0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

СУЕМ, Варіант №2, Макроекономіка, №4118 (ID:23245)

Тип роботи: контрольна
Дисципліна:Макроекономіка
Сторінок: 67
Рік виконання: 2009
Вартість: 200
Купити цю роботу
Зміст
1. Суть макроекономічного аналізу, його переваги і недоліки 2. Інфляція, її суть. Чинники і види інфляції. Вимірювання інфляції 3. Основні концептуальні різниці між класичною і кейнсіанською моделями рівноважного виробництва 4. Платіжний баланс та його структура 5. Інвестиції в людський капітал як чинник економічного зростання 6. «Грошове правило» монетаристів, його суть Практичні завдання: Завдання № 1 Вихідні дані: Таблиця 1. Компоненти національного доходу за 1996 рік Значення, млрд. дол. 1. Особисті споживчі витрати 646 2. Трансфертні платежі 154 3. Амортизація 78 4. Орендна плата 5 5. Внески в соціальне страхування 89 6. Відсотки. 78 7. Дохід від власності 65 8. Експорт 132 9. Імпорт 175 10. Дивіденди 19 11. З/п найманих робітників. 581 12. Непрямі податки 79 13. Нерозподілений прибуток корпорацій 38 14. Індивідуальний податок 118 15. Податок на прибуток корпорацій. 29 16. Державні закупівлі 175 17. Чисті інвестиції 116 18. Прибуток корпорацій 105 19. Особисті заощадження 49 Таблиця 2. Показники Роки 1994 1995 1996 1997 1998 Номінальний ВНП, млрд. дол. 710 846 972 1112 1310 Ціна ринкового кошику, дол. 166 193 216 244 286 1.1. На підставі вихідних даних гіпотетичної економіки, які приведені в таблицях 1. і 2 додатку, необхідно визначити: 1.1.1. Розрахувати величину ВНП (СМР) в 1996 році по потоку доходів і по потоку витрат. 1.1.2. Розрахувати показники національних рахунків за 1996 рік: 1.1.2.1. Чистий національний продукт, ЧНП (ММР); 1.2.2. Національний дохід, (NI); 1.1.2.3. Особистий дохід (PI); 1.1.2.4. Дохід після сплати податків (дохід що є), (DІ). 1.1.3. Розрахувати індекс ВНП (дефлятор ВНП) в кожному році за період з 1994 по 1998 рік. 1.1.4. Розрахувати реальний ВНП в кожному році аналізуємого періоду. 1.1.5. В які роки аналізуємого періоду при розрахунку реального ВНП використовувався метод інфлюювання і метод дефлюювання. 1.1.6. На підставі отриманих результатів відповісти на такі питання: 1.1.6.1. Бере участь чи ні населення в процесі інвестування в 1996 році, використовуючи для цього дохід після сплати податків ? 1.1.7. На що направлені особисті доходи населення в 1996 році ? 1.1.8. Які пропозиції Ви запропонуєте для того, щоб заощадження громадян в 1996 році були направлені на інвестування. 1.1.9. Побудувати стовпчикову діаграму реального ВНП за аналізуємий період. Завдання № 2 Таблиця 7 Вихідні дані Координати точок. Рівень цін. Обсяг сукупного попиту.,млрд. дол. Обсяг сукупного пропонування., млрд. дол. 1 5 500 — 2 20 200 3 20 450 4 20 750 5 25 900 6 40 100 1000 7 60 1000 8 90 1000 А 300 В 300 С 500 Д 400 2.1.На підставі вихідних даних гіпотетичної економіки, які приведенні в таблиці 2 , необхідно: 2.1.1. Побудувати графіки сукупного попиту АD і сукупного пропонування АS. 2.1.2. Описати теоретичний зміст трьох часток кривої сукупної пропозиції. 2.1.3. Графічно визначити рівноважний обсяг виробництва при різних ситуаціях положення кривої сукупного попиту. 2.1.4. Визначити величину реального обсягу національного виробництва в умовах повної зайнятості. 