066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Звіт з практики (ID:27184)

Тип роботи: реферат
Дисципліна:Маркетинг
Сторінок: 32
Рік виконання: 2004
Вартість: 15
Купити цю роботу
Зміст
1. Загальна характеристика фірми “Санта” 2. Характеристика послуг, що надає фірма “Санта” 3. Характеристика організаційної структури управління фірми “Санта” 4. Аналіз Інтернет ресурсів фірми “Санта” 5. Цінова політика фірми “Санта” 6. Оцінка діяльності Інтернет - магазину фірми “Санта” 7. Аналіз конкурентного середовища ПП “Санта” 8. Розрахунок річних витрат на функціонування сайту та окупності витрат Висновки Список викоританої літератури Інформацію сьогодні слід розглядати як стратегічний продукт. Здатність суспільства та його інституцій збирати, обробляти, аналізувати, систематизувати та накопичувати інформацію, забезпечувати свободу інформаційного обміну є важливою передумовою соціального та технологічного прогресу, чинником національної безпеки, однією з основ успішної внутрішньої та зовнішньої політики. Інформаційна сфера має системоутворюючий характер і впливає практично на всі галузі суспільних відносин. Україні важко претендувати на інформаційне домінування у світовому інформаційному просторі. Концептуальні засади державної політики України в інформаційній сфері мають формуватися, виходячи з національних інтересів країни, збалансовуючи інтереси особистості, суспільства і держави. Аналізуючи діяльність держави в інформаційній сфері, закони, нормативні акти, документи, ухвалені останніми роками, слід зазначити, що ця діяльність була спрямована на розвиток інформаційно–телекомунікаційної галузі, сприяла розвитку інформаційних технологій у найважливіших сферах життєдіяльності суспільства. Основним недоліком чинного законодавства взагалі, є його пасивний характер – декларовано лише необхідність забезпечення відкритості органів державної влади у відповідь на звернення громадян чи засобів масової інформації. Значним недоліком чинного українського законодавства, зокрема в інформаційній сфері, є його неконкретність, певна розмитість формулювань. Фактично відсутні визначення конкретних механізмів оприлюднення інформації, конкретних документів, що мають публікуватися. Не встановлюються терміни цієї діяльності, майже відсутні норми прямої дії щодо фінансового та кадрового забезпечення. Зазначені недоліки притаманні й іншим напрямам правового забезпечення функціонування інформаційної сфери. Розв’язання зазначених вище складних проблем можливе лише за умови копіткої та узгодженої роботи законодавчої та виконавчої гілок влади і стане запорукою забезпечення свободи слова в Україні, а через це – реалізації стратегічного курсу на побудову соціальної, правової, демократичної держави. У ринковому середовищі виділяють п’ять макросекторів: споживчих товарів, засобів виробництва, праці, грошей, цінних паперів та інформації. Інформаційний ринок за оборотом і темпами зростання в більшості розвинутих країн далеко випереджає ринок матеріальних продуктів і послуг. Під ринком ІПП розуміють систему економічних відносин продуктового і грошового обігу, які виникають між, суб’єктами, що пропонують обчислювальну техніку, електронні компоненти, програмне забезпечення, засоби комунікації тощо, та їх покупцями. Інформаційний ринок являє собою сферу товарного обміну, де виникають і реалізуються відносини, пов’язані з процесом купівлі-продажу, і має місце конкретна діяльність. з організації пуху інформаційних продуктів від виробників до споживачів. Продуктивний аналіз інформаційного ринку дає змогу поділити його на такі складові: внутрішній роздрібний інформаційний ринок; ринок програмних засобів; ринок проектних і науково-дослідних робіт; ринок реалізації обчислювальних ресурсів і послуг інформаційних структур; ринок інформаційних апаратних засобів; ринок інформаційних технологій; ринок інформаційних ресурсів і послуг; ринок маркетингових і консалтингових послуг; ринок навчальних послуг; ринок Internet-послуг, ринок праці в інформаційній галузі. Формування інформаційного ринку відбувається водночас із розвитком інформаційної індустрії. Інформаційні послуги на українському ринку є практично всі. Віддають перевагу комплексним послугам: купити апаратуру + сервісне обслуговування. Що стосується українських компаній, які працюють у сфері інформаційних технологій, то вони при цьому, як правило, базуються на даних власного відділу продажу, що надає інформацію про підсумки роботи за звітний період (місяць, квартал, рік), і відділу маркетингу (за наявності такого), що оцінює перспективи діяльності в тому або іншому секторі ринку за різними прямими та непрямими даними. У великих фірмах подібний процес розбитий на етапи, у ньому беруть участь різні посадові особи і категорії персоналу; у невеликих – це може бути покладено на одну людину (звичайно – керівника). Створивши сайт для фірми “Санта”, ми зможемо залучити додаткову кількість клієнтів, збільшити товарообіг фірми, а також підняти імідж у порівнянні з іншими аналогічними фірмами. Сайт буде розміщатися на власному Інтернет-сервері, це дозволить не виділяти кошти на розміщення його на інших серверах. Для відновлення інформації на сайті, одному зі співробітників буде нараховуватися додаткова заробітна плата в розмірі 200грн/міс. Відповідно в рік це складе 2400грн. Всі інші витрати віднесемо до групи інші – 1000 грн. Річні витрати по експлуатації складуть 3400 грн. Очікуваний приріст обсягу продажів за рахунок впровадження сайту складе за приблизними оцінками 50 тис. грн. Чистий прибуток – 34100 грн. Період окупності - 0,1 року Також потрібно згадати і про джерела економії, що залежать від виконуваних сайтом функцій. Економія виникає за рахунок використання електронних комунікацій замість традиційних (знижуються витрати на друковані види продукції, на телефонні розмови і пересилання факсів, на представлення необхідної інформації для перед- та післяпродажної підтримки споживачів; при організації Інтернет - магазину зникає необхідність в організації традиційного магазину і, відповідно, витрат, у випадку використання каналів Інтернету зникає необхідність у використанні традиційних каналів поширення). Крім того, необхідно врахувати, що крім зниження витрат організація присутності фірми в Інтернету за допомогою Web - сайту може принести непрямий прибуток у виді: підвищення іміджу торговельної марки компанії; просування товарів фірм; додавання нового каналу поширення продукції.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову