0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Управління якістю діяльності підприємства «Торговий дім «Гітарний дім» (ID:690608)

Тип роботи: дипломна
Дисципліна:Менеджмент
Сторінок: 120
Рік виконання: 2014
Вартість: 200
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………. РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти управління якістю діяльності підприємства……………………………………………………………… 1.1. Поняття управління якістю діяльності підприємства…………….. 1.2. Класифікація факторів, що здійснюють вплив на управління якістю діяльності підприємства………………………………………….. 1.3. Методичні засади управління якістю діяльності підприємства….. Висновки до 1 розділу……………………………………………………. РОЗДІЛ 2. Аналіз процесу управління якістю діяльності підприємства «Торговий дім «Гітарний Дім»………………………… 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства………… 2.2. Дослідження особливостей процесу управління якістю діяльності підприємства………………………………………………………………. 2.3. Оцінка результативності процесу управління якістю діяльності підприємства………………………………………………………………. Висновки до 2 розділу……………………………………………………. РОЗДІЛ 3. Шляхи оптимізації процесу управління якістю діяльності підприємства «Торговий дім «Гітарний Дім»………….. 3.1.Розробка програми удосконалення процесу управління якістю діяльності підприємства………………………………………………….. 3.2. Організація процесу реалізації програми удосконалення процесу управління якістю діяльності підприємства…………………………….. 3.3. Оцінка ефективності впровадження програми удосконалення процесу управління якістю діяльності підприємства………………….. Висновки до 3 розділу……………………………………………………. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………….. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………… ДОДАТКИ…………………………………………………………………. 120
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Актуальність теми. Основу сучасної ринкової економіки України та її конкурентоспроможність визначає сектор торгівлі, ефективність якого залежить від управління якістю діяльності підприємства, що забезпечує його конкурентоспроможність та забезпечує умови виживання при несприятливому впливі оточуючих факторів. Управління якістю охоплює частину функцій управління, спрямованих на досягнення цілей у сфері якості. Цілі в сфері якості передбачають створення на підприємстві умов, в яких можливо контролювати, регулювати якість, забезпечувати відповідність прийнятим вимогам і гнучко змінювати встановлені вимоги. Управління якістю - аспекти виконання функції управління, які визначають політику, цілі та відповідальність у сфері якості, а також здійснюють їх за допомогою таких засобів, як планування якості, оперативне управління якістю, забезпечення якості та поліпшення якості в рамках системи якості. Завзвичай виділяють загальні, технічні, економічні та управлінські аспекти, які при балансі та взаємодії можуть формувати систему управління якістю. При побудові системи управління якістю переслідується мета організаційного об'єднання всіх управлінських функцій, від реалізації яких залежать забезпечення та підвищення якості. У рамках структур такого типу координуються всі роботи, пов'язані з дослідженнями, розробками й освоєнням нової продукції, підвищенням продуктивності праці, ефективності виробництва та якості. Такі структурні схеми дозволяють створювати організаційні умови для об'єднання зусиль всього персоналу, спрямованих на підвищення економічних і виробничих показників діяльності всієї компанії. Таким чином, процес управління якістю діяльності підприємства на сьогоднішній день є необхідною умовою розвитку підприємств, а тема дослідження є актуальною. Об’єкт дослідження – управління якістю діяльності підприємства «Торговий дім «Гітарний дім». Предметом дослідження є організація процесу управління якістю діяльності підприємства «Торговий дім «Гітарний дім». Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів вдосконалення процесу управління якістю діяльності підприємства «Торговий дім «Гітарний дім». Реалізація мети дослідження обумовило вирішення наступних завдань:  дослідження поняття управління якістю діяльності підприємства;  розкриття класифікації факторів, що здійснюють вплив на управління якістю діяльності підприємства;  вивчення методичних засад управління якістю діяльності підприємства;  дослідження організаційно-економічної характеристики підприємства;  визначення особливостей процесу управління якістю діяльності підприємства;  оцінка результативності процесу управління якістю діяльності підприємства;  розробка програми удосконалення процесу управління якістю діяльності підприємства;  визначення та обгрунтування етапів організації процесу реалізації програми удосконалення процесу управління якістю діяльності підприємства;  оцінка ефективності впровадження програми удосконалення процесу управління якістю діяльності підприємства. Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою слугували нормативні та законодавчі акти України, що регламентують діяльність підприємств; планова, звітна інформація та організаційно-методична документація «Торговий дім «Гітарний дім», матеріали періодичних видань та мережі Internet. Методологічним фундаментом здійснення дослідження стали праці сучасних вітчизняних та зарубіжних науковців, що досліджували проблеми управління якістю діяльності підприємств: Амиров Ю.Д., Ансофф І., Армстронг Г., Котлер Ф., Баркан Д.І., Ходяченко В.Б., Валдайцев С.В., Бобровников Г.Н., Клебанов А.І., Болт Г.Д., Валдайцев С.В., Герасимчук В.Г., Гольдштейн Г.Я., Катаев А.В., Долинская И.А., Соловйев И.А., Даниляк В.М., Муніпов В.М., Федоров М.В., Кардаш В.Я. Конарева Л.А., Котлер Ф., Лук’яненко Д.Г., Данилюк В.И., Оше В.К., Бай С.І., Кібенко О.Р., Назарова Г.В., Ігнатьєва І.А. Вклад українських вчених у вирішення проблемних питань управління якістю діяльності підприємств є вагомим, а дослідження грунтовними, але при цьому слід звернути увагу на об’єктивну необхідність подальшого поглиблення теоретичних засад та практичних аспектів формування ефективної системи управління якістю діяльності підприємств. Наукова новизна: відповідно до мети й задач проведеного дослідження у роботі містяться нові науково обґрунтовані висновки, які є особистим внеском студента. Основні положення, які виносяться на захист, полягають у наступному: у роботі запропоновано вдосконалення понятійно-термінологічного апарату, у межах якого запропоновано трактування категорії «управління якістю діяльності підприємства», розроблено напрямки вдосконалення системи управління якістю діяльності підприємства «Торговий дім «Гітарний дім», а саме програми вдосконалення процесу управління якістю діяльності підприємства. Практичне значення отриманих результатів полягає у використанні їх з метою вдосконалення процесу управління якістю діяльності підприємства у «Торговий дім «Гітарний дім», що дозволить внутрішнім користувачам оптимізувати систему управління та надасть можливість об’єктивно оцінювати якість діяльності «Торговий дім «Гітарний дім». Публікації. Основні положення та найважливіші результати дослідження опубліковано автором у статті на тему «Концепція TQM як ефективна модель управління якістю на підприємстві» у збірнику студентських наукових робіт (Додаток Д). За структурою дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел і додатків. Основний текст роботи представлений на 111 сторінках. Робота містить 25 таблиць, 20 рисунків, 9 формул, 5 додатків на 11 сторінках. Список використаних джерел охоплює 80 найменувань.