2.1.5. Перелічити і охарактеризувати нецінові чинники, які впливають на зсув кривої сукупного попиту і зсув кривої сукупного пропонування. Завдання № 3 Таблиця 10 Вихідні дані Рік Населення усього, тис. чол.. В тому числі: Фактичний ВНП, млн.. дол.. Особи до 16 років, тис. чол.. Особи в спец. закладах, тис. чол.. Особи, які вибули із складу робочої сили, тис. чол.. Усього працює, тис. чол. 1994 3486 488 69 975 1875 46065 1995 3791 606 41 1080 1872 47790 1996 4017 682 80 1110 1914 50169 1997 4301 818 171 1125 1944 52894 1998 4686 936 186 1158 2100 54465 На підставі вихідних даних, наведених у таблиці необхідно визначити: 3.1.1. Рівень безробіття в кожному році аналізуємого періоду. 3.1.2. Обсяг ВНП, недоодержаний в результаті безробіття за кожний рік аналізуємого періоду. 3.1.3. Визначити сумарний недоодержаний обсяг ВНП за 5 років аналізуємого періоду. Зробити висновки на основі отриманих результатів відносно економічного стану країни в результаті безробіття. Завдання № 4 Таблиця 12 Вихідні дані Роки Ціна споживчого кошику Номінальний дохід 1994 522 1395 1995 537 1467 1996 543 1494 1997 582 1584 1998 597 1641 Група населення (пенсіонери, частина державних службовців, особи, які живуть на допомогу по соціальному забезпеченню), отримує фіксований номінальний доход, величина якого за п'ять років 1994-1998 аналізуємого періоду приведена в табл. 4 . За цей час відбувається інфляція, що відображається зміною ціни споживчого кошика. Вважається, що 1994 рік – базовий, в ньому інфляція була відсутня, а номінальний дохід дорівнював реальному. Необхідно визначити: 4.1.1. Розрахувати індекс споживчих цін по кожному року аналізуємого періоду. 4.1.2. Розрахувати темпи інфляції по кожному року аналізуємого періоду. 4.1.3. Визначити відсоткову зміну номінального і реального доходу по кожному періоду 4.1.4. Розрахувати реальний доход частини населення по кожному року аналізуємого періоду. Завдання № 5 Таблиця 14 Вихідні дані Координати точок Рівень виробництва і доходу, ЧНП = ДІ,млрд.. дол.. Споживання, С, млрд. дол.. Інтервал зміни доходу, млрд.. дол.. 1 100 300 100 10 1000 750 В таблиці 14 приведені дані, які характеризують залежність між величиною доходу, що є в розпорядженні, і величиною споживчих втрат населення умовної країни. На підставі вихідних даних необхідно: 5.1.1. Побудувати графік споживання і графічно визначній величини споживання відповідно до визначеного рівня доходу. 5.1.2. Для цих же рівнів доходу графічно визначити величини заощаджень і побудувати графік заощаджень. 5.1.3. Розрахувати: – середню схильність до споживання АРС; – середню схильність до заощадження АРS; – граничну схильність до споживання МРС; – граничну схильність до заощадження МРS. 5.1.4. Визначити графічно величину автономного споживання і пояснити його суть. 5.1.5. Визначити "пороговий дохід" 5.1.6. За отриманими результатами зробити відповідні висновки. 5.1.7. Відповісти на питання: 5.1.7.1. Поясніть економічний зміст бісектриси на графіку споживання. 5.1.7.2. Чому при виконанні даного завдання рівень виробництва дорівнює величині доходу, що є в розпорядженні? 5.1.7.3. Як залежить МРС і МРS від збільшення доходу в кейнсіанській моделі? 5.1.7.4. Яку оцінку дають економісти інших шкіл взаємозв'язку між приростом доходу і МРС? 5.1.7.5. Чому сума АРС і АРЗ, а також сума МРС і МРS дорівнює одиниці? 