066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Геометричний матеріал (ID:187340)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Математика
Сторінок: 33
Рік виконання: 2017
Вартість: 250
Купити цю роботу
Зміст
ПЛАН Вступ …………………………………………………………………..…… 3 1. Науково-теоретичні аспекти використання практичних робіт на уроках математики…………………………………………………………. 6 2. Особливості використання практичних робіт на уроках математики 8 2.1. Використання наочності для організації та проведення практичних робіт ………………………………………………………….. 8 2.1.1.Універсальна наочність «Площина»………………………………... 8 2.1.2.. Найпростіші побудови на площині……………………… 11 2.2. Особливості використання казок та ігор під час організації та проведенні практичних робіт……………………………………………… 13 2.3. Навчальні казки під час ознайомлення із лініями…………………… 15 2.3.1. Зустріч із точкою……………………………………………………. 15 2.3.2. Знайомство з лінією…………………………………………………. 15 2.3.3. Допомога лінійки………………………………………………………. 16 2.3.4. Як промені з'єднуються в кути………………………………………... 17 2.3.5. Ламана лінія…………………………………………………………. 19 2.4. Навчальні казки під час ознайомлення із многокутниками………... 20 2.4.1. Поняття трикутника………………………………………………… 20 2.4.2. На алеї чотирикутників…………………………………………….. 22 3. Результати експерименту………………………………………………. 27 Висновки……………………………………………………………………. 30 Список використаної літератури…………………………………………. 33 Додатки……………………………………………………………………. 35
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Вступ Зміст сучасної шкільної математичної освіти - це не просто знання, уміння і навички, а людська культура, що знаходить відображення в освітній галузі “Математика”. Мета навчання математики – всебічний розвиток дитини. Основні завдання навчання математики:- забезпечення свідомого оволодіння учнями системою математичних знань, умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті і майбутній трудовій діяльності, достатніх для успішного опанування інших знань і здійснення неперервної освіти. - інтелектуальний розвиток учнів (розвиток логічного і просторового мислення, інформаційної та графічної культури, пам'яті, уваги, інтуїції тощо); - формування в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї і методи математики та її роль у пізнанні навколишнього світу; - економічне, екологічне, естетичне, патріотичне виховання; - розвиток позитивних рис особистості і загальнолюдських духовних цінностей. Навчання учнів математики наприкінці навчального року має забезпечити їм особисті досягнення, виражені у таких загальнопредметних компетенціях: - знання арифметичних дій та вміння використовувати їх на практиці; - пропедевтичні знання алгебраїчного і геометричного матеріалу; - володіння креслярськими інструментами для зображення геометричних фігур; - здатність створювати математичні моделі реальних ситуацій і знаходити за їх допомогою розв'язки задачі. Навчання математики має сприяти також формуванню в учнів таких ключових компетентностей, як: вміння вчитись, загальнокультурної, підприємницької, використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні та ін. В умовах реформування системи освіти, відтворення і зміцнення інтелектуального потенціалу нації, виходу вітчизняної науки і техніки, економіки і виробництва на світовий рівень, інтеграції в світову систему освіти, переходу до ринкових відносин і конкуренції будь-якої продукції, в тому числі й інтелектуальної, особливо актуальним стає забезпечення належного рівня математичної підготовки підростаючого покоління. Перед сучасною початковою школою стоїть завдання сприяти становленню дитини як неповторної індивідуальності, розвивати її творчий потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності. Традиційна методика переважно спрямовує учнів на запам’ятовування програмового матеріалу та його відтворення. У північних народів є простий і мудрий афоризм: «Якщо подарувати людині одну рибину, вона буде ситою один день. Якщо подарувати дві – вона буде ситою два дні. Якщо навчити ловити рибу – вона буде ситою все життя». Так і в навчанні: математика має широкі можливості для інтелектуального розвитку особистості, в першу чергу, розвитку логічного мислення, просторових уявлень і уяви, алгоритмічної культури, формування вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, обґрунтовувати твердження, моделювати ситуації та ін. Математика є засобом вивчення фізики, хімії, інформатики та обчислювальної техніки, астрономії, біології, загально технічних і спеціальних дисциплін, мовою техніки, а розвинене логічне мислення сприяє засвоєнню гуманітарних предметів. Математичне моделювання широко використовується для розв'язування задач різних галузей науки, економіки, виробництва. Практичні вміння і навички з математики необхідні для майбутньої трудової діяльності школярів. Об’єктом дослідження є зокрема спрямована практична діяльність учнів, молодших школярів. Предметом дослідження є – визначення шляхів і засобів актуалізації знань, умінь та навичок учнів в практичній роботі при вивченні геометричного матеріалу. Мета роботи – з’ясувати і експериментально перевірити умови розвитку актуалізації знань, умінь та навичок учнів в практичній роботі при вивченні геометричного матеріалу. Завдання дослідження: 1. Вивчити і проаналізувати психолого-педагогічну літературу з проблеми дослідження. 2. Визначити основні шляхи та засоби актуалізації знань, умінь та навичок учнів в практичній роботі при вивченні геометричного матеріалу. 3. Використовуючи власні педагогічні дослідження, експериментально перевірити правильність теоретичних висновків. 4. Проаналізувати вплив визначених засобів і прийомів на практичну діяльність учнів при вивченні геометричного матеріалу. Гіпотеза дослідження. Для активізації практичної роботи молодших школярів необхідно: - використовувати можливості змісту освіти, зокрема вносити елемент новизни; - збільшити питому вагу практичної роботи учнів на уроці під час вивчення геометричного матеріалу; - впроваджувати проблемне навчання, завдання практичного, дослідницького характеру; - використовувати різноманітні засоби активізації діяльності, зокрема, нестандартні уроки, ігрові методи, інтерактивне навчання. Мною було використано методи науково-педагогічного дослідження: - спостереження; - експеримент; - дослідна бесіда. 1. Науково-теоретичні аспекти використання практичних робіт на уроках математики Пильна увага до проблеми активності і пізнавальної самостійності школярів у процесі навчання.........