бюджетів РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 3.1Проблеми удосконалення механізму казначейського обслуговування місцевих бюджетів 3.2 Зарубіжний досвід казначейської системи обслуговування місцевих бюджетів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Рівень соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних утворень значною мірою залежить від стану формування та виконання відповідних місцевих бюджетів. Одним із напрямів підвищення ефективності управління бюджетним процесом на місцевому рівні є удосконалення діючої системи казначейського виконання бюджетів. Зокрема, удосконалення процесу бухгалтерського обліку, фінансової звітності та звітності з виконання бюджетів, управління фінансовими ресурсами. З моменту прийняття Україною статусу незалежної держави і до переведення на казначейське обслуговування вітчизняним місцевим бюджетам було притаманне хронічне надвелике фінансування одних статей видатків та недофінансування інших, постійне накопичення кредиторської заборгованості, значні зловживання у ході проведення фінансових операцій з коштами бюджетів та їх нецільове використання. Власне проблема тимчасової нестачі грошових коштів, що постає і нині перед місцевими бюджетами, та покладення на казначейські органи функції покриття касових розривів у процесі управління грошовими потоками місцевих бюджетів стала ключовою під час прийняття рішення про переведення коштів місцевих бюджетів на казначейське обслуговування. Касове виконання розрахунків державного та всіх місцевих бюджетів покладено чинним законодавством на Казначейство, яке, відповідно до Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого Указом Президента України № 460/2011 від 13.04.2011 р., є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України. Дослідженню теоретичних і практичних аспектів цього питання приділяли увагу у своїх працях такі відомі вчені, як В.Г. Александров, С.О. Булгакова, О.С.Даневич, О.I. Назарчук, К.М. Огданський, П.Г. Петрашко, Н.I. Сушко, В.І. Стоян, О.О. Чечуліна, , С.І. Юрій, О. М.Фесик та інші. Метою курсової роботи є теоретичний аналіз казначейської системи обслуговування місцевих бюджетів, визначення проблем та перспектив розвитку казначейської системи обслуговування місцевих бюджетів. Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: - охарактеризувати казначейство України як орган оперативного управління; - вивчити організацію казначейського обслуговування; - дослідити автоматизацію процесу казначейського обслуговування місцевих бюджетів; - проаналізувати виконання бюджетів за доходами; - проаналізувати виконання бюджетів за видатками; - оцінити обслуговування казначейської системи обслуговування місцевих бюджетів; - визначити проблеми удосконалення механізму казначейського обслуговування місцевих бюджетів; - вивчити зарубіжний досвід казначейської системи обслуговування місцевих бюджетів. Об’єктом дослідження є економічні відносини які виникають у процесі казначейської системи обслуговування місцевих бюджетів. Предметом дослідження є казначейська система обслуговування місцевих бюджетів. Інформаційна база курсової роботи: Бюджетний кодекс України, періодична література, наукові статті в яких висвітлюється тема біржових договорів, матеріали інтернет - форумів провідних науковців, зарубіжні та українські інтернет видання. У курсовій роботі використовувались наступні методи, а саме: узагальнення та систематизації при опрацюванні теоретичного матеріалу, аналізу та синтезу – при вивченні статистичних даних, табличний – при демонстрації результатів досліджень, абстрактно-логічний – при обґрунтуванні теоретичних узагальнень і висновків, послідовний метод при викладенні основного матеріалу.