5.1.7.6. Коли наступає ситуація "життя в борг"? 5.1.8. Перелічити і охарактеризувати чинники, які впливають на зсув графіку споживання і графіку заощаджень. 5.1.9. Яке допущення роблять при аналізі впливу цих чинників на зсув графіків заощадження і споживання. Завдання № 6 Таблиця 16. Точки Реальна відсоткова норма прибутку,% Обсяг інвестицій, млрд.. дол.. Реальна відсоткова ставка по роках, % Зміна попиту на інвестиції, млрд.. дол.. 1996 1997 1998 Ini Inii 1 18 20 14 8 12 10 30 2 3 180 6.1. На підставі вихідних даних гіпотетичної економіки які приведені в таблиці 16 необхідно визначити: 6.1.1. Побудувати криву попиту на інвестиції 6 1.2. Графічно визначити обсяг інвестицій при зміні реальної відсоткової ставки за 1996, 1997,1998 роки. 6.1.3. Знайти сукупний обсяг інвестицій за аналізуємий період 6.1.4. Відобразити ситуацію на графіку, коли в результаті збільшення податків на підприємницьку діяльність інвестиційні витрати змінилися на І', а в результаті НТП - на Іii 6.1.5. Перелічити і охарактеризувати чинники, які впливають на зсув кривої попиту на інвестиції. Яке допущення роблять при цьому аналізі ? 6.1.6. Відповісти на питання: 6.1.6.1. Як відсоткова ставка впливає на обсяг інвестицій? 6.1.6.2. Як впливають зміни в рівні цін на обсяг інвестицій при допущенні, що рівень грошової маси в гіпотетичній економіці постійний. Відповідь з'ясувати з ефектом відсоткової ставки. 6.1.6.3. Поясніть, коли інвестиції є вигідними і до якого моменту їх треба здійснювати. Відповідь з'ясувати з інфляцією. 6. 1.6.4. Чому інвестиційні витрати є більш нестабільними, чим споживачі? 6.1.6.5. Чому при рішенні даного завдання на графіку попиту на інвестиції на осі ординат відкладається одночасно очікувані норма прибутку і реальна відсоткова ставка в однаковому вимірюванні. Завдання № 7 Таблиця 18 Вихідні дані Показники Значення, млрд.. дол.. 1. Сукупне пропонування = національний дохід, AS = NI,млрд. дол. 2 160 2 400 2 640 2 880 3 120 2. Податки, Т,млрд.. дол... 240 3. Автономні споживчі витрати, Со, млрд.. дол.. 240 4. Гранична споживча схильність, МРС 0,75 5. Інвестиції, In, млрд.. дол.. 240 6. Державні витрати, G, млрд.. дол.. 240 7. Експорт, Х, млрд..дол... 150 8. Імпорт, М, млрд.. дол... 30 9. Зміна обсягу інвестицій, Іn, млрд.. дол.. – 60 7.1 Вихідні дані: Функція споживання гіпотетичної економіки задана лінійним рівнянням: С = Со + МРС * ДІ, де С – величина особистих споживчих витрат, млрд $, Со – величина автономних споживчих витрат, млрд $; МРС – гранична споживча схильність; ДІ – доход, що є у розпорядженні, млрд $. На підставі вихідних даних, які приведені в таблиці 7 , необхідно визначити: 7.1.1 Рівень національного доходу, при якому економіка досягне макроекономічної рівноваги. 7.1.2 Розрахувати мультиплікатор інвестицій. 7.1.3 Визначити рівень національного доходу, при якому економіка досягне макроекономічної рівноваги, якщо обсяг інвестицій зміниться на Іni. 7.1.4 Відповісти на питання: 7.1.4.1 Пояснити суть мультиплікатора інвестицій і його значення для визначення змін в обсязі рівноважного ЧНП. 7.1.4.2 Як впливає зовнішня торгівля на рівноважний ЧНП? 7.1.4.3 Розкрити зміст парадоксу бережливості. Завдання № 8 8.1 На підставі вихідних даних, які приведені в таблиці , необхідно визначити: 8.1.1 Розрахувати величину споживчих витрат і заощаджень після виплати податків при кожному рівні ЧНП 8.1.2 Розрахувати суму вилучень при кожному рівні ЧНП 8.1.3 Розрахувати суму ін’єкцій при кожному рівні ЧНП 8.1.4 Розрахувати сукупні витрати при кожному рівні ЧНП 8.1.5 Визначити обсяг рівноважного ЧНП 8.1.6 Як зміниться обсяг рівноважного ЧНП, якщо величина податків залишилась попередньою, а державні закупівлі збільшились на Δ G? Розрахувати мультиплікатор державних закупівель. 