0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Формування мовленнєвої компетентності дошкільників (ID:384234)

Тип роботи: дипломна
Дисципліна:Педагогіка
Сторінок: 61
Рік виконання: 2020
Вартість: 500
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ 6 1.1. Сутнісні характеристики поняття «мовленнєва компетентність» 6 1.2. Особливості формування мовленнєвої компетентності дошкільників 10 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ 16 2.1. Організація i проведення педагогічного експерименту 16 2.2. Комплексний підхід до формування мовленнєвої компетентності дошкільників 28 2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження 33 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45 ДОДАТКИ 49
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
... Актуальність порушеної проблеми зумовила вибір теми нашої магістерської роботи – «Формування мовленнєвої компетентності дошкільників». Мета дослідження – дослідити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність комплексного підходу до формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку. Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання: – здійснити аналіз психолого-педагогічних джерел з досліджуваної проблеми; – розкрити сутнісні характеристики поняття «мовленнєва компетентність»; – визначити особливості формування мовленнєвої компетентності дошкільників; – обґрунтувати комплексний підхід до формування мовленнєвої компетентності дошкільників; – здійснити дослідно-експериментальну роботу з формування мовленнєвої компетентності дошкільників. Об'єкт дослідження – процес формування мовленнєвої компетентності дошкільників. Предмет дослідження – комплексний підхід до формування мовленнєвої компетентності дошкільників. У процесі роботи використовувалися методи науково-педагогічних досліджень, адекватні меті й завданням: – теоретичні: історико-теоретичний аналіз філософських, психолого-педагогічних джерел, аналіз, синтез, типологія порівняння; – емпіричні: педагогічне спостереження, бесіда, інтерв’ю, анкетування, тестування, педагогічний експеримент, узагальнення даних, які дали змогу дослідити реальний стан проблеми. Рeзультaти пeдaгoгiчнoгo eкcпeримeнту oбрoблялиcя зa дoпoмoгoю мeтoдiв мaтeмaтичнoї cтaтиcтики. Елементи наукової новизни одержаних результатів дослідження полягають в науковому обґрунтуванні проблеми формування мовленнєвої компетентності дошкільників в практиці ЗДО. Практична значущість дослідження полягає в тому, що розроблено та експериментально перевірено ефективність комплексного підходу до формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку. Апробація результатів дослідження......... Публікації. Основний змiст та pезультати дослiдження вiдобpажено в публiкацiї «...». Структура роботи зумовлена логікою дослідження. Робота складається з вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, додатків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи складає 55 сторінки. Основний зміст роботи викладено на 44 сторінка. Робота містить 1 додаток. Список використаних джерел становить 41 найменування.  
Інші роботи з даної категорії: