0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Стратегія розвитку державної установи (на матеріалах управління ПФУ в Славутському районі) (ID:281687)

Тип роботи: магістерська
Дисципліна:Менеджмент
Сторінок: 130
Рік виконання: 2014
Вартість: 800
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………..4 РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ…………………………………………………....7 1.1. Зміст та основні принципи стратегічного управління в економіці…….7 1.2. Сутність та роль стратегії в управлінні розвитком державної установи…………………………..……………………………………………20 1.2. Зарубіжний досвід функціонування стратегічного управління розвитку пенсійних систем…………..……28 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В СЛАВУТСЬКОМУ РАЙОНІ………………………………………………………………………..39 2.1. Сучасний стан та перспективи розвитку пенсійної системи в Україні………………………………………………………………………....39 2.2. Аналіз основних показників діяльності управління Пенсійного фонду України в Славутському районі за 2008-2012 рр………………………..53 2.3. SWOT-аналіз функціонування державної установи управління Пенсійного фонду України в Славутському районі…………………………………………………………70 РОЗДІЛ 3. КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В СЛАВУТСЬКОМУ РАЙОНІ……...77 3.1. Прогнозні розрахунки основних показників розвитку пенсійної системи…………………………………….…………………………………..77 3.2. Стратегічні орієнтири функціонування установи………………….94 3.3. Шляхи удосконалення діяльності управління Пенсійного фонду України в Славутському районі…………………………………….………104 РОЗДІЛ 4. РОЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ УСТАНОВОЮ……………………………………………………………….114 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………….……120 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………...…128
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Актуальність теми дослідження. У сучасних економічних умовах більшість державних установ виявилися неспроможними вести ефективну конкурентну боротьбу на ринку. Основна проблема полягає в тому, що не вистачає якісних наукових підходів до розробки стратегії розвитку державних установ. Оптимізація управління державною установою – це прийняття рішення про те, яким повинно бути управління, щоб досягти поставленої мети – задовольнити споживачів якісним наданням послуг. Це свідчить про необхідність теоретико-методичного дослідження питань управління державними установами, визначення особливостей їх функціонування з огляду на національні та соціально-економічні умови України, а також обґрунтування механізмів оптимізації управління. Розбудова соціальної держави в Україні передбачає створення гідних умов існування для всіх громадян. Додаткової уваги з боку держави потребують особи похилого віку як одна з найуразливіших категорій населення. Світові тенденції постаріння населення й зниження народжуваності ускладнюють вирішення державою цього завдання і змушують до пошуку шляхів удосконалення існуючої пенсійної системи. Для нашої держави актуальним є завдання створення такої пенсійної системи, функціонування якої надасть можливість якісно підняти рівень життя осіб похилого віку і в той же час не буде стримувати розвиток економіки. Питання функціонування системи пенсійного забезпечення достатньо широко представлене в дослідженнях науковців. Основні теоретичні засади пенсійної реформи, дослідження питань запровадження та функціонування багаторівневої пенсійної системи викладено у працях таких зарубіжних вчених: Краулі Дж., МакТаггарт Г., Ролдос Дж., а також вітчизняних – Лібанова Е., Надточій Б., Привалов Ю., Ріпа М., Якимів А. та інші. Слід зазначити, що питання ефективності роботи державних установ завжди привертали увагу вітчизняних та зарубіжних вчених. Загальну теоретико-методологічну базу дослідження цього питання становлять праці П. Надолішнього та Л. Приходченко, що присвячені механізмам підвищення ефективності діяльності державних інституцій, зокрема такому дієвому інструменту, як управління за результатами. Це дозволило визначити мету і завдання магістерської роботи. Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці практичних напрямів удосконалення стратегії розвитку державної установи на прикладі управління Пенсійного фонду України в Славутському районі та м. Славута. Для досягнення мети були поставлені та послідовно вирішувалися такі завдання: - розглянути зміст та основні принципи стратегічного управління; - вивчити сутність та роль стратегії в управлінні розвитком державної установи; - проаналізувати зарубіжний досвід розвитку пенсійних систем; - визначити сучасний стан та перспективи розвитку пенсійної системи в Україні; - проаналізувати основні показники діяльності управління за 2008-2012 рр.; - здійснити SWOT-аналіз функціонування державної установи; - здійснити прогнозні розрахунки основних показників розвитку пенсійної системи; - вказати стратегічні орієнтири функціонування установи; - розробити шляхи удосконалення діяльності управління; - визначити роль системи управління охороною праці в реалізації стратегії управління державною установою. Об’єктом дослідження є основи розвитку пенсійної системи як один з пріоритетів стратегічного розвитку управління Пенсійного фонду України в Славутському районі. Предметом дослідження виступають теоретичні, методичні та практичні питання формування стратегії розвитку державної установи. Для вирішення поставлених завдань застосовувалися загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: аналізу та синтезу – при вивченні змісту та основних принципів стратегічного управління на основі робіт вітчизняних та зарубіжних вчених; порівняльного аналізу – при дослідженні зарубіжного досвіду розвитку пенсійних систем; системно-структурного, табличного, графічного та статистичного аналізу – при здійсненні аналізу основних показників діяльності управління за 2008-2012 рр.; програмно-цільового підходу – при розробці шляхів удосконалення діяльності управління. Інформаційну базу дослідження склали: монографії, підручники, навчальні посібники, статистичні збірники, наукові статті вітчизняних та зарубіжних вчених у періодичних фахових виданнях, чинна нормативно-правова база України, ресурси мережі Інтернет. Практичне значення дослідження полягає в розробці конкретних рекомендацій управлінню Пенсійного фонду України в Славутському районі щодо вжиття комплексу заходів, реалізація яких має сприяти вдосконаленню його діяльності.