0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Виховання культури спілкування у дітей старшого дошкільного віку (ID:465169)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Педагогіка
Сторінок: 39
Рік виконання: 2020
Вартість: 120
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Культура спілкування дітей дошкільного віку як складова культури поведінки 1.2. Теоретичні аспекти формування культури спілкування у дітей дошкільного віку РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 2.1. Методи виховання культури спілкування у дітей старшого дошкільного віку 2.2. Комунікативна гра як засіб розвитку культури спілкування у дітей старшого дошкільного віку 2.3. Педагогічні умови виховання культури спілкування у дітей старшого дошкільного віку ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Серед чинників розвитку особистості провідне місце належить спілкуванню, оскільки саме воно є об’єктивною необхідністю існування суспільства і людини в ньому. Спілкування є специфічним способом відносин і буття людини, передбачає обмін інформацією, реалізацію соціально-психологічних контактів, вибір адекватних конкретній ситуації способів впливу на співрозмовника, відповідної реакції на його слова, дії, тощо. Успішність реалізації покладених на спілкування завдань і функцій значною мірою зумовлюється рівнем сформованості культури. Актуальність теми важко заперечити, оскільки зараз існує дуже багато суперечностей щодо навчання і виховання особистості дитини. Наша робота присвячена саме цим проблемам, які, на нашу думку, є дуже важливими для того, щоб вирішити ті суперечності, які існують в сучасній педагогіці. На важливості спілкування для формування і розвитку дітей старшого дошкільного віку наголошується в законах України „Про дошкільну освіту” , Концепції розвитку дошкільної освіти на 2010 – 2016 рр., Базовому компоненті дошкільної освіти, та інших нормативних документах. Особливим періодом, що створює сприятливі можливості для формування комунікативної культури спілкування зростаючої особистості, є старший дошкільний вік, тобто час переходу від старшого дошкільного до молодшого шкільного віку. У цей час спілкування постає основним засобом обміну інтелектуальними і моральними цінностями між дітьми, найбільш природного, невимушеного налагодження міжособистісних відносин, важливим джерелом розвитку емоційної сфери, орієнтиром для самооцінки і самовираження. Проблемі спілкування, визначенню його найважливіших характеристик, трактуванню категорії „культура спілкування” присвятили свої праці О. Бодальов «Психология общения», О. Кульчицька «Родителям о воспитании культуры детей», А. Мудрик «Социализация человека», С. Петеріна «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста», Л. Петровська «Компетентность в общении», Хміль «Ділове спілкування» та інші. Отже, об’єкт дослідження: процес виховання дітей старшого дошкільного віку. Предмет дослідження: методи та особливості виховання культури спілкування у дітей старшого дошкільного віку. Завдання дослідження:  Розглянути культуру спілкування дітей дошкільного віку як складову культури поведінки;  Дослідити теоретичні аспекти формування культури спілкування у дітей дошкільного віку;  Охарактеризувати методи виховання культури спілкування у дітей старшого дошкільного віку;  Розкрити специфіку комунікативної гри як засобу розвитку культури спілкування у дітей старшого дошкільного віку;  Визначити педагогічні умови виховання культури спілкування у дітей старшого дошкільного віку. Дошкільне дитинство є сприятливим періодом для формування основ культури спілкування. Це зумовлено такими його ознаками, як: пластичність психіки, висока емоційна чутливість, що сприяє розвитку в дитини моральних почуттів, поява етичних інстанцій, потреба у спілкуванні. У старшому дошкільному віці у дітей формується вміння сприймати і розуміти психологічні особливості іншої людини, пробуджується інтерес до особистості однолітка, розширюється сфера довільного спілкування.   РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Культура спілкування дітей дошкільного віку як складова культури поведінки Сутність поняття „культура спілкування” є складним за своєю структурою. Підтвердженням цього є інтерес, який виявляють до його вивчення і трактування представники різних галузей знань. Щоб краще зрозуміти сутність і зміст поняття «культури спілкування», спробуємо розкрити зміст інших близьких понять, таких як „культура” та „культура спілкування”. Культуру (від лат. cultura – обробляння, виховання, розвиток) – як рівень розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, виражений у типах та формах організації життя та діяльності людей, в їхніх стосунках, а також у матеріальних і духовних цінностях, створених ними; джерело знань про природу, суспільні способи діяльності, емоційно-вольове й ціннісне ставлення людини до оточуючих, до праці, до спілкування тощо [23]. О. Даниленко визначає культуру, як специфічно людський спосіб діяльності, який охоплює все, що не виникає саме по собі, не дається природою, а є продуктом праці, цілеспрямованої людської діяльності [18]. У діяльності людина поступово оволодіває культурою суспільства, та здобуває таким чином особистісну культуру, що забезпечує її „вростання” в соціопростір, активну взаємодію з ним і в ньому [29].