066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

тести бізнес планування с ринковій системі господарювання (ID:221809)

Тип роботи: інше
Дисципліна:Менеджмент
Сторінок: 4
Рік виконання: 2018
Вартість: 15
Купити цю роботу
Зміст
відповіді на тести 3 розділ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
З використанням якої з формул можна розрахувати обсяг реалізації продукції підприємства, при якому досягається беззбитковість його діяльності: Прибуток / (Ціна – Постійні витрати – Змінні витрати) Постійні витрати на одиницю продукції / (Ціна – Змінні витрати) Ціна – Постійні витрати – Змінні витрати на одиницю продукції = 0 Постійні витрати / (Ціна – Змінні витрати) Оберіть визначення, яке найбільш повною мірою відображає визначення суті поняття ризик: можливість одержання фінансових втрат через низькі показники ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства відхилення показників фінансово-господарської діяльності підприємства від запланованих через не врахування вимог державного регулювання та факторів внутрішнього і зовнішнього по відношенню до підприємства характеру відхилення результатів фінансово-господарської діяльності підприємства від планових показників через умови ринкової конкуренції, державного регулювання та інші фактори внутрішнього та зовнішнього середовища втрата майна та грошових коштів підприємства внаслідок настання форс-мажорних обставин Оберіть вірну та повну мету розробки розділу „Організаційний план”: обґрунтувати, яка організація здійснюватиме реалізацію підприємницького проекту обґрунтування витрати підприємства на систему організації управління ним обґрунтувати вибір форми організації підприємницького проекту та довести, що управлінський та ін. персонал спроможний його реалізувати обґрунтувати потребу підприємницького проекту у його комплексній та системній організації До якого методу оцінки ризиків відноситься метод, який є наочною ілюстрацією впливу окремих вихідних факторів на кінцевий результат функціонування підприємства, основним недоліком якого є передумова про розгляд зміни кожного фактора ізольовано: метод достовірних еквівалентів аналіз чутливості метод Монте-Карло метод коригування норми дисконту Точці мінімальної рентабельності відповідає значення товарообороту, при якому підприємство: забезпечує мінімальну рентабельність власної фінансово-господарської діяльності покриває усі умовно-постійні витрати та забезпечує віддачу на вкладений капітал забезпечує мінімальну рентабельність продукції покриває загальні витрати та забезпечує віддачу на вкладений капітал Точці ресурсозабезпеченого прибутку відповідає значення товарообороту, при якому підприємство: має прибуток та належний рівень забезпеченості прибутком має прибуток, який є достатнім для залучення необхідних ресурсів ефективно використовує ресурсне забезпечення має позитивний рівень рентабельності основних засобів та оборотних активів Яку з таблиць не доцільно включати до табличних форм „Фінансового плану”? план руху грошових коштів план чистого доходу прогноз продаж проектний баланс Оберіть вірну та повну мету розробки розділу „Фінансовий план”: скласти баланс підприємства на увесь період реалізації підприємницького проекту визначити суму фінансових ресурсів, необхідних для реалізації проекту визначити термін окупності інвестицій по проекту та обґрунтувати основні показники його ефективності визначити суму чистого прибутку підприємства на кінець планового періоду У чому полягає відмінність планового балансу від традиційного бухгалтерського? складається лише по фінансових показниках дає відповідь на питання щодо фінансової ефективності проекту розробляється відразу на увесь період планування містить три розділи Серед наведених нижче ризиків оберіть, який не відповідає групі ризиків, пов’язаних із стосунками з контрагентами: всі відповіді вірні ризик не сплати заборгованості ризик не завершення будівництва ризик недосконалої маркетингової політики податковий ризик Дисконтування використовують для: покращення показників фінансової ефективності проекту приведення вартості майбутніх доходів до теперішнього часу визначення термінів реалізації проекту приведення вартості теперішніх доходів до майбутнього часу Яка з наведених нижче дій не належить до способів зменшення ризику функціонування підприємства: хеджування підвищення якості роботи у сфері управління підприємством передача частини ризику стратегічним підрозділам підприємства самострахування Який з наведених нижче етапів не доцільно включати до внутрішньої логіки розробки розділу „Фінансовий план”: розрахунок показників-індикаторів обсягів господарської діяльності розробка плану руху грошових коштів розробка планового балансу розрахунок плану витрат по проекту Оберіть відповідь, яка найбільш повно характеризує питання, на які дає відповідь складання матриці „Календарний план-графік реалізації проекту (до моменту початку його реалізації)”: зміст етапів основних робіт по проекту; план реалізації кожного етапу; термін від початку реалізації проекту до його завершення зміст етапів основних робіт по проекту; терміни та період реалізації етапів; загальна тривалість робіт з підготовки проекту; вартість кожного етапу зміст етапів основних робіт по проекту та місяці, в яких вони повинні бути виконані перелік етапів основних робіт по проекту та їх вартість Розрахуйте узагальнюючий показник оцінки організаційної структури управління підприємством за такими даними: питомі витрати на управління складають 100 грн./ос.; загальна чисельність персоналу -25 ос.; частка управлінського персоналу – 20%; фондовіддача основних засобів – 1 тис. грн./грн.; фондоозброєність персоналу – 40 грн./ос.: 0,99 1,09 0,09 1,0 До якого методу оцінки ризиків відноситься метод, використовуваний у ситуаціях, коли прийняті в певний момент часу управлінські рішення залежать від рішень, прийнятих раніше, і у свою чергу визначають сценарії подальшого розвитку подій: метод дерева рішень метод коригування норми дисконту метод Монте-Карло аналіз чутливості критеріїв ефективності Який з наведених нижче етапів не доцільно включати до внутрішньої логіки розробки розділу „Організаційний план”: обґрунтування потреби в управлінському персоналі всі відповіді вірні обрання організаційної структури управління обґрунтування потреби в організаційно-правовій формі підприємства розробка календарного плану-графіка реалізації проекту