0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Особливості мови повісті Любка Дереша Поклоніння ящірці (ID:103443)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Література
Сторінок: 24
Рік виконання: 2014
Вартість: 50
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ ЛЮБОМИРА ДЕРЕША В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 1.1. Особливості сучасної української літератури 1.2. Любомир Дереш як представник сучасної української художньої літератури 1.3. Особливості творчості Любомира Дереша РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ МОВИ ПОВІСТІ «ПОКЛОНІННЯ ЯЩІРЦІ» 2.1. Особливості вживання діалектизмів 2.2. Використання фразеологізмів у творі ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Останнім часом у лінгвістичній літературі особлива увага приділяється вивченню національної картини світу. За визначенням І.Голубовської, національна мовна картина світу – це виражене засобами певної мови світовідчуття і світорозуміння певного етносу, вербалізована інтерпретація мовним соціумом навколишнього світу і себе самого в цьому світі. Чинники, що детермінують онтологію національних мовних картин світу – реальний світ, колективна свідомість (досвід попередніх поколінь) [3, с. 29]. Тобто, знання людини про світ, яке передається засобами мовної семантики, є мовною картиною світу. «Національно-культурна специфіка кожної мови яскраво виявляє себе в царині стійких словесних комплексів – фразеологізмів, ідіом, приказок, прислів’їв» [5, с. 138]. Мотиваційна основа таких зворотів здебільшого пов’язана зі світом традиційних народних образів, метафор і символів, приповідок та міфологічних уявлень. Наявність того чи іншого фразеологізму для позначення певного фрагменту дійсності є своєрідним показником його місця у системі цінностей народу. Одним із засобів образної і виразної літературної мови є саме крилаті слова. Крилаті слова або фразеологізми вивчаються в розділ мовознавство, вивчаючої стійкі поєднання слів – фразеології. Фразеологія вивчає немало важливих проблем, пов'язаних із сполучуваністю слів. Фразеологія (від гр.phrasis- вираз, зворот і logos-слово, вчення) – це як сукупність усталених зворотів певної мови, так і розділ науки про мову, що вивчає стійкі словосполучення-фразеологізми, їх ознаки, поділ на групи, утворення і походження. Фразеологізми (фразеологічні звороти) використовуються для називання окремих предметів, явищ, властивостей та дій. Лексичне значення має фразеологізм в цілому, напр., спіймати облизня - "зазнати невдачі", без царя в голові - "нерозумний", заткнути за пояс - "перевершити". Крім цього, багатьма письменниками для пожвавлення мови художнього твору широко використовуються діалектизми. Як бачимо, фразеологізми займають чільне місце у лексичній системі мови. Загальнослов’янська фразеологія представлена в дослідженнях О.Потебні, Ф.Буслаєва, В.Виноградова, Б.Ларіна, Л.Булаховського, Г.Удовиченка. Вагомий внесок у розробку проблем фразеології сучасної української літературної мови зробили Л.Булаховський, І.Білодід, М.Жовтобрюх, І.Чередниченко, А.Коваль, Л.Скрипник та інші мовознавці. З огляду на вищесказане, темою нашої курсової роботи було обрано «Особливості мови повісті Любка Дереша «Поклоніння ящірці» Актуальність нашого дослідження полягає у систематизації теоретичних знань про діалектичні та фразеологічні одиниці та практичний аналіз вживання діалектизмів та фразеологізмів у творі Любка Дереша. Об’єкт дослідження – система фразеологічних одиниць та діалектизмів української мови. Предмет дослідження – типи діалектизмів та фразеологізмів, які вживаються у творі Л. Дереша. Мета дослідження – визначити специфіку діалектизмів та фразеологізмів, які представлені у повісті «Поклоніння ящірці». Для досягнення мети нашого дослідження перед нами були поставлені наступні завдання дослідження: - Розглянути особливості сучасної української літератури; - - Дослідити особливості творчості Любомира Дереша; - Охарактеризувати специфіку діалектичних одиниць у творі; - Визначити функціональну специфіку фразеологічних одиниць у творі. Структура дослідження. Робота складається зі вступу, двох розділів висновків та списку використаної літератури.