0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Амортизаційна політика у фінансовому менеджменті (ID:443174)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Менеджмент
Сторінок: 38
Рік виконання: 2021
Вартість: 250
Купити цю роботу
Зміст
Вступ……………………………………………………………………………... 3 Розділ 1. Загальнотеоретична характеристика амортизаційної політики підприємства та її значення для діяльності підприємства……………………. 5 1.1. Поняття амортизації, сутність та функції………………………………… 5 1.2. Роль амортизації в діяльності підприємства……………………………... 11 Розділ 2. Особливості використання амортизаційної політики підприємства у фінансовому менеджменті……………………………………………………. 16 2.1. Вплив амортизаційної політики підприємства на формування фінансових результатів діяльності підприємства……………………………... 16 2.2. Використання особливостей амортизаційної політики у системі фінансового менеджменту підприємства……………………………………… 21 Розділ 3. Зарубіжний досвід амортизаційної політики та особливостей її впровадження в систему фінансового менеджменту підприємства…………. 29 Висновки…………………………………………………………………………. 35 Список використаних джерел…………………………………………………... 37
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Вступ В Україні, на етапі переходу до ринкових відносин, аморти¬зація стала не стільки джерелом фінансування технічного розвитку, скільки засобом регулю¬вання податкового тиску, і цей засіб викорис¬товується як державою, так і підприємствами. Викликає сумнів затверджена на державному рівні концепція амортизаційної політики, згідно з якою були розділені податкові та облікові функ¬ції амортизації, що поклало початок недоцільно¬го розподілу самого обліку на бухгалтерський і податковий. Навіть визначення терміну «амор¬тизаційна політика підприємства» не є загаль¬ноприйнятим. Деякі автори вважають, що амор¬тизаційна політика – це збільшення за рахунок внутрішніх джерел потоку власних фінансових ресурсів, шляхом формування амортизаційного фонду і зменшення податку на прибуток. У світовій практиці амортизаційні відрахуван¬ня є основним джерелом фінансування оновлен¬ня основних виробничих фондів, як це і повинно бути. Амортизаційна політика підприємства – це комплекс заходів, спрямованих на оптимізацію процесу формування, розподілу та використання коштів, визнаних як амортизаційні суми у складі усіх фінансових ресурсів підприємства, для за¬безпечення стабільного прибутку шляхом онов¬лення та підтримки основних фондів у обмежен¬нях чинного законодавства та загальнодержавної амортизаційної політики. Забезпечення відтворення виробничого потенціалу підприємства прямо залежить від визначеної державою та підприємством амортизаційної політики Амортизаційна політика підприємства є складовою частиною державної амортизаційної політики, тому її ефективність пов’язана з рівнем ефективності державної політики та економічних умов. Але, нажаль, амортизаційна політика держави упродовж багатьох років є найслабкішою ланкою економічної політики уряду Украйни, до того ж вона не виконує своєї головної функції – не створює зацікавленості підприємств в оновленні основних фондів та розробок новітніх технологій. Недостатня увага до формування цієї політики призвела до накопичення в крайні на макро- та мікрорівні зношених та застарілих технологічно основних засобів виробництва. Саме тому сьогодні гостро стоїть питання щодо формування ефективної політики як на державному рівні, так і на рівні окремого підприємства. Дане питання активно досліджувалося низкою авторів, серед них варто згадати таких як: Бакай В. Й., Войнаренко М. П., Кубатко О. В., Левченко О. П., Малярова С. В., Никифорак В. А., Новікова Н.М., Овод Л. В., Пилипенко Л. М., Приймак Н. С., Радєва О. Г., Самофатова В. А., Снеткова А. В., Солодовник Л. М., Трачева Д. М., Швець Н. В. та інші. Метою курсової роботи є дослідження амортизаційної політики у фінансовому менеджменті. Об’єктом дослідження є амортизаційна політика у фінансовому менеджменті. Предметом дослідження є особливості та значення амортизаційної політики у фінансовому менеджменті. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:  охарактеризувати поняття амортизації, сутність та функції;  визначити роль амортизації в діяльності підприємства;  проаналізувати вплив амортизаційної політики підприємства на формування фінансових результатів діяльності підприємства;  вивчити особливості використання особливостей амортизаційної політики у системі фінансового менеджменту підприємства;  дослідити зарубіжний досвід амортизаційної політики та особливостей іі впровадження в систему фінансового менеджменту підприємства. Під час виконання курсової роботи використовувалися методи теоретичного аналізу, характеристики, порівняння та узагальнення. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів з підрозділами, висновків та списку використаних джерел.