0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Модернізація теоретичних та практичних аспектів розвитку національної системи освіти (ID:602509)

Тип роботи: стаття
Дисципліна:Педагогіка
Сторінок: 14
Рік виконання: 2022
Вартість: 1250
Купити цю роботу
Зміст
Стаття написанна та оформлена у стилі IMRAD (не була надрукована!!!) та може бути опублікована як ВАК виданнях або закордонних. Анотація. У статті визначено основні підходи до розуміння модернізації освіти. Здійснено обґрунтування теоретичних та практичних аспектів розвитку національної системи освіти на основі комплексу методів дослідження. Ключові слова: модернізація освіти, система вищої освіти, освітня політика, теорія та практика освіти, освітня політика. Вступ Мета статті – визначити та охарактеризувати теоретичні та практичні аспекти розвитку національної системи освіти. Огляд літератури. Матеріали та методи. Результати та обговорення. Висновки. Література.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Вступ Однією з важливих умов розвитку суспільства є модернізація національної системи освіти, яка повинна стати основою для забезпечення високого темпу науково-технічного, економічного, соціального, культурного та духовного прогресу. Модернізація системи освіти має бути спрямована на перетворення освіти у важливий ресурс розвитку задля розбудови міцної демократичної держави. Термін «модернізація», введений у науковий обіг у 50-х роках XX століття, характеризує різні етапи розвитку суспільства. Розуміння модернізації освіти полягає у перетворенні системи з метою забезпечення її сталого розвитку на основі випереджувального характеру наукових проектів та технологій. Модернізацію теоретичних та практичних аспектів національної системи освіти характеризують процеси прогнозування та розвитку, що реалізуються у форматі стратегій, програм, проектів, освітніх ініціатив тощо. Слід зазначити глобальність стратегій, максимально можливе коло об'єктів та, відповідно, широкий спектр поставлених завдань, які регламентують державну політику у сфері освіти. Основою модернізації взаємопов'язаних систем освіти виступає інтеграція вищеназваних елементів, будучи «точкою зростання», проектованих та реалізованих інновацій (Karmaker, 2019). Мета статті – визначити та охарактеризувати теоретичні та практичні аспекти розвитку національної системи освіти. Огляд літератури Проблемою сучасної освіти займалося багато дослідників, проте тема залишається актуальною для наукового дискурсу. М. Бегалінова, Г. Зейналов, Л. Засєєва, А. Жукоцька, Д. Овчинніков досліджували основні проблеми розвитку сучасної системи освіти Вони вивчали такі аспекти, як практико-орієнтована освіта, яка, на їхню думку, має здійснюватись на основі вивчення умов нестабільності, механізмів виникнення нового та самоорганізації. Актуальним стає метасуб'єктне та рефлексивне знання. Сучасний процес навчання може бути представлений через культурні аналогії лабіринту, випробувань, подорожей; Універсальним стає метод культурно-історичної реконструкції (Zhukotskaya & Ovchinnikov, 2018). Результати та обговорення Провідною ідеєю концепції дослідження є положення про те, що українському суспільству необхідна цілісна стратегічно збалансована освітня стратегія модернізації і, відповідно, професіонали всіх рівнів для її розробки та реалізації, які мають характеризуватись відповідними професійно-педагогічними та особистісними моральними якостями, оскільки роль вчителя у системі освіти є визначальною. У цьому контексті особливого значення набувають питання конкретизації аксіологічного та державотворчого змісту та розробки методології підготовки компетентних фахівців, з одного боку, та особистісного та професійного відбору, підготовки до роботи у сфері освіти – з іншого. Адже від реалізації науково та політично зваженої освітньої політики залежить ступінь прагнення випускників загальноосвітньої середньої, професійно-технічної та вищої школи до динамічних цивілізаційних змін, їх духовно-моральне та патріотичне виховання, творчості та самореалізації у суспільстві XXI століття. Дослідження містить такі взаємопов'язані концепції, що спрямовані на покращеня реалізації провідної ідеї: теоретичну, методологічну та організаційно-методичну. Теоретична концепція містить такі основні положення:  процес модернізації системи освіти має забезпечити досягнення цілей, та реалізацію особистісних смислів її суб'єктів, їх самореалізацію у суспільстві, підвищення якості життя населення;  орієнтація принципів модернізації системи освіти на особистість передбачає перехід від філософії авторитарного впливу до філософії демократичної доброчесної взаємодії;  особистість вчителя розглядається як особлива форма його залучення в життя, внутрішній світ своїх учнів, значуща для їх існування та розвитку трансформації ієрархії цінностей, ставлення до себе та світу, подальшого саморозвитку та самореалізації. Методологічна концепція поєднує фундаментальні філософські ідеї, насамперед, положення філософської антропології, екзистенціалізму, персоналізму та конкретно-наукової методології дослідження реформування системи освіти України:  людиноцентричний підхід, в якому людина розглядається як унікальна цілісність, що має невичерпні можливості для особистісного розвитку, передбачає, що сприяння самореалізації учнів може безпосередньо сприяти вирішенню проблеми підвищення якості життя населення; ... Висновки Водночас фундаментальні методологічні підходи, а також принципи наукового пізнання, обрання й застосування яких уможливило всебічне виконання дослідницьких завдань, дозволило побудувати власний понятійно-концептуальний інструментарій дослідження. Сучасне методологічне різноманіття дозволило здійснити всебічне дослідження та провести комплексний системний аналіз модернізації теоретичних та практичних аспектів розвитку національної системи освіти. Література 1. Shuvo Karmaker (2019). Мodernization theory & educational approach : Educational Theories and Practices: A Critique. Shamnaz Arifin Mim. 23 June. 2. Bondarenko, V., Semenova, A. (2020). Targets of strategic development of educational policy of Ukraine under integration into the european educational area: social and personal dimensions of cultural and historical integrity. Education: Modern Discourses, 3, 13–26. doi: http://doi.org/10.37472/2617-3107-2020-3-02 3. Reynold, Macpherson, & Kachelhoffer, Pieter & Nemr, Medhat. (2017). The radical modernization of school and education system leadership in the United Arab Emirates: Towards indigenized and educative leadership. International Studies in Educational Administration. 35. 60-77. 4. Zhukotskaya A.V., Ovchinnikov D.E. (2018) About some problems of the humanization of education in modern higher education (socio-philosophical discourse). Bulletin of the Pedagogical University. Series: Philosophical Sciences. №. 1 (25). 53-61.