0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Феномен "масового мистецтва" (ID:411095)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 28
Рік виконання: 2020
Вартість: 200
Купити цю роботу
Зміст
Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи масового мистецтва як елемента масової культури 5 1.1. Суть масового мистецтва 5 1.2. Масове мистецтво як елемент масової культури 9 Розділ 2. Розвиток масового мистецтва у сучасному світі 13 2.1. Види масового мистецтва 13 2.2. Особливості масового мистецтва в сучасному світі 17 Розділ 3. Перспективи та вплив масового мистецтва на суспільство 22 Висновок 28 Список використаної літератури 30
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Список використаної літератури 1. Александрова Е. Ю. Массовая культура: экономические возможности и риски. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 65. С. 212-219. 2. Безклубенко С. Д. Теорія культури: Навч. посіб. / С.Д. Безклубенко К. : КНУКіМ, 2002. 324 с. 3. Бурдье П. Рынок символической продукции. URL: http://bourdieu.name/book/export/html/51. 4. Вовкун В. В. Масове мистецтво як міфотворчість (природа творчого процесу). Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. 2013. Вип. 30. С. 41-46. 5. Горбачева А. Массовое искусство и цифровая революция. URL: https://nsuem.ru/scientific-activities/publishing-nsuem/chelovek-ru/n12/pdf/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf 6. Горностаєва М. В. Социальная динамика эстетического вкуса в условиях совмещения высокой и массовой культур URL: www.isras.ru/abstract.../1209202952.pdf 7. Гундорова Т. І. «Сільський гламур» і глобалізаційний кіч. URL: dt.ua/CULTURE/silskiy_glamur_i_globalizasiyniy_kich-60693.html. 8. Дацкевич И. Феномен массовой культуры. URL: https://polutona.ru/books/datskevich-fenomen-p1.pdf 9. Демографический переход. URL: http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0129590. 10. Демографический переход. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/. 11. Дикань В.Л. «Етичні основи бізнесу». Навчальний посібник. Харків: УкрДАЗТ, 2012. 316 с. 12. Доній Н. Є. Ціннісна динаміка масової культури: автореф. дис... канд. філософських наук: 09.00.08 Київський національний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. К., 2007. 16 с. 13. Драбчук Ю. П. Масова культура та свідомість людей: вплив та наслідки . Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. 2014. Вип. 33. С. 163-169. 14. Элбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества. URL: http://books.efaculty.kiev.ua/isekvc/4/g7/. 15. Китибаева А.И. Проблема демократизации искусства // Материалы научно-практической конференции (19 ноября 2019 г.) / Анапский филиал ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет». - Краснодар : Издательский Дом Юг, 2019. С.53 – 56. 16. Киященко Н. И. Массовая культура и массовое искусство как глобальная проблема XXI века. URL: http://www.read.in.ua/book208136/. 17. Козловски П. Культура постмодерна. М. : Республика, 1997. 240 с. 18. Компанієць В. В. Управління розвитком соціально-економічних систем у духовно-моральному та соціокультурному вимірі. Частина 2. Якість управління соціально-економічними системами: духовно-моральні та культурні пріоритети (на прикладі залізничного транспорту): монографія. Харків: УкрДАЗТ, 2012. 296 с. 19. Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. М.: OZON, 2016. 352 с. 20. Кремінь Василь. Філософія людиноцентризму як теоретична складова національної ідеї. Міжнародний суспільно-політичний тижневик «Дзеркало тижня». 13-19 травня 2005 р. С. 4. 21. Лютий Т. В. Культура масова і популярна: теорії та практики. Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України К., 2007. 124 с. 22. Макар О.Р. Масова культура та естетичний смак. Культура народов Причерноморья. 2012. № 235. С. 149-154. 23. Марцинковская Т.Д. Искусство в современном мире — новые формы и новые старые механизмы воздействия. Культурно-историческая психология. 2007. Том 3. № 2. С. 56–61. 24. Массовая культура. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 %B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2 %D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D 1%83%D 0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80 %D0%B0. 25. Массовая культура: за и против (беседа). URL: magazines.russ.ru/neva/2003/9/kult - pr. html 26. Массовая культура и ее отличительные особенности. Материалы IV Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум» URL: https://scienceforum.ru/2012/artide/2012001623">https://sciencefor um.ru/ 2012/article/2012001623. 27. Мозговий М. Деякі параметри взаємодії масового мистецтва і публіки. Студії мистецтвознавчі. К.: ІМФЕ НАН України, 2009. № 4(28). С. 34-42. 28. Никитина И. В. Культура. Искусство и обыденное сознание в социокультурной реальности современной западной цивилизации. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2010/12/15/1214861798/Nikitina.pdf. 29. Оленіна О. Ю. Функціонально-рольова специфіка сучасного мистецтва. Гуманітарний часопис. 2011. № 3. С. 5-11. 30. Прилуцька А. Є. Масова культура як соціально-ціннісна детермінанта сучасної художньої культур. Гуманітарний часопис. 2013. № 4. С. 26-32. 31. Синецкий С. Б., Синецкая Т. М. Искусство и интеллектуализация общества: новый старый смысл культурной политики (начало) // Вестник ЧГАКИ. 2014. №3 (39). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvo-i-intellektualizatsiya-obschestva-novyy-staryy-smysl-kulturnoy-politiki-nachalo. 32. Сторі Джон. Теорія культури та масова культура. Акма, 2005. С. 95. 33. Устименко-Косоріч О.А. Масова та елітарна культура: проблеми взаємодії: навч. посіб. для студ. зі спец. 8.02020401 «Музичне мистецтво». Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. 175 с. 34. Фархатдинов Н. Г. Искусство как товар: старые и новые исследовательские перспективы // Экономическая социология. 2011. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvo-kak-tovar-starye-i-novye-issledovatelskie-perspektivy. 35. Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Республика, 2001. 719 с. 36. Фромм Э. Здоровое общество / Э. Фромм; пер. с англ. Т. Банкетовой. - М. : АСТ; АСТ МОСКВА, 2009. 539 с. 37. Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков: Фолио, 2003. 503 с. 38. Hall Stuart & Whannel Paddy. Popular Arts / Stuart Hall, Paddy Whannel. London: Hutchinson, 1964. Р. 15. 39. Moulin R. 1994. The Construction of Art Values. International Sociology. 9 (1): Р. 5-12.