066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Формування у молодших школярів пізнавальних процесів. (ID:156447)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Педагогіка
Сторінок: 55
Рік виконання: 2017
Вартість: 450
Купити цю роботу
Зміст
Зміст. Вступ. Розділ 1. Розвиток пізнавальних процесів у дітей молодшого шкільного віку, як педагогічна проблема……………………………………………………….4 1.1. Поняття про пізнавальні процеси особистості……………………...4 1.2. Характеристика пізнавальних процесів молодших школярів…….11 1.3. Аналіз педагогічного досвіду з проблеми дослідження…………...16 Розділ 2. Методика формування пізнавальних процесів учнів початкової школи..21 2.1. Розвиток пізнавальних процесів на уроках мови і читання………….21 2.2. Розвиток пізнавальних процесів на уроках математики……………...32 2.3. Розвиток пізнавальних процесів на уроках природознавства……….38 2.4. Авторські пропозиції…………………………………………………….44 Висновки……………………………………………………………………….49 Список використаних джерел………………………………………………...53 Додатки.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Вступ. Актуальність. Сучасний світ розвивається надто швидко й відзначається значними соціально – політичними змінами, пов’язаними з процесами глобалізації, розширенням міждержавного й міжнаціонального співробітництва. За твердженням американського соціолога Деніела Белла настала ера інформаційного ( постіндустріального) суспільства. Інформаційне суспільство – історична фаза еволюційного розвитку цивілізації, в якій інформація та знання виробляються в єдиному інформаційному просторі. Головними продуктами виробництва інформаційного суспільства є інформація і знання. Це суспільство орієнтоване на людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток, в якому кожний може створювати інформацію і знання, мати до них доступ, користуватися і обмінюватися ними, даючи змогу окремим особам, громадам і народам повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи своєму сталому розвитку і підвищуючи якість життя. В такий час на перший план виходить особистість, здатна швидко орієнтуватись в інформаційному просторі, чітко формулювати поставлені завдання й розв’язувати їх за допомогою нестандартних підходів. Фахова мобільність, здатність приймати рішення і знаходити оптимальні шляхи розв’язання поставлених завдань, гнучкість мислення, прагнення навчатися упродовж життя – саме ці навички й компетентності є запорукою того, що людина зможе стати успішною в сьогоднішньому світі. Однак великі справи починаються з малого, і до великого шляху веде маленька стежка яка називається школа. Завдання школи саме в тому й полягає, щоб якнайкраще підготувати до життя учнів. Початкова школа – це фундамент для всебічного розвитку особистості й розкриття її потенціалу. Від того, як розпочнеться шкільне життя, які якості будуть закладені в молодшому шкільному віці, залежить успішність особистості в майбутньому. Все вище сказане і обумовило вибір теми нашої роботи “ Формування у молодших школярів пізнавальних процесів. ” Проблема пізнавальних процесів - одна з найбільш важких у педагогіці, так як, будучи індивідуально-психологічною характеристикою людини, відображає дуже складні взаємодії психофізіологічних, біологічних і соціальних умов розвитку. Дана тема не є новою, її розробці присвятили свої праці багато вчених: Л.І. Божович, Л.А. Вегнер, Є.М. Кабанова-Меллер, А.А. Люблінська, Г.М. Чуткіна, професор Скрипченко О.В, вчений С. Д. Максименко, Варій М.Й, О.Я. Савченко та ін. Предмет дослідження — особливості пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку. Об'єкт дослідження - діти молодшого шкільного віку. Мета дослідження – формування пізнавальних процесів у дітей молодшого шкільного віку. Завдання дослідження: - розкрити поняття пізнавальних процесів особистості; - охарактеризувати особливості пізнавальних процесів молодших школярів; - провести аналіз педагогічного досвіду з проблеми дослідження; - розкрити розвиток пізнавальних процесів на уроках мови і читання; - проаналізувати розвиток пізнавальних процесів на уроках математики. Структура роботи визначена метою та завданнями дослідження. Виконана робота містить вступ, два розділи, поділені на підрозділи, загальні висновки, список використаної літератури з 22 найменувань, додатків і налічує всього сторінок. У першому розділі “ Розвиток пізнавальних процесів у дітей молодшого шкільного віку, як педагогічна проблема” розкрито поняття пізнавальних процесів особистості, подана характеристика пізнавальних процесів молодших школярів, проаналізовано педагогічний досвід з проблеми дослідження. У другому розділі “ Методика формування пізнавальних процесів учнів початкової школи” досліджений розвиток пізнавальних процесів на уроках мови і читання, проаналізовано розвиток пізнавальних процесів на уроках математики, охарактеризовано розвиток пізнавальних процесів на уроках природознавства, подано своє авторське бачення можливостей ведення уроку і застосування різноманітних інноваційних методів навчання.