8.1.7 Як зміниться обсяг рівноважного ЧНП, якщо державні закупівлі не змінилися, а сума податків збільшилась на Δ Т? Розрахувати мультиплікатор податків. 8.1.8 Як зміниться обсяг рівноважного ЧНП, якщо одночасно збільшаться державні закупівлі і податки на Δ G , Δ Т ? Відповідь зясувати з мультиплікатором збалансованого бюджету. Таблиця 20 Вихідні дані Рівень реального ЧНП Споживання, С Заощадження,S Податки, Т Інвестиції, І Державні закупівлі, G Експорт, Х Імпорт, М Зміна податків, Δ Т Зміна державних закупівель, Δ G MPS 1800 1440 360 125 300 200 10 10 20 20 0,2 1900 1520 380 125 300 200 10 10 2000 1600 400 125 300 200 10 10 2100 1680 420 125 300 200 10 10 2200 1760 440 125 300 200 10 10 2300 1840 460 125 300 200 10 10 2400 1920 480 125 300 200 10 10 Завдання № 9 9.1 На підставі вихідних даних грошового ринку гіпотетичної економіки необхідно визначити: 9.1.1 Розрахувати величину попиту на гроші для угод. 9.1.2 Визначити загальний обсяг попиту на гроші 9.1.3 Побудувати графіки загального попиту на гроші і грошового пропонування 9.1.4 Графічно визначити рівноважну ставку процента 9.1.5 Відповісти на питання: 9.1.5.1 Який основний чинник визначає попит на гроші для угод і попит на гроші з боку активів? 9.1.5.2 Яким чином грошовий ринок приводиться в рівноважний стан? 9.1.5.3 Як впливає зміна процентної ставки на рівень виробництва, зайнятості і цін. Таблиця 22 Вихідні дані Номінальний ВНП, млрд. .дол. Швидкість обігу грошей, V Обсяг попиту на гроші з боку активів при відсотковій ставці, Да, млрд. дол. Обсяг грошового пропонування, Sm, млрд.. дол.. Зміна грошового пропонування, млрд.. дол.. 2 16 760 4 260 10 200 50 – 25 Завдання № 10 На підставі вихідних даних необхідно визначити: 10.1.1 Розрахувати величину обов’язкових резервів 10.1.2 Визначити величину надлишкових резервів 10.1.3 Розрахувати грошовий мультиплікатор 10.1.4 Розрахувати максимальну кількість нових грошей на поточному рахунку, яка може бути створена банківською системою гіпотетичної економіки 10.1.5 Визначити загальне пропонування грошей усієї банківської системи 10.1.6 Як центральний банк країни може контролювати обсяг банківських депозитів, динаміку оборотної грошової маси і умови кредитування. Таблиця 23 Вихідні дані Початковий, поточний рахунок (величина фактичних резервів банку №1, Еф, тис. дол..) Потрібна резервна норма, R % 80 18 Завдання № 11 На підставі вихідних даних визначити: 11.1.1 Розрахувати швидкість обігу грошей у 1997 році 11.1.2 Визначити величину грошового пропонування, якщо ВНП збільшиться на Δ ВНП, а швидкість обігу грошей Δ V в 1998 році 11.1.3 Розрахувати темпи приросту грошової маси в 1998 році. Відповідь зясувати з грошовим правилом монетаристів 11.1.4 Поясніть ситуацію, коли обсяг ВНП зменшується, а кількість грошей в обігу залишається постійною або збільшується в результаті емісії Таблиця 24 Вихідні дані