0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Маркетингова стратегія навчально-виробничого об’єднання Київський національний торговельно-економічний університет м. Київ (ID:698435)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Маркетинг
Сторінок: 90
Рік виконання: 2020
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ 6 ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Поняття та сутність маркетингової стратегії підприємства 6 1.2. Види маркетингових стратегій та їх класифікація 11 1.3. Особливості маркетингової діяльності у системі управління освітою 16 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ КНТЕУ 22 2.1. Сутність та специфічні особливості діяльності КНТЕУ 22 2.2. Аналіз використання маркетингового підходу в управлінні діяльністю КНТЕУ 26 2.3. Аналіз маркетингового середовища та конкурентоспроможності КНТЕУ 31 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ КНТЕУ 39 3.1. Сучасні тенденції маркетингу в діяльності ВНЗ 39 3.2 Напрями удосконалення маркетингової стратегії КНТЕУ 50 ВИСНОВКИ 60 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 63 ДОДАТКИ 68
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. У даний час можна з повною впевненістю констатувати встановлення ринкових відносин у сфері освітніх послуг. У таких умовах необхідність пошуку шляхів підвищення конкурентоспроможності навчальних закладів не викликає сумніву, у тому числі у ЗНЗ. Загострення конкурентної боротьби змушує ВНЗ шукати нові способи підвищення привабливості власних пропозицій на ринку освітніх послуг і продуктів, звертаючись до ринкових технологій, які ґрунтуються на концепції маркетингу. Застосування маркетингових підходів в управлінні вищим навчальним закладом дає можливість якнайкраще задіяти потенціал ВНЗ для досягнення цілей, які він ставить перед собою. Маркетинг в умовах ринку не лише надає необхідні інструменти, а й формує своєрідну філософію організації, яка допомагає вищому навчальному закладу залучати достатню кількість ресурсів, перетворювати ці ресурси на відповідні програми, сервіс, ідеї та ефективно розподіляти їх у різні сегменти ринку з метою досягнення максимального ефекту. Застосування маркетингових стратегій було і залишається важливою науково-методичною проблемою, вагомий внесок у вирішенні якої належить таким науковцям, як Ф. Котлер, А. Старостіна, С. Гаркавенко, Н. Куденко, В. Пилипчук, А. Романов, В. Фадєєв, Т. Оболенська, А. Томсон та ін. Водночас, слід зазначити, що ще й досі ряд ключових моментів, пов’язаних з аспектами розроблення та використання маркетингових стратегій, залишається до кінця не дослідженими, у тому числі у навчально-виробничих об’єднаннях. Метою дослідження є вивчення та аналіз сучасного стану розвитку маркетингових стратегій у навчально-виробничих об’єднаннях та розробка шляхів удосконалення маркетингової стратегії КНТЕУ. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити сутність маркетингової стратегії підприємства;  розглянути види маркетингових стратегій та їх класифікація;  вивчити особливості маркетингової діяльності у системі управління освітою;  дослідити сутність та специфічні особливості діяльності КНТЕУ;  проаналізувати використання маркетингового підходу в управлінні діяльністю КНТЕУ;  оцінити стан маркетингового середовища та конкурентоспроможності КНТЕУ;  розглянути сучасні тенденції маркетингу в діяльності ВНЗ  запропонувати напрями удосконалення маркетингової стратегії КНТЕУ. Об’єктом дослідження є процес використання маркетингового підходу в управлінні діяльністю КНТЕУ. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти розроблення та використання маркетингових стратегій. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики застосування маркетингової стратегії, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз використання маркетингового підходу в управлінні діяльністю КНТЕУ), графічний (для наочного зображення інформації), розрахунково-конструктивний та експериментальний (розробка шляхів удосконалення маркетингової стратегії КНТЕУ) та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, Міністерства освіти і науки України, документи Київський національний торговельно-економічний університет м. Київ, наукові літературні джерела. Практичне значення одержаних результатів виявляється в можливостях безпосереднього застосування окремих висунутих нами маркетингових рішень навчальними закладами з урахуванням специфіки їхньої діяльності. Обсяг і структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи - … сторінок комп’ютерного тексту, в тому числі … таблиці, … рисунків, …. джерел використаної літератури. Дипломна робота містить … додаток