0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

ВИКОРИСТАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В 10 КЛАСІ (ID:698327)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Педагогіка
Сторінок: 48
Рік виконання: 2020
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ 6 1.1. Аналіз науково-педагогічної літератури до проблем дослідження 6 1.2. Характеристика дослідницького методу в умовах інноваційної системи навчання історії 8 1.3. Дидактичні умови використання дослідницького методу навчання у старшій профільній школі 11 РОЗДІЛ 2. ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОГО МЕТОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «УКРАЇНА В УМОВАХ НАЦИСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ» 24 2.1. Стан вивчення проблеми в шкільній практиці 24 2.2. Аналіз навчально-методичного комплексу з історії України для 10 класу 30 2.3. Методика навчального дослідження при вивченні теми «Україна в умовах нациської окупаціії» 33 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42 ДОДАТКИ 45
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Одним із найважливіших завдань сучасних педагогів є створення оптимальних умов для розвитку духовно багатої, фізично здорової, вільної, творчої особистості, здатної до самовизначення й саморозвитку. Сучасна педагогіка використовує різні методи навчання молоді, але найбільшою результативністю характеризується дослідницький метод. Науково-дослідницька робота- це вид самостійної аналітичної діяльності учнів у галузі систематизованого вивчення певного питання або актуальної проблеми, що виходять за межі навчального процесу. Така робота сприяє створенню загальнонаукового фундаменту й виробленню дослідницьких навичок. Основна ідея дослідницького методу полягає у використанні наукового підходу до виконання того чи іншого навчального завдання [11]. Актуальність проблеми використання дослідницької діяльності на уроках історії обумовлена тим, що нові соціальні запити викликали відродження інтересу до ідеї розвиваючого навчання, основою якого є пізнавальний та особистісний розвиток учня. Національною доктриною розвитку освіти визначено основні пріоритетні завдання розбудови системи освіти, серед яких можна виділити: створення умов для розвитку особистості, творчої самореалізації кожного громадянина України. В умовах профільного навчання загальноосвітнім навчальним закладам, за умови виконання державних стандартів освіти, надається право планувати роботу самостійно, вибирати профіль і, відповідно, курси за вибором, нові форми навчання (проектування, конструювання, пошуково-дослідницьку роботу тощо), що створює умови для максимальної реалізації потенційних можливостей та творчих здібностей особистості. Мета дослідження – методичне обгрунтування використання дослідницького методу навчання на уроках історії України. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  проаналізувати психолого-педагогічну та методичну літературу з використання дослідницького методу навчання;  визначити теоретичні основи використання дослідницького методу навчання на уроках історії України;  розробити методику використання дослідницького методу під час навчального дослідження при вивченні теми «Україна в умовах нациської окупаціії». Об’єктом дослідження є процес навчання історії України у старшій школі. Предметом дослідження є використання дослідницького методу навчання на уроках історії України в 10 класі при вивченні теми «Україна в умовах нациської окупаціії». Для досягнення мети і вирішення поставлених задач були використані наступні методи: теоретичні для вивчення та аналізу наукової психолого-педагогічної та методичної літератури, пошуковий; теоретичні: вивчення та аналіз історичної й навчально-методичної літератури з проблеми дослідження; ретроспективний та прогностичний аналіз навчально-методичного комплексу; теоретичне узагальнення педагогічного досвіду з означуваної проблеми; розробка змісту та методичної системи роботи з обраної теми на уроках всесвітньої історії або історії України. Методологічна основа курсової роботи базується на здобутках теорії і практики щодо використання дослідницького методу навчання на уроках історії України. Практичне значення курсової роботи полягає у тому, що сформульовані в ній висновки можуть бути використані вчителем в практичній діяльності на на уроках історії України в 10 класі. Oбсяг i структурa диплoмнoї рoбoти. Робота складається зі вступу, двох розділів із висновками до кожного з них, висновків, списку використаної літератури