Грошове пропонування, М ВНП Δ ВНП 171,5 772 92,6 Завдання № 12 На підставі вихідних даних необхідно визначити: 12.1.1 Розрахувати величину податкових надходжень за кожний рік аналізує мого періоду 12.1.2 Розрахувати бюджетний дефіцит за кожний рік аналізує мого періоду 12.1.3 Розрахувати державний борг за кожний рік аналізує мого періоду 12.1.4 Розрахувати відсоткові платежі за кожний рік аналізує мого періоду 12.1.5 Розрахувати суму зовнішнього боргу і відсоткових платежів за 1998 рік Таблиця 25 Вихідні дані Рік Номінальний ВНП, млрд.. дол.. Державні витрати, G, млрд.. дол.. Агрегована податкова ставка в відсотках від ВНП, % Річна відсоткова ставка по державному боргу, % 1994 608 117 10 4 1995 637 123 12 5 1996 672 129 14 6 1997 715 138 16 7 1998 822 236 18 9 Завдання № 13 На підставі вихідних даних визначити: 13.1.1 Розрахувати реальний ВНП по кожному року аналізує мого періоду 13.1.2 Розрахувати річні темпи зростання реального ВНП по кожному року аналізує мого періоду 13.1.3 Визначити реальний обсяг ВНП на душу населення по кожному року аналізує мого періоду 13.1.4 Розрахувати темпи зростання реального ВНП на душу населення по кожному року аналізує мого періоду 13.1.5 Проаналізувати розрахункові дані і зробити відповідні висновки про економічне зростання країни за аналізує мий період Таблиця 27 Вихідні дані Рік Номінальний ВНП, млрд.. дол.. Індекс цін, % Населення, млн.. чол.. 1994 586 100 80 1995 608 102 80,5 1996 637 105 80,8 1997 672 108 81,2 1998 715 111 81,7 Завдання № 14 На підставі вихідних даних необхідно: 14.1.1 Визначити обсяг продукції В і П, який країни одержать в результаті спеціалізації і торгівлі між собою 14.1.2 Визначити виграш кожної країни від спеціалізації і торгівлі, який виражається в прирості споживання товарів В і П 14.1.3 Відповісти на питання: 14.1.3.1 Розкрити економічну суть принципу порівняльної переваги 14.1.3.2 Пояснити економічний зміст поняття «альтернативна вартість». 14.1.3.3 Чому міжнародна торгівля приносить вигоди усім країнам – учасницям цього процесу. Таблиця 29 Вихідні дані Країна Координати лінії виробничих можливостей, товар, m Обсяг виробництва до спеціалізації, товар, m Обсяг експорту після спеціалізації, товар, m П В П В П В Україна 175 140 120 45 40 — Росія 90 180 30 120 — — Завдання № 15 На підставі вихідних даних необхідно визначити: 15.1.1 Побудувати криві внутрішнього попиту і пропонування телевізорів в країні. 15.1.2 Графічно визначити обсяг виробництва і рівноважну ціну телевізорів у «закритій» економіці. 15.1.3 Визначити обсяг внутрішнього виробництва телевізорів, обсяг споживання і обсяг імпорту телевізорів у «відкритій» економіці до введення тамошнього мита. 15.1.4 Визначити обсяг внутрішнього виробництва телевізорів, обсяг споживання і обсяг імпорту телевізорів у «відкритій» економіці після введення тамошнього мита. 15.1.5 Визначити величину грошових надходжень в державний бюджет від запровадження мита. Таблиця 31 Вихідні дані Координати кривої внутрішнього попиту телевізорів Координати кривої внутрішнього пропонування телевізорів Світова ціна телевізорів, Pw,$ Мито, t,$ Точка 1 Точка 2 Точка 1 Точка 2 Q, тис. шт. P,$ Q, тис. шт. P,$ Q, тис. шт. P,$ Q, тис. шт. P,$ 20 1300 270 300 40 100 175 1500 700 90 Література
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову