0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Реалізація превентивного виховання у закладі вищої освіти (ID:698282)

Тип роботи: магістерська
Дисципліна:Педагогіка
Сторінок: 140
Рік виконання: 2020
Вартість: 1500
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 9 1.1. Сутність і структура поняття превентивної педагогіки та її місце в системі наук 9 1.2. Концепція превентивного виховання як аспект здоров’язбереження молоді. 17 1.3. Методи роботи, які використовуються педагогом з профілактичною метою 30 Висновки до 1 розділу 35 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ» 36 2.1. Методична розробка лекційного заняття 36 2.2. Методична розробка практичного заняття (тренінг) 40 2.3. Методична розробка практичного заняття (ділова нарада) 47 2.4. Методична розробка практичного (семінарського) заняття 51 2.5. Методична розробка позааудиторної роботи 55 Висновки до 2 розділу 67 РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ У СТІНАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 69 3.1. Концепція виховної роботи в Національному університеті біоресурсів і природокористування України 69 3.2. Причини та наслідки адиктивної поведінки, анкетування негативних звичок серед підлітків та молоді 79 3.3 Поради наставникам та кураторам студентських груп ЗВО 85 3.4 Анкета для наставників студентських груп 92 Висновки до 3 розділу 92 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 96
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальнiсть теми зумoвлена незадовільним розвитком української держави, культури поведінки громадян та рівень їх знань. Проблема превентивності завжди була і є пріоритетною в системі психолого-педагогічних, медичних, правових, соціологічних досліджень у розвинених та нерозвинених країн світу. В Україні ця проблема набуває особливої гостроти, оскільки молодь формується в складних нестабільних соціокультурних умовах економічних і політичних процесів та суперечностей, відбувається девальвація колишніх цінностей і норм (моральних, культурних, релігійних, духовних) неврівноваженості соціальних процесів, криміногенності суспільства. Суперечності між очікуваним і реальним змінюють модель поведінки особистості та зумовлюють вийти за межі норм визначених суспільством. Саме студентська молодь є гарантією покращення моральної та правової культури соціуму, тому серед основних завдань педагогічного складу одним з найважливіших виступає формування світогляду молодого покоління, сформувати правильні погляди на життя особистості, її наміри та бачення своєї діяльності, ставлення до власного фізичного здоров’я та способу життя загалом, що вбачає превентивне виховання. Сьогодні зростає роль превентивної просвітницької роботи: кожна особистість, від малого до великого, повинна знати і розуміти важливість проблем превентивного виховання, мати знання і навички безпечної взаємодії з собою та навколишнім середовищем, вміти розумно оцінювати життєві ситуації і робити правильний вибір, зокрема і щодо власного здоров’я та поведінки. Життя вимагає від молодої людини нового: бути відповідальним за свої дії, легко адаптуватися в умовах соціальних змін, вміти робити зважений свідомий вибір в неоднозначних ситуаціях, знаходити компромісні рішення і т.д. Виходячи з того, що будь-який процес діяльності чи її спрямування не підкріплений правовими і моральними нормами або їх дотриманням, то проблема превентивного виховання стає дедалі актуальнішою темою не лише з точки зору теорії, а й практики запобігання розвитку шкідливих звичок, девіантної та деліквентної поведінки, їх впливу на організм людини й становлення в цілому. Молода людина доволі часто опиняється сам на сам з великою кількістю корисної, а в більшості випадків шкідливої інформації, потребою навчатися новому, спілкуватися, будувати стосунки, вирішувати життєві проблеми, в яких немає ніякого досвіду. [24] Саме тому сьогодні зростає роль превентивної просвітницької діяльності, а саме : мати знання і навички безпечної поведінки, учнівська і студентська молодь повинна бути обізнаною і розуміти значення проблеми, вміти розумно оцінювати життєві ситуації і робити правильний вибір, зокрема і щодо власного здоров’я та поведінки ,навчатися впродовж життя, діяти в змінних соціальних умовах відповідно до загальнолюдських цінностей. Вкрай важливими також є навички володіння собою і способами самозахисту від тисків і негативних впливів та нав’язування засобів масових інформацій, реклами, Інтернету, шахраїв, злочинців, безцензурних сайтів, осіб з низькою мораллю, які пропагують негативний приклад та інших. Проблема превентивного виховання була і є пріоритетною в системі психолого-педагогічних, медичних, правових, соціальних досліджень у різних країнах світу. В Україні ця проблема набуває особливої гостроти, оскільки молодь формується в складних соціально-культурних умовах екологічних і політичних суперечностей, неврівноваженості соціальних процесів, кримінальності суспільства. Питання превентивності не втратить свого значення, адже студентство, керуючись своєю ще «дитячою» цікавістю, швидко хоче подорослішати. І саме в цей період важливим є джерело впливу, потоки інформації та авторитети серед молоді. 10 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Превентивна діяльність педагога, вихователя, класного керівника знайшла відображення у працях Алфімова В.М., Божович Л.І., Бєлічевої С.А., Виготського Л.С., Гернета М.М., Гілінського Я.І., Гурлєвої Т.С., Єжова О.О., Кириченко В.І., Кона І.С., Макаренко А.С., Маркової М.О., Ніколенко О.М., Оржеховської В.М., Пилипенка О.І., Пихтіної Н.П., Сагач Г.М., Сухомлинський В.О., Федорченко Т.Є., та інших, які орієнтувалися на створення системи підготовки кваліфікованих педагогічних кадрів у навчальних закладах різних типів – школі, гімназії, школі-інтернаті, закладах вищої освіти. Проблемою виховання студентської молоді аграрного закладу вищої освіти переймаються ряд таких вчених: Виговська С.В., Галєєва А.П., Демчик В.С., Кручек В.А., Куриленко Т.М., Кухтевич Т.Н., Лузан П.Г., Маценко Л.М., Соколова І.Г., Сопівник І.В., Стахневич В.І., Яшник С.В. та інших дослідників. [28] Питання превентивного виховання стає дедалі актуальнішим серед педагогів. Виховання здорової особистості з моральними цінностями – це ціль, яку ставлять перед собою педагоги сьогодні. Виховна робота організовує та направляє особистість, тому є невід’ємною складовою навчального процесу. Той факт, що успіхи в навчанні забезпечуються свідомим відношенням студентів до своїх обов’язків, цього можна домогтися у процесі виховної роботи. 9 Мета виховання має об'єктивний характер і виражає в загальній формі ідеал людини. Загальною метою виховання є всебічний розвиток особистості, а саме: розвиток особистості в анатомо-фізіологічному, психічному і соціально-педагогічному напрямку. Таку мету виховання завжди перед собою ставило суспільство. Людина повинна бути всебічно розвинута (фізично, розумово і духовно). Мета дослідження – проаналізувати теоретичні аспекти превентивного виховання та розробити методику превентивного виховання студентської молоді на прикладі дисципліни «Превентивна педагогіка». Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  розглянути сутність і структуру поняття превентивної педагогіки та її місце в системі наук;  дослідити концепцію превентивного виховання як аспект здоров’язбереження молоді;  розглянути методи роботи, які використовуються педагогом з профілактичною метою;  методична розробка лекційного заняття;  методична розробка практичного заняття (тренінг);  методична розробка практичного заняття (ділова нарада);  методична розробка практичного (семінарського) заняття;  методична розробка позааудиторної роботи;  дослідити концепцію виховної роботи в Національному університеті біоресурсів і природокористування України;  визначити причини та наслідки адиктивної поведінки, анкетування негативних звичок серед підлітків та молоді;  розробити поради наставникам та кураторам студентських груп ЗВО;  скласти анкету для наставників студентських груп. Об’єктом дослідження є превентивне виховання студентів закладів вищої освіти. Предметом дослідження є теoретичнi, метoдoлoгiчнi тa прaктичнi аспекти превентивного виховання студентської молоді. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики превентивного виховання студентської молоді, законодавчі та нормативні акти. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що уточнено процес реалізації превентивного виховання у вищому навчальному закладі; з’ясовано їх роль у процесі формування молоді в складних соціально-культурних умовах екологічних і політичних суперечностей, неврівноваженості соціальних процесів, кримінальності суспільства. Практична цінність роботи. Матеріали, теоретичні положення, висновки дипломної роботи можуть бути використані при розробці відповідних лекційних та спеціальних курсів із проблем реалізації превентивного виховання у вищому навчальному закладі.
Інші роботи з даної категорії: