0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

1. Поясніть, у чому полягає основне завдання досліджень навколишнього середовища маркетингу, 2. Дайте визначення маркетингової товарної політики та охарактеризуйте її структуру, 3. Охарактеризуйте основні атрибути товару (ID:415477)

Тип роботи: контрольна
Дисципліна:Маркетинг
Сторінок: 13
Рік виконання: 2019
Вартість: 90
Купити цю роботу
Зміст
Зміст 1. Поясніть, у чому полягає основне завдання досліджень навколишнього середовища маркетингу 3 2. Дайте визначення маркетингової товарної політики та охарактеризуйте її структуру 6 3. Охарактеризуйте основні атрибути товару 10 Список використаної літератури 15
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Список використаної літератури 1. Андрєєва, Н. М., Зіньковська, Д. В. Методичні основи використання інноваційних методів при дослідженні впливу ринкового середовища на економіку підприємства // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць (ISSN 2313-4569); за ред. : М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. Одеса : Одеський національний економічний університет. 2018. № 4 (68). С. 119-127. 2. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М. Маркетинг: підручник для вузів. 3-е изд. — СПб .: Пітер, 2010. — 576 с . 3. Бєляєв В.І. Маркетинг: основи теорії та практики: Підручник. — М.: КноРус, 2006. – 368 с. 4. Голубенко, М.О. Управління товарною політикою та формування її стратегії // Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, методологія, практика : Матеріали II Міжнародного літнього наукового симпозіуму (м. Одеса, 26—27 липня 2019 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. — Одеса : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2019. — 128 с. 5. Длігач А. О. Стратегічне маркетингове управління: монографія / А. О. Длігач. - К.: Алерта, 2012. -272 с. 6. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3 / Редкол.: С.В. Мочерній (відп. ред.) Та ін. К.: Видавничий центр «Академія», 2002. — С. 644. 7. Калиева О.М., Михайлова О.П. Способы и методы исследования маркетингового потенциала предприятия// Вестник Оренбургского государственного университета. –2011. –13: – С. 216-221. 8. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер ; пер. с англ. под общ. ред. Л. А. Волковой, Ю. Н. Каптуревского. - 10-е изд. - СПб.: Питер, 2003. - 749 с. 9. Лобанова, А.М. Внешняя и внутренняя среда компании. Взаимодействие компании и ее среды // Справочник секретаря и офис-менеджера. –2008. –10: – С. 16-24. 10. Маслова Т.Д., Божух С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг. — СПб .: Питер, 2006. – 650 с. 11. Муха Е. А., Зюкин Д. В. Товарная политика и проблемы еѐ формирования // Наука и практика регионов. -No1 (10). -2018. -С. 52-56. 12. Ноздрьова Р.Б., гречка В.Ю. Маркетинг: Підручник. — М.: Економіст 2009 13. Окландер М.А. Поведінка споживача: навч. посіб. з грифом МОН України (лист № 1/11-20280 від 23.12.2013 р.) / М.А. Окландер, І.О. Жарська — К.: Центр учбової літератури, 2014. — 208 с. 14. Петруня Ю. Є. Маркетинг : навчальний посібник / Ю. Є. Петруня, В. Ю. Петруня. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. – 362 с. 15. Маслій Н. Д. Маркетинг : навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Н. Д. Маслій. — Одеса : Астропринт, 2017. — 184 с. 16. Скрипник Н.А. Роль системи забезпечення та управління реалізацією товарної політики / Н.А. Скріпнік, І.С. Русєва, О.С. Майстренко // IV Міжнародна інтернет-конференція «Актуальні проблеми Теорії та практики менеджменту». Секція 3. Прикладні аспекти менеджменту в реальному, Фінансовому, інфраструктурному та других секторах економіки. — С. 134—137. 17. Калініченко О. О. Формування маркетингової товарної політики підприємства в сучасних економічних умовах / О. О. Калініченко. // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. - 2017. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2017_1_5 18. Михайлова О.П. Методы маркетинговой диагностики внешней среды промышленного предприятия в контуре стратегического управления. Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН. 20015. 3: 1-12 [Электронный ресурс] (URL: http://elmag.uran.ru:9673/magazine/Numbers/2015-3/Articles/MOP-2015-3.pdf). 19. Шевченко Л.В. Роль маркетингових досліджень в системі прийняття управлінських рішень. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua › cgi-bin › irbis_nbuv › cgiirbis_64