066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Контролінг (ID:233185)

Тип роботи: контрольна
Дисципліна:Контролінг
Сторінок: 8
Рік виконання: 2018
Вартість: 50
Купити цю роботу
Зміст
Вихідні дані. На підприємстві розпочата підготовка короткострокового фінансового плану на наступний рік. Вихідні припущення: - бюджет розробляється поквартально; - підприємство виробляє і продає один вид продукції; - податок на прибуток розраховується по спрощеній схемі – прибуток розраховується за рік і рівномірно ділиться між кварталами. Система бюджетів складається поквартально на основі даних про прогнозовані обсяги збуту продукції (таблиця 1). Таблиця 1 Варіант Прогнозування ціна, грн. Вартість накладних витрат на 1 годину робочого часу, грн. 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 12 17000 18000 22000 24000 37 6,05 Оплата в поточному кварталі складає 80 % від об’єму виручки, 20 % оплачується в наступному періоді. Погашення дебіторської заборгованості на початок року очікується в 1-му кварталі планового року. Плановий залишок запасів готової продукції на кінець планового періоду складає 20% від об'єму продажу наступного періоду. Запаси готової продукції на кінець року плануються в розмірі 3500 од. продукції. Кількість сировини на од продукції складає 6,5 кг, ціна 1кг сировини оцінюється в 1,7 грн. Залишок сировини на кінець кожного кварталу планується на рівні 10% від потреби майбутнього періоду. Запас сировини на кінець року складає 6300кг. Оплата постачальникам за сировину здійснюється на таких умовах: 50% оплати в поточному кварталі і 50% в наступному періоді. Оплата праці виробничого персоналу здійснюється на таких умовах : витрати праці на 1 продукції = 0,8 години. Вартість однієї години разом з нарахуваннями складає 12,8 грн. Накладні витрати поділені на постійну і змінну частини. Планування змінних витрат здійснюється виходячи з нормативу 2грн. 1 година роботи основного персоналу. Інші накладні витрати оцінені на рівні 58 000грн за квартал, в т.ч. амортизація 14000 грн. Величина витрат на збут і адміністративні витрати також плануються у вигляді двох частин - змінної і постійної. Норматив змінної частини складає 1,7грн. на од. проданого товару. Таблиця 2 Показник 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Реклама 38000 38000 38000 38000 Зароб. плата менеджера 36000 36000 36000 36000 Страхування 1900 35000 Податок на прибуток = 25 % Стан активів і пасивів підприємства на початок планового періоду відображений у балансі (таблиця 3). Таблиця 3 Активи Пасиви Оборотні активи Поточні зобов’язання Грошові кошти 42500 Дебіторська заборгованість за товари 90000 Кредиторська заборгованість 25800 Сировина і матеріали 4200 7000 кг Власний капітал Готова продукція 26000 2000 од Статутний капітал 175000 Всього оборотні активи 162700 Нерозподілений прибуток 449900 Основні засоби Всього власний капітал 624900 Земля 80000 Будівлі і обладнання 700000 Амортизація -292000 Залишкова вартість будівель і обладнання 408000 Всього активи 650700 Всього пасиви 650700 В кінці року до відділу контролінгу надійшли фактичні дані, подані в таблиці 4. Таблиця 4 Звітні показники діяльності підприємства за минулий рік Варіант Обсяг продажу Ціна, грн. Використано матеріалів для випуску реалізованої продукції, кг Вартість використаних матеріалів, грн. Витрати часу праці на обробку 1-ці продукції, грн. Нарахована заробітна плата за виробництво реалізованої продукції, грн. Змінні накладні витрати, грн 12 80000 36,5 524000 932720 0,85 850000 378760 Також, у звітному році було оплачено постійних витрат на суму 418500грн., із яких 8000 грн. - це страхування, оплачене авансом за наступний рік. Необхідно: 1) На основі наведених даних' необхідно побудувати систему операційних бюджетів підприємства, яка включає:  Бюджет продажу.  План виробництва продукції.  Бюджет витрат на матеріали.  Бюджет витрат на оплату праці виробничого персоналу.  Бюджет накладних витрат.  Бюджет собівартості.  Бюджет адміністративних і маркетингових витрат.  Прогнозний звіт про прибутки і збитки. 2) Скласти фактичний звіт про прибуток і збитки за системою директ-костінг за звітний рік, порівняйте його показники з бюджетними даними гнучкого і фіксованого бюджету, і визначте загальні відхилення. 3) Деталізуйте загальні відхилення по матеріалам, труду і змінним виробничим накладним витратам. 4) Визначити точку беззбитковості і межу безпеки в натуральному і грошовому на основі планового(фіксованого бюджету) і фактичного звіту про прибутки і збитки. На основі розрахунків зробити висновки по кожному питанню.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову