0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

НАУКОВІ ІННОВАЦІЇ ТА ПЕРЕДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ (ID:602511)

Тип роботи: стаття
Дисципліна:Педагогіка
Сторінок: 14
Рік виконання: 2022
Вартість: 2200
Купити цю роботу
Зміст
Стаття написанна та офрмлена у стилі IMRAD, НЕ ОПУБЛІКОВАНА!!! Анотація. Ключові слова. Вступ. Огляд літератури. Методи. Результати та обговорення. Висновки.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Анотація. У статті з’ясовано концепцію наукових інновацій на основі технологій та пов'язано цю концепцію з теорією освіти та науки, уточнено роль технологій і, таким чином, виявлено різні рівні аналізу у вивченні взаємозв'язку між технологіями та інноваціями. Дослідження проводилось з чіткою послідовністю. Для досягнення мети було організовано збір кількісних та якісних даних; проведено інтерв’ю з експертами та вченими з різних наукових областей для ширшого розуміння досліджуваного об’єкта; сформовано результати дослідження, які представили основні отримані в результати. Вступ. Інновації та технології це невід'ємні аспекти, які роблять значний внесок у вдосконалення освіти, науки. Більшість людей розглядають інновації як процес генерування нових ідей, але інновації та технології насамперед пов'язані з використанням сучасних ІКТ методів та стратегій. В даний час використання технологій набуло особливої значущості. Викладачі, науковці та студенти широко використовують ІКТ технології для отримання інформації з різних аспектів науки та поглиблення свого розуміння обраної сфери. З цієї причини ставимо за мету дослідження –з’ясувати концепцію наукової інновації на основі технологій, пов'язати цю концепцію з теорією освіти та науки, уточнити роль технологій і, таким чином, виявити різні рівні аналізу у вивченні взаємозв'язку між технологіями та інноваціями. Матеріалита методи. Для розв’язання окреслених питань та досягнення мети було використано комплекс взаємопов’язаних методів дослідження, серед яких: загальнонаукові – аналіз, синтез, зіставлення, узагальнення, систематизація, які застосовано для вивчення теоретичних наукових джерел; конкретно-наукові – термінологічний аналіз, що дав можливість розкриття сутності базових понять «інновація, «технологія»»; системно-структурний аналіз уможлививвиявити види та вичленитискладники інновацій та їх застосування у науковій сфері. Результати та обговорення. Діяльність людини пов’язана зі створенням нових ідей, нових інтелектуальних продуктів, які відносно відкриті й не захищені від зовнішньої експансії. Досліджуючи дане питання й розкриваючи його, з багатогранного боку наукових і технічних досягнень, інформаційних і комунікаційних технологій, виявлено, що воно базується на історичних фактах, аргументованих теоретичних припущеннях щодо майбутніх напрямів інформаційних і комунікаційних технологій із вступом до ери інформації. З’ясовуючи термінологію, поняття інновації іноді поєднуються з концепцією винаходу, змін та реформування. Деякі вчені визначають інновації в науці та освіті як процес, а деякі навіть пояснюють їх відповідно до теорій інновацій у розвитку бізнесу. Ці різні визначення інновацій вносять плутанину. Найбільш відоме в даний час визначення інновацій прийшло з «Керівництва по збору та інтерпретації даних про інновації, Осло». Інновація визначається як реалізація нових чи вдосконалення існуючих продуктів, послуг, товарів, маркетингових чи організаційних стратегій. Відповідно до ОЕСР, це визначення може бути застосоване в науковому секторі з невеликою модифікацією. Інновації в науці та освіті розуміють як запровадження нового чи удосконалення існуючого процесу, продукту, послуги, нового способу управління діяльністю чи нових маркетингових стратегій. ОЕСР також відрізняє інновації від реформування та змін. Інновація визначається як реалізація нових та кращих ідей, практик (OECD, 2016; OECD, 2018). На відміну від цього, реформування – це організований та уважний процес здійснення змін. Отже, зміна - це трансформація чи модифікація, що може бути запланованим чи ненавмисним явищем. Рис. 1. Фактори, що пливають на конкурентоздатність (Şener&Sarıdoğan,2014). Висновки. Отже, інновації в науці можуть перетворити систему тільки в тому випадку, якщо вони будуть широко прийняті всіма зацікавленими сторонами, які стосуються наукової та дослідницької сфери. Впровадження інновації має на меті покращити наукову галузь, і це стосується галузі як наукових, так і освітніх технологій, та й різних видів інших інновацій. Інновації надають потужний вплив, обіцяючи нову, кращу та вдосконалену систему освіти та науки для кращого майбутнього. Є приклади тих небагатьох країн, які зробили інновації основною трансформацією та досягли успіху у досягненні більш високих результатів як наукових так і освітніх. Однак вони зіткнулися з багатьма проблемами на ранній стадії впровадження. Науковці мають бути у центрі інновацій. Використана література 1. OECD (2016). Innovating Educationand Educating for Innovation: The Power of Digital Technologies and Skills, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264265097-en. 2. Sahlberg, P. (2015). Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience. Scottish 3. Serdyukov, P. (2017). Innovation in education: what works, what doesn't, and what to do about it? Journal of Researchin Innovative Teaching & Learning. 10 (1), 4-33. https://doi.org/10.1108/JRIT-10-2016-0007 4. Hare, W. (2018). The concept of innovation in education. Educational Theory, 28 (1), 